ERA-NET Cofund JPI-EC-AMR (ERA-NET for establishing synergies between the Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance Research and Horizon 2020 – ERA-NET sinerģijas izveidei starp Kopējo programmēšanas iniciatīvu pretmikrobu līdzekļu rezistences jomā un Apvārsnis 2020) ir 20 zinātni finansējošo organizāciju no Eiropas izveidota ERA-NET Cofund platforma, kuras darbība tika uzsākta 2015. gada 1. novembrī un turpināsies līdz 2020. gada 31. oktobrim. Koordinators – Zviedrijas Zinātnes padome (SRC). Projektu konkursos piedalās arī Kanāda.

  • 2016. gada konkurss par tēmu “Pretmikrobu rezistences pārneses un izlases procesu pārtraukšana ģenētiskā, bakteriālā, dzīvnieku, cilvēku, sabiedrības un vides līmenī, ar mērķi plānot un izvērtēt profilakses un intervences pasākumus, lai kontrolētu rezistences veidošanos”.
  • 2017. gada konkurss par tēmu “Pret antibiotikām rezistentu infekciju profilakses, kontroles un intervences stratēģiju salīdzinājums, pielietojot multidisciplinārus pētījumus, tai skaitā “Viena pasaule, viena veselība” (One Health) pieeju.”
  • 2018. gada konkurss par tēmu “Inovācija cīņā pret antibiotiku-rezistentām baktērijām: jauni mērķi, komponentes un instrumenti; fundamentālā pētniecība un zināšanu pārnese, izņemot klīniskos pētījumus”.
  • 2021. gada konkurss konkurss par tēmu “Viena veselība pieejā balstītas intervences, lai novērstu vai samazinātu antimikrobiālās rezistences attīstību un transmisiju” 

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Kontaktinformācija: