Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes darbību regulējošie normatīvie akti

Nr.p.k.

Normatīvie akti

Lejupielāde

Publicēšanas datums

1.

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas sadarbības padomes nolikums

14.06.2010

2.

Grozījumi VIAA nolikumā "Karjeras attīstības atbalsta sistēmas

sadarbības padomes nolikums"

 

10.02.2011

15.03.2016

3.

Rīkojums par Karjeras attīstības atbalsta sistēmas

sadarbības padomes apstiprināšanu

 

19.03.2013

20.06.2017.

31.01.2020.