Augstākā izglītība

Kiprā augstāko izglītību var iegūt universitātēs un augstskolās. Gan universitātes, gan augstskolas piedāvā bakalaura un maģistra studiju programmas. Vienīgi universitātes piedāvā studijas doktorantūrā. Augstskolas piedāvā arī profesionālās augstākās izglītības programmas (Certificate, Diploma, Higher Diploma), kas nav pielīdzināmas pilnam augstākās izglītības pirmajam ciklam un nedod tiesības studēt maģistrantūrā.

Studentiem, kas izvēlas studiju programmu kādā no Kipras augstskolām, jāpārliecinās, vai iegūtais diploms tiks atzīts valstī, kurā pēc studiju beigšanas paredzēts strādāt. Par Kipras augstskolu piedāvāto programmu akreditāciju iespējams interesēties Kipras Izglītības un kultūras ministrijas mājaslapā.

Kipras augstākās izglītības shēma:

 

Izglītības

programma

Programmas

ilgums

Augstskola Universitāte

Neuniversitātes tipa

augstākā izglītība
 

Certificate 1 gads  √  -
Diploma 2 gadi  √  -
Higher Diploma 3 gadi  √  -

Universitātes tipa

augstākā izglītība
 

Bachelor (Ptychio) 4 gadi (240 ECTS)  √  √
Masters Degree (Magister Artium/Scientiae) 1-2 gadi (90-120 ECTS)  -  √
Doctorate 3-8 gadi  -  √

Valoda

Kipras Universitātē un Kipras Tehniskajā Universitātē studijas notiek grieķu un turku valodā. Savukārt trijās valsts augstskolās (Tehniskajā institūtā, Viesnīcu institūtā un Vidusjūras vadības zinību institūtā) un privātajās universitātēs un augstskolās studijas notiek angļu valodā – tikai atsevišķi kursi tiek piedāvāti grieķu valodā. Lai studētu Kipras augstskolās, studentam ir jāpierāda atbilstošas studiju valodas zināšanas. Angļu valodas zināšanas ir jāpierāda ar starptautiski atzītu valodas testu (Toefl, GCE, GCSE utt.) rezultātiem.

Iestāšanās noteikumi

Lai iestātos augstskolā vai universitātē, ir nepieciešams atestāts par vispārējo vidējo izglītību un vispārējās vidējās izglītības, tas ir, centralizēto eksāmenu sertifikāts. Valsts augstskolās un universitātēs stājoties, ir jākārto Kipras Izglītības un kultūras ministrijas noteiktie iestājeksāmeni. Ārzemju studentiem parasti ņem vērā centralizēto eksāmenu rezultātus, ko viņi ir kārtojuši savā valstī.

Kipras valsts universitātēs stājoties, ārzemju studentiem jākārto Kipras Izglītības un kultūras ministrijas noteiktie iestājeksāmeni, tāpat atsevišķas fakultātes dažādās valsts augstskolās var ārzemju studentiem likt kārtot papildus iestājeksāmenus. Privātajās universitātēs un augstskolās ir dažādi uzņemšanas noteikumi, tomēr visās ir nepieciešams angļu valodas zināšanu sertifikāts. Izvēlētajā augstskolā ir jāiesniedz pieteikuma anketa.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Kiprā tiek atzīti citās ES valstīs piešķirtie izglītības dokumenti, kas dod tiesības stāties augstskolā, saskaņā ar Konvenciju par to kvalifikāciju atzīšanu Eiropas reģionā, kuras attiecas uz augstāko izglītību.

Mācību maksa

Kipras Universitātē un Kipras Tehniskajā universitātē ES valstu pilsoņiem studiju maksa bakalaura līmenī ir 3500 EUR gadā. Citu valstu pilsoņiem studijas izmaksā 6834 EUR gadā. Maģistrantūrā un doktorantūrā mācību maksa tiek aprēķināta pēc šādas tarifikācijas: lekcijām 200 EUR par kredītpunktu; pētījumu veikšanai 750 EUR par semestri un 200 Kipras mārciņas par semestri disertācijas izstrādei.

Citās valsts augstskolās studijas maksā 1700-3000 EUR gadā. Privātajās augstskolās bakalaura studijas maksā 2500-7000 EUR gadā; maģistra studijas maksā 7500-15000 EUR gadā.

Dzīvošana un citas izmaksas

Uzturēšanās izdevumi Nikosijā (Kipras galvaspilsētā) studentiem, kas īrē dzīvokli no privātā saimnieka (t.i. ne skolas kopmītnēs), ir apmēram 750 EUR mēnesī. Aptuveni puse no šīs summas jāparedz īrei un atlikušā daļa pārtikai, izklaidēm un papildu izdevumiem. Citās Kipras pilsētās, kur atrodas augstskolas (Larnakā un Limasolā) izdevumi ir ievērojami mazāki, galvenokārt saistībā ar zemākām dzīvokļa izmaksām.

Mājokļa atrašana

Visām augstskolām ir studentu mājokļi. Ieteicams sazināties ar izvēlēto augstskolu, lai noskaidrotu cenas un iespējas.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

Eiropas Savienības pilsoņiem nav nepieciešama iebraukšanas vīza. Ja ir paredzēts uzturēties ilgāk par 90 dienām, ir nepieciešams iegūt uzturēšanās atļauju Iedzīvotāju reģistrācijas un migrācijas departamentā.

Informāciju par studentu vīzas saņemšanu var uzzināt Kipras vēstniecības mājaslapā.

Kur meklēt informāciju par izglītības iespējām?

Noderīgas adreses

Kipras Euroguidance centrs
Euroguidance Centre Cyprus,
Department of Labour, Klimentos 9, 1480 NICOSIA, Cyprus
tālr.: +357 22 400820
fakss: +357 22 304718
e-pasts: akafouros@dl.mlsi.gov.cy.gov.cy

Kipras augstākās izglītības novērtējuma atzīšanas padome (Kipras NARIC centrs)
Cyprus Council for the Recognition of Higher Education Qualifications
P.O. Box 12758, CY 2252 NICOSIA, Cyprus
tālr.: +357 22 465 850
e-pasts: info@kysats.ac.cy
mājas lapa: http://www.kysats.ac.cy/index.php/en/

Kipras Izglītības un kultūras ministrija
Ministry of Education and Culture
Kimonos and Thoukydides Corner , 1434 Lefkosia, Cyprus
tālr.: +357 22 800 616
fakss: +357 22 327 560
e-pasts: daae@moec.gov.cy
mājas lapa: http://www.highereducation.ac.cy/en/

Kipras Vēstniecība Stokholmā
Styrmansgatan 4, 1.stāvs, 114 54 Stokholma, Zviedrija; P.O. Box 24295, 10451 Stokholma, Zviedrija
tālr.: +46 824 50 08
fakss: +46 824 45 18
e-pasts: stockholmembassy@mfa.gov.cy; stockholmconsulate@mfa.gov.cy; stockholmpress@mfa.gov.cy
mājaslapa: http://www.mfa.gov.cy/embassystockholm

Materiāla sagatavošanā izmatoti šādi avoti:

Pielikums

Mājaslapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.