Cilvēki smaida

Brīvdabas pedagoģijas skolotāji no pirmsskolas izglītības iestādes “Knābis” skaidri redz, ka Latvijā nepieciešams atvērt pilna laika brīvdabas pedagoģijas pirmsskolu ar Montessori pedagoģijas pieeju. Viņi nesen atgriezās no Nordplus Junior projekta “Brīvdabas izglītība ar Montessori pedagoģijas sistēmu - partnerība starp Latvijas un Norvēģu pirmsskolām” pieredzes apmaiņas, kur ieguva zināšanas un pieredzi, lai pielietotu brīvdabas bērnudārzu izveidē un attīstīšanā.

Brīvdabas izglītības pieejas pievienotā vērtība

Pateicoties brīvdabas bernudārza “Ole Brumm Barnehage” kolēģiem Aurskogā, kurā PPII "Knābis" vadītājai Aijai Baronai bijusi ilgstoša darba pieredze, projekta laikā dalībnieki apmeklēja piecas brīvdabas pedagoģijas pirmsskolas un vienu Montessori sākumskolu, veidoja vairākas darba grupas un diskusijas pieredzes apmaiņai. Katrai no iestādēm bija nedaudz atšķirīgas darbības metodes un praktiskie risinājumi, līdz ar to svarīgs bija katrs apmeklējums. Pirmsskolas izglītības iestādes “Knābis” pārstāvji pamato, ka ilgstošās epidemioloģiskās situācijas dēļ, kā arī pieaugot īpatsvaram bērniem ar hiperaktivitātes un autisma spektru, viņi šāda veida izglītības pieejai redz arvien lielāku pievienoto vērtību.

“Norvēģijā brīvdabas pedagoģija ir jau paaudzēs pārbaudīta, savukārt, mūsu pirmsskolai ir vairāk nekā 21 gada pieredze, izmantojot Montessori pedagoģiju. Apkopojot mūsu zināšanas, izveidosim praktisku e-grāmatu trijās valodās,” stāsta pirmsskolas izglītības iestādes “Knābis” pārstāve Līga Apine.

Nordplus projektā ir paredzēts apvienot Montessori pedagoģijas un brīvdabas pedagoģijas metodoloģiju, lai izstrādātu e-grāmatu ar praktiskiem mācību materiāliem, kas veiksmīgi kalpotu izmantošanai īpaši sagatavotā āra vidē, kā arī izveidotu vērtīgu sadarbību starp Latvijas un Norvēģijas pirmsskolu kolēģiem. Projekts norisinās divos posmos, no kuriem pirmais ir noslēdzies, bet otrajā daļā turpinās darbs ar jau izvēlētajām metodēm, notiek pieredzes apmaiņas un diskusijas ar “Ole Brumm Barnehage” kolēģiem Latvijā.

Redzot arvien lielākas kopsakarības starp ikdienā pavadīto laiku sagatavotā āra vidē, A. Barona ir uzsākusi doktorantūras studijas Latvijas Universitātē un noteikti tuvākajos gados taps arvien jaunas sadarbības, lai izzinātu šo tēmu dziļāk un izglītotu Latvijas un citu valstu pedagogus.

Norvēģijā āra bērnudārzos bērni saņem gan fizisku, gan emocionālu rūdījumu

“Ole Brumm Barnehage - Mortenasen” brīvdabas skolotāju un bērnu pulks izmēģināja kāpšanu augšup pa klinšainu akmeņu stāvumu un stāvu lejupceļu gar pārplūdušu mazupīti, šķērsojot to gar ūdenskritumu. Bērni piedzīvoja patiesu prieku, drosmi un varēšanu. Katram no viņiem bija svarīgi piedzīvot jocīgo "vēdera sajūtu" jeb saprast, ka ceļš ir stāvs un slidens, līdz ar to jāapzinās situācijas nopietnība. Tajā pašā laikā pedagogu uzdevums bija nenodot baiļu sajūtu, uzticēties un ļaut bērniem iegūt pārliecību pašiem veikt nākamos soļus.

“Āra vides izaicinājumu pārvarēšana norūda spēju arī noturēties pret citiem ikdienas izaicinājumiem,” tic Līga Apine.

“Kausvol” lauku sētas āra bērnudārzs ar plašo un dabisko vidi ļauj bērniem pieaugt mierpilni, ar ieinteresētību un kustīgi. Tāpat kā pirmsskolā “Knābis”, diendusu bērni guļ šūpuļtīklos. “Eidskog” Montessori āra bērnudārzu un pamatskolu Norvēģijā vada jauns, atraktīvs un zinošs pedagogs, kurš meža teritorijā nesteidzīgi bērniem mācīja darboties ar lapu noteicēju un atpazīt kokus. Viņš uzskata, ka bērniem ir jāuzticas un jāierāda, ka pārvietoties drīkst paši, taču tuvumā pedagogam. Ja bērns mēģina neievērot noteikumus, viņš uz laiku zaudē piešķirto iespēju atrasties tālāk.

Šobrīd “Knābis” pārstāvji sāk veidot jaunas sadarbības ar pašvaldību bērnudārziem, lai palīdzētu ieviest brīvdabas bērnudārzu praksi arī Latvijā. Patlaban Latvijā ne valsts, ne pašvaldības nenodrošina līdzfinansējumu šāda tipa bērnudārziem, kas, protams, neveicina šādu pirmsskolu rašanos. Norvēģijā vecākiem jebkura tipa - privāts vai valsts bērnudārzs izmaksā vienādu summu, tādējādi dodot vecākiem izvēles iespējas.

Informācija par projekta īstenošanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem tiks publicēta www.knabis.lv, kā arī sociālajā kontā Facebook.