Nr.p.k.  Dokuments Lejupielāde
1.  2018. gada 7. februāra Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejas vienošanās par sadarbību zinātnē un tehnikā
2. 2020. gada konkursa nolikums 
3. Konkursa nolikuma pielikums Nr.1 (projekta pieteikuma veidlapa)
4. 

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai 

5.

Deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai vai vidējai komercsabiedrībai 

6.

Atskaite par projekta īstenošanu

7. Finanšu atskaite