Augstākā izglītība

Augstāko izglītību Lietuvā var iegūt universitātes un ne-universitātes tipa augstskolās, jeb koledžās. Koledžās var iegūt profesionālā bakalaura grādu ar vai bez profesionālās kvalifikācijas. Studijas balstās lietišķo pētījumu metodēs. Koledžas studiju programmā ietilpst 180-240 kredītpunkti, kas saskan ar ECTS sistēmu. Koledžu absolventi ir tiesīgi strādāt, vai studēt tālāk maģistrantūrā pēc papildkursu apgūšanas.

Universitātes studijas iespējamas trīs līmeņos: bakalaura grāda studijas, maģistra grāda studijas un doktorantūra.

Bakalaura diploma iegūšanai ir nepieciešami 210-270 ECTS. Maģistra grādu (ar vai bez profesionālās kvalifikācijas) var iegūt pēc bakalaura grāda iegūšanas un šīs studijas ietver 90-120 ECTS. Ir arī apvienotās studijas, kuras ir pirmā un otrā līmeņa augstskolas izglītības kombinācija. Beidzot šīs studijas, students iegūst maģistra grādu (300-360 ECTS) un/vai profesionālo kvalifikāciju. Tradicionāli, integrētās studijas notiek medicīnas, inženierzinību, jurisprudences un teoloģijas jomās. Universitātes piedāvā arī otrā līmeņa profesionālās studijas, kas nodrošina profesionālo kvalifikāciju, bet nedod tiesības stāties doktorantūrā.

Doktorantūras studijas piedāvā akadēmisko pētījumu vai mākslas jomā.

Valoda

Vairums studiju notiek lietuviešu valodā, līdz ar to vairākas universitātes piedāvā lietuviešu valodas kursus. Taču interesentiem ir iespējams apgūt atsevišķas programmas arī angļu vai krievu valodā. Programmu datubāze pieejama Study in Lithuania mājaslapā.

Iestāšanās noteikumi

Vidusskolas atestāts, kas dod tiesības studēt augstskolā savā zemē, ir pamatnosacījums studijām Lietuvas augstskolās. Tāpat arī turpmākajos studiju līmeņos, iepriekšējā līmeņa studiju diploms ir priekšnoteikums, lai pieteiktos studijām.

Ja paredzēts studēt lietuviešu valodā, nepieciešams nokārtot Lietuviešu valodas eksāmenu, ko organizē Viļņas Universitātes Lituānistikas studiju katedra. Ja paredzēts studēt angļu vai krievu valodā, jābūt sertifikātam, kas apliecina šīs valodas zināšanas. Jāsazinās ar izvēlēto augstskolu, lai precizētu, kādas ir valodas zināšanu prasības.

Pieteikšanās

Lietuvā akadēmiskais gads ilgst no septembra līdz jūnijam. Informāciju par pieteikuma anketām un dokumentu iesniegšanas termiņiem var iegūt izvēlētajā augstskolā. Lai pieteiktos valsts finansētajām studiju vietām, ir jāvēršas Lietuvas Augstskolu asociācijas kopīgajā uzņemšanas komisijā

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Informāciju par ārzemēs iegūtas izglītības atzīšanu Lietuvā var apskatīt Lietuvas Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra mājaslapā. Centrs dokumentus izskata bez maksas, tomēr ir jārēķinās ar izdevumiem par dokumentu notariālo tulkojumu vai notariāli apstiprināto kopiju iegūšanu, kas ir jāiesniedz līdz ar pieteikuma anketām.

Mācību maksa

Studijas valsts augstskolās ir gan maksas, gan bezmaksas. Bezmaksas studijām var pieteikties Lietuvas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji, ES/EEZ valstu pilsoņi, kā arī lietuviešu diasporas pārstāvji.

Mācību maksa ir atkarīga no izvēlētās programmas un līmeņa (bakalaura, maģistra vai doktora grāds). ES valstu studentiem mācību maksa bakalaura līmeņa studiju programmās ir aptuveni 1 000-5 300 EUR, maģistra līmeņa studiju programmās 2 200-6 500 EUR un doktorantūrā 7 100-8 500 EUR gadā. Pirms studiju uzsākšanas reflektantam jāpierāda, ka ir studijām nepieciešamais finansiālais nodrošinājums. ERASMUS apmaiņas programmu studentiem nav jāmaksā mācību maksa. Precīzāku informāciju var iegūt izvēlētajā augstskolā.

Uzturēšanās izmaksas

Uzturēšanās izmaksas vienam mēnesim, ieskaitot mājokļa īri, sastāda aptuveni apmēram 350-800 EUR, atkarībā no ieradumiem un dzīvesveida. Sīkāku informāciju par izdevumiem var atrast Study in Lithuania mājaslapā. Tajā atrodamas arī ziņas par banku darba laiku, kredītkartēm, valūtas kursiem.

Finanšu palīdzība

Lietuvas valdība piešķir stipendijas starpvaldību sadarbības līgumu ietvaros. Latvijai ar Lietuvu ir noslēgts šāds līgums. Stipendijas tiek piedāvātas īslaicīgām studijām vai pētnieciskajam darbam Lietuvā tiem studentiem, kas ir citas valsts augstskolu studenti un Lietuvā vēlas iepazīties ar konkrētām tēmām.

ES/EEZ pilsoņi, kuri ir gatavi studēt lietuviešu valodā var pieteikties valsts finansētajām studiju vietām. Par pieteikšanās kārtību var uzzināt Lietuvas Augstskolu asociācijas mājaslapā.

Apdrošināšana

Lietuvā Eiropas Veselības apdrošināšanas karte (EVAK) nodrošina valsts finansēto veselības aprūpi. Privātie veselības aprūpes pakalpojumi netiek segti. Skaidrojumi par EVAK nodrošinātajiem veselības pakalpojumiem ir atrodami Lietuvas Veselības ministrijas Valsts veselības apdrošināšanas fonda mājaslapā.

Par EVAK iegūšanu lasīt Latvijas Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

Uzturēšanās atļauja ir nepieciešama, ja Lietuvā uzturas ilgāk par trīs mēnešiem. Pieprasīt to un iegūt informāciju var Lietuvas vēstniecībā vai apgabala policijas iecirkņa migrācijas nodaļā. Jārēķinās ar laiku līdz 4 mēnešiem uzturēšanās atļaujas iegūšanai.

Lai pieprasītu uzturēšanās atļauju, nepieciešami šādi dokumenti:

  • pieteikšanās veidlapa (to var saņemt vēstniecībā vai Migrācijas lietu departamentā);
  • derīga pase vai personas apliecība;
  • viena pases fotogrāfija;
  • vēstule no Lietuvas augstskolas, kas apstiprina uzņemšanu studiju programmā;
  • pierādījumi par pietiekamiem finanšu līdzekļiem;
  • veselības apdrošināšana.

Mājokļa atrašana

Daudzās augstskolās ir birojs vai studentu apvienība, kas piedāvā vietu studentu kopmītnē. Istaba kopmītnē vidēji izmaksā no 50-60 EUR mēnesī, taču ir arī dārgākas īres vietas, un to izmaksas nosaka no mācību iestādes un istabas kategorijas. Par interneta izmantošanu kopmītnēs ir atsevišķa maksa. Par kopmītņu cenām un pieejamību jāinteresējas pašā augstskolā.

Pastāv iespēja noīrēt istabu arī privāti. Privāti īrēta mājvieta ir dārgāka — no 60 līdz 580 EUR mēnesī par vienistabas dzīvokli. Īres dzīvokļa meklēšanai var izmantot domoplius mājaslapu.

Studentu apvienības

Katrā universitātē ir studentu apvienības un klubi, kas piedāvā dažādas izklaides un aktivitātes studentiem. Augstskolās, kuras piedalās ERASMUS apmaiņās ir arī ERASMUS studentu apvienības.

Kur meklēt informāciju par izglītības iespējām?

Noderīgas adreses

Lietuvas Euroguidance centrs
Education Exchanges Support Foundation
Gelezinio Vilko str. 12 LT-01112 VILNIUS Lithuania
tālr.: +370 5 249 71 34
fakss: +370 5 249 71 41
e-pasts: euroguidance@smpf.lt
mājaslapa: http://www.euroguidance.lt/

Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Migrācijas departaments
Migration Department of the Ministry of the lnterior of the Republic of Lithuania
L. Sapiegos str. 1, LT 10312 VILNIUS Lithuania
tālr.: +370 5 271 7112
fakss: +370 5 271 8210
e-pasts: mdinfo@vrm.lt
mājaslapa: http://www.migracija.lt/

Lietuvas NARIC centrs
Lithuanian ENIC/NARIC /Studiju kokybės vertinimo centras
A. Gostauto g. 12 LT-01108 VILNIUS Lithuania
tālr.: +370 5 210 47 72
fakss: +370 5 213 25 53
e-pasts: enicnaric@skvc.lt
mājaslapa: http://www.skvc.lt/

Lietuvas Republikas vēstniecība Latvijā
Rūpniecības iela 24, LV 1010 Rīga, Latvija
tālr.: +371 67321519
fakss: +371 67321589
e-pasts: amb.lv@urm.lt
mājaslapa: http://lv.mfa.lt/

Materiāla sagatavošanā izmantoti šādi avoti:

Mājaslapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.