Augstākā izglītība

Tā kā Lihtenšteina ir ļoti neliela valsts, tajā ir tikai trīs atzītas augstākās izglītības iestādes:

  • Lihtenšteinas Universitāte,
  • Starptautiskā filozofijas akadēmija,
  • Lihtenšteinas Firstistes Privātā universitāte.

Katrai iestādei ir savs specifisks piedāvājums:

Lihtenšteinas Universitāte piedāvā bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas arhitektūras un ekonomikas jomās. Bakalaura studijas ilgst vismaz trīs gadus, maģistra studijas – divus gadus. Doktora grādu iegūst, veicot padziļinātu pētniecības programmu pēc maģistra studiju pabeigšanas.

Starptautiskā filozofijas akadēmija piedāvā doktora līmeņa studijas filozofijā.

Lihtenšteinas Firstistes Privātā universitāte piedāvā tikai doktora līmeņa studijas un tiesību un medicīnas zinātnes jomās.

Valoda

Augstskolas piedāvā kursus un programmas vācu vai angļu valodā, vai bilingvāli. Ar studiju piedāvājumu var iepazīties augstskolu mājaslapās.

Iestāšanās noteikumi

Lai iestātos augstskolā bakalaura līmeņa studijās, ir nepieciešams izglītības dokuments, kas ir pielīdzināms Lihtenšteinas Matura vai Berufsmatura, respektīvi, vidējās vispārējās vai profesionālās izglītības kvalifikācijai vai līdzīgs starptautiski atzīts dokuments, kas dod tiesības stāties universitātē. Vidējās izglītības dokumenta atzīmes un, iespējams, arī intervijas un vai portfolio rezultāti tiek ņemti par pamatu uzņemšanai augstskolā.

Reflektantiem ir arī jāuzrāda pietiekamas vācu un vai angļu valodas zināšanas (lasīt, runāt un rakstītprasme), kas atbilst konkrētās studiju programmas prasībām.

Pieteikšanās

Pieteikšanās termiņi un kārtība atšķiras ne vien starp augstskolām, bet arī starp vienas augstskolas studiju programmām. Lai uzzinātu visu par pieteikšanās prasībām, ir nepieciešams sazināties ar augstskolas ārējo sakaru daļu vai ar konkrēto fakultāti.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Piesakoties studiju programmā, augstskolā jāiesniedz notariāli apstiprinātas izglītības dokumentu kopijas un to tulkojumi angļu valodā. Augstskola patur tiesības šos dokumentus iesniegt Lihtenšteinas NARIC centrā , kas nodarbojas ar ārzemēs iegūtās izglītības novērtējuma atzīšanu.

Mācību maksa

Mācību maksu nosaka pašas augstskolas, cenrāžos tā tiek norādīta Šveices frankos (CHF). Mācību maksa ir no 1 500 līdz 4 000 EUR par akadēmisko gadu, atkarībā no studiju programmas. Jārēķinās arī ar reģistrācijas maksu.

Uzturēšanās izmaksas

Lihtenšteina ir viena no dārgākajām Eiropas valstīm uzturēšanās izmaksu ziņā. Lai arī ikmēneša izdevumi ir atkarīgi no indivīda ieradumiem, minimālās mēneša izmaksas var sasniegt apmēram 1 300-1 500 EUR.

Finanšu palīdzība

Lihtenšteinā valsts stipendijas un pabalstus var saņemt tās personas, kurām ir Lihtenšteinas pilsonība vai kuru patstāvīgā dzīvesvieta ir Lihtenšteinā vismaz trīs gadus pēc kārtas. Tiek ņemts vērā ģimenes materiālais stāvoklis, nosakot finanšu palīdzības apjomus. Lihtenšteinas Universitātē ir pieejamas stipendijas atsevišķās studiju programmās. Par tām jāinteresējas universitātes fakultātēs.

Apdrošināšana

Lihtenšteinā darbojas Eiropas Veselības apdrošināšanas karte (EVAK). Ieteicams arī iegādāties civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas maksā aptuveni 77-135 EUR gadā.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

Lai studētu Lihtenšteinā, ES valstu pilsoņiem ir nepieciešama īslaicīgas uzturēšanās atļauja. Uzturēšanās atļaujas tiek piešķirtas uz laiku līdz vienam gadam un ir atjaunojamas, ja:

  • students var uzrādīt Lihtenšteinas augstskolas apstiprinājumu par uzņemšanu studiju programmā,
  • studentam ir nepieciešamie uzturlīdzekļi un apdrošināšana.

Lai pieteiktos uz studentu vīzu, dokumenti ir jāiesniedz Lihtenšteinas Ārzemju pilsoņu un pasu dienestā ne vēlāk kā 14 dienas pirms mācību uzsākšanas.

Skat. informāciju Lihtenšteinas Universitātes mājaslapā.

Mājokļa atrašana

Lihtenšteinas augstskolām ir dažāda mājokļu politika. Vēlams sazināties ar augstskolu par mājokļa meklēšanas iespējām un nosacījumiem.

Studentu apvienības

Lihtenšteinā nav vienotas nacionālas studentu apvienības. Studentu sabiedriskā dzīve tiek organizēta atsevišķi katrā augstskolā, kurā ir dažādas studentu organizācijas.

Kur meklēt informāciju par izglītības iespējām?

(!) Informācija par izglītības iespējām ir jāmeklē augstskolu mājas lapās – Lihtenšteinā nav centralizētas izglītības iespēju datubāzes.

Saites uz Lihtenšteinas augstskolām:

Noderīgas adreses

Lihtenšteinas Izglītības pārvalde
Schulamt (SA), Austrasse 79, Postfach 684, 9490 Vaduz, Liechtenstein
tālr: (+423) 236 67 70
fakss: (+423) 236 67 71
e-pasts: info.sa@llv.li

Lihtenšteinas Ārzemju pilsoņu un pasu dienests
Ausländer- und Passamt (APA), Städtle 38, Postfach 684, 9490 Vaduz, Liechtenstein
tālr.: (+423) 236 61 41
fakss: (+423) 236 61 65
e-pasts: info@apa.llv.li
mājaslapa: www.apa.llv.li/

Lihtenšteinas NARIC centrs
National Information Centre for Academic and Professional Recognition (NARIC Liechtenstein)
Schulamt, Austrasse 79, Postfach 684, LI – 9490 Vaduz, Liechenstein
tālr.: +423/ 236 67 58
fakss: +423/ 236 67 71
e-pasts: daniel.miescher@llv.lv
mājaslapa: www.sa.llv.li/

Materiāla sagatavošanā izmantoti šādi avoti:

Mājaslapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.