Augstākā izglītība

Luksemburgas Universitātē ir vienīgā Luksemburgas firstistes valsts augstskola. Tā dibināta 2003. gadā, apvienojot nozaru augstskolas. Universitāte piedāvā bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studijas. Bakalaura un maģistra līmenī pastāv gan akadēmiskās, gan profesionālās studiju programmas. Universitāte nodrošina arī skolotāju sagatavošanu Luksemburgas izglītības sistēmai. Akadēmiskais gads Luksemburgā ir divi studiju semestri. Tas sākas septembra vidū un ilgst līdz jūnija beigām.

Valoda

Luksemburgas Universitātē studijas notiek trīs valodās: franču, angļu un vācu. Studiju procesā lielākoties ir jāizmanto divas valodas: franču un angļu vai franču un vācu valoda. Atsevišķas programmas tiek pasniegtas visās trīs valodās. Nepieciešamās valodu zināšanas ir norādītas studiju programmu aprakstos.

Iestāšanās noteikumi

Vidusskolas atestāts, kas dod tiesības studēt augstskolā savā zemē ir pamatnosacījums bakalaura studijām Luksemburgā. Ārpus Luksemburgas iegūtie izglītības dokumenti ir jāiesniedz atzīšanai Luksemburgas Izglītības ministrijā. Profesionālās vidējās izglītības programmu beidzējiem ir tiesības studēt tikai profesionālā bakalaura studiju programmās vadības zinībās, inženierzinībās vai informātikā, kas atbilst vidējā izglītībā iegūtās kvalifikācijas nozarei.

Pieteikšanās

Pieteikšanās kārtība ir atkarīga no izvēlētās studiju programmas. Universitātes mājaslapā ir norādes, kur meklēt informāciju, kā arī elektroniskā uzņemšanas anketa. Par studentu apmaiņas programmām informācija jāmeklē savas augstskolas studentu apmaiņas birojā.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Informāciju par ārzemēs iegūtas izglītības atzīšanu var iegūt Luksemburgas Pilsoņu informācijas portāla mājaslapā. Pieejama informācija par vidējās izglītības atzīšanu un par augstākās izglītības atzīšanu.

Mācību maksa

Luksemburgā par augstāko izglītību katru semestri ir jāmaksā reģistrācijas maksa. Bakalaura līmenī visām programmām tā ir 200-400 EUR semestrī, atkarībā no programmas un studiju gada, maģistra līmenī atkarībā no programmas tā ir 200-8 750 EUR semestrī. Programmu saraksts ar studiju maksām atrodams Luksemburgas Universitātes mājaslapā.

Uzturēšanās izmaksas

Luksemburgā minimālā alga ir 2048,54 EUR (2018.g). Studentiem, tiek pieprasīts nodrošināt iztikas līdzekļus vismaz 80% no minimālās algas. Luksemburga salīdzinājumā ar citām pasaules valstīm ir 4. vietā dzīvošanai nepieciešamo izmaksu ziņā: https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings_by_country.jsp. Sīkākas ziņas par studenta budžetu var uzzināt Luksemburgas Universitātes mājaslapā.

Finanšu palīdzība

Valsts studiju pabalsti pienākas Luksemburgas pilsoņiem, vai ES pilsoņu bērniem, ja vecāki Luksemburgā dzīvo un strādā, vai arī ES pilsoņiem, kas paši ir Luksemburgā dzīvojuši vismaz piecus gadus. Luksemburgas valdība piedāvā stipendijas ārzemju studentiem tikai kultūras jomā starpvaldību sadarbības līgumu ietvaros. Latvijas valdībai nav šāda sadarbības līguma ar Luksemburgu.

ES studentiem ir tiesības strādāt ne vairāk kā 10 stundas nedēļā semestra laikā. Studentiem, kuri nav pārsnieguši 27 gadu vecumu ir tiesības strādāt brīvlaikā (2 mēneši gadā) ne vairāk kā 40 stundas nedēļā. Skaidrojumus par nodarbinātības nosacījumiem var atrast Luksemburgas Universitātes mājaslapā.

Apdrošināšana

Visi Luksemburgā reģistrētie studenti 18-30 gadu vecumā ir tiesīgi saņemt valsts veselības apdrošināšanu bez maksas. Lai reģistrētos Luksemburgas Veselības kasē (slimo kasē), nepieciešams vērsties tuvākajā Veselības kases nodaļā ar pasi, Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (par to vari sīkāk lasīt šī materiāla sadaļā Dodoties uz ārzemēm >> Praktiski padomi), studentu reģistrācijas apliecību un iesniegumu.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

Uzturoties Luksemburgā ilgāk par trim mēnešiem, ir nepieciešams reģistrēties iedzīvotāju reģistrā. To var darīt vietējā pašvaldībā (administration communale). Reģistrācija ir jāveic trīs mēnešu laikā kopš ierašanās Luksemburgā, iesniedzot dokumentus, kas apliecina studenta uzņemšanu augstskolā.

Mājokļa atrašana

Luksemburgas Universitāte piedāvā studentu mājvietas dažādos Luksemburgas pilsētas un tuvākās apkaimes rajonos. Informācija par pieteikšanos studentu mājoklim skatāma šeit: https://wwwen.uni.lu/students/accommodation. Vidējā mēbelētās istabas platība ir 15 m², savukārt īres maksa - 365 EUR mēnesī. Bez papildu maksas studenti var izmantot kopējās lietošanas virtuvi un mazgāšanās telpas, atpūtas un sanāksmju telpas, bezvadu internetu un veļas mašīnu. Īres maksā iekļauti komunālie maksājumi un koplietošanas telpu uzkopšana. Studentiem pašiem jānodrošina gultas veļa un galda piederumi.

Studentu apvienības

Studentu apvienības apvieno gan studentus, kas studē Luksemburgas Universitātē, gan Universitātes atsevišķo fakultāšu studentus, gan Luksemburgas studentus, kas studē ārzemēs apmaiņas programmu ietvaros.

  • Luksemburgas Universitātes studentu asociāciju mājaslapa: www.lus.lu/
  • Luksemburgas studentu organizācijas Luksemburgas Universitātes mājaslapa: www.acel.lu/.

Kur meklēt informāciju par izglītības iespējām?

Noderīgas adreses

Luksemburgas Universitāte

Le Service des Études et de la Vie étudiante
Campus Belval, Maison du Savoir – 5ème étage; 2, avenue de l’Université; L-4365 Esch-sur Alzette
Tālr: +352 46 66 44 1
e-pasts: seve.infos@uni.lu
mājaslapa: wwwfr.uni.lu

Luksemburgas Kultūras, augstākās izglītības un pētniecības ministrijas
Augstākās izglītības informācijas un dokumentācijas centrs (CEDIES)

18-20, montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg
Pasta adrese: B.P. 1101, L-1011 Luxembourg
Tālr: +352 247-88650
Fakss: +352 26 19 01 04
e-pasts: info@cedies.public.lu
mājaslapa: https://cedies.public.lu/fr.html

Luksemburgas Izglītības ministrijas diplomu atzīšanas centrs

Le Service de la reconnaissance des diplôme,s Ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
29, rue Aldringen, L-2926 LUXEMBOURG
Tālr: +352 247 - 85910
Fakss: +352 247 - 85113
e-pasts: reconnaisance@men.lu
mājaslapa: www.men.lu

Materiāla sagatavošanā izmantoti šādi avoti:

Mājaslapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.