M-ERA.Net 2 (ERA-NET for materials research and innovation) ir "Apvārsnis 2020" programmas ERA-NET Cofund aktivitātes projekts materiālu zinātnēs un inženierzinātnēs. Projekta īstenošana ir uzsākta 2016. gada 1. martā un plānota līdz 2021. gada 28. februārim. M-ERA.Net projektā sadarbojas 41 zinātni un pētniecību finansējoša nacionālā institūcija, pārstāvot 20 Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Brazīliju, Dienvidāfriku, Islandi, Izraēlu, Krieviju, Norvēģiju, Taivānu un Turciju.

Projekta mērķis ir izveidot nacionālo un reģionālo politikas veidotāju ilgstošu sadarbības platformu, kas sekmētu kopēju nozares attīstības plānošanu un atbalstītu pētniecības stratēģiskās aktivitātes materiālu zinātnē un ar to saistītajās inženierzinātnēs. Efektīvāk izmantojot nozarei pieejamos nacionālos finanšu resursus efektīvāk un ātrāk būs iespējams pārvērst fundamentālo pētījumu rezultātus inovatīvos materiālos, tehnoloģijās un pakalpojumos, kas stiprinātu un celtu Eiropas konkurētspēju materiālu izstrādes jomā.

Liela uzmanība projekta ietvaros ir pievērsta sadarbības veidošanai materiālu izpētes un izstrādes jomās ar citām pasaules valstīm, tādām kā Koreja, Japāna, Kanāda, Argentīna, Austrālija un citas.

Detalizēta informācija M-ERA.Net 2 projekta mājaslapā.

M-ERA.Net 2 projekta koordinators ir Austrijas Zinātnes atbalsta fonds.

Latviju projektā pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra. 

Kontaktinformācija: