Augstākā izglītība

Maltā ir viena universitāte (University of Malta), viena augstskola (Malta College of Arts, Science and Technology) un viena koledža (Institute of Tourism Studies).

Maltas Universitātē ir vienpadsmit fakultātes, kurās mācās aptuveni 10 000 studentu, no tiem vairāk kā 750 ārzemju studentu no 80 valstīm.

Maltā, līdzīgi kā Lielbritānijā, tiek piedāvātas profesionālās augstākās izglītības programmas, kas nepiešķir pilnu akadēmisko kvalifikāciju (bakalaura grādu).

Akadēmiskās studijas notiek trīs pakāpēs.

  • Pirmās ir bakalaura grāda studijas vai profesionāla izglītība tāda kā, piemēram, ārsta profesija. Šīs studijas parasti ilgst trīs līdz piecus gadus. Tiek piedāvāts arī divgadīgs kurss, kura laikā divi priekšmeti ir jāstudē pastiprināti un trīs vidējā līmenī.

  • Pēc bakalaura grāda iegūšanas, studējot vēl vienu līdz divus gadus, var saņemt maģistra grādu. Maģistra studijas ietver kursa darbu, disertācijas izstrādāšanu un rakstisku eksāmenu.

  • Pēc maģistra grāda iegūšanas, studējot vēl trīs gadus, var iegūt doktora grādu (PhD).

Studentiem, kuri izvēlas studiju programmu, kas piedāvā apgūt konkrētu profesiju, jāpārliecinās, vai iegūto diplomu atzīs valstī, kurā vēlēsieties strādāt.

Valoda

Maltas Universitātē mācības notiek angļu valodā. Kārtojot TOEFL testu ir jābūt vismaz 550 punktu novērtējumam bakalaura studijām un 650 – maģistrantūrai un doktorantūrai. Studentiem, kuru TOEFL rezultāts ir 500 punkti, ir iespēja mācīties sagatavošanās kursos.

Iestāšanās noteikumi

Augstskola, uzņemot studentus, ņem vērā vidusskolas eksāmenu rezultātus vai arī vidusskolas atestātu, kas dod tiesības studēt augstskolā savā zemē. Katra fakultāte var izvirzīt papildu nosacījumus, tāpēc precīzu informāciju var iegūt tikai augstskolā: http://www.um.edu.mt/sas/scr.

Pieteikšanās

Augstskola pieņem dokumentus cauru gadu. Vēlākais pieteikšanās termiņš rudens semestrim, kas sākas oktobrī, ir 15. maijs. Augstskola patur tiesības pieņemt arī novēlotus pieteikumus par papildu samaksu. Pieteikšanās anketa ir jāaizpilda divos eksemplāros, pievienojot divas pases izmēra fotogrāfijas, izglītības dokumentu kopijas ar tulkojumu angļu valodā, angļu valodas testa sertifikātu, pases kopiju un pieteikuma maksu. Maģistra un doktora studijām ir jāiesniedz augstskolas apstiprināts sekmju un eksāmenu rezultātu izraksts.

(!) Par pieteikšanos vairāk var uzzināt, sazinoties ar Maltas universitātes starptautisko studiju biroju.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Informāciju par ārzemēs iegūtas izglītības atzīšanu var iegūt Maltas NARIC centrā.

Mācību maksa

ES/EEZ valstu studentiem studiju maksa lielākajā daļā programmu ir atcelta. Maksa paredzēta tikai atsevišķām programmām. Maksa Maltas Universitātē ir atkarīga no izvēlētās programmas veida un līmeņa. Mācību maksa var atšķirties vienai programmai pirmajā, otrajā un trešajā kursā.

Finanšu palīdzība

Uz Maltas valdības stipendijām var pieteikties ES pilsoņi, kas Maltā ir ieguvuši pastāvīgā iedzīvotāja vai strādājošā statusu.

Uzturēšanās izmaksas

Uzturēšanās izmaksas Maltā ir, apmēram, 1075 EUR mēnesī.

Apdrošināšana

Visiem, arī ES studentiem ir nepieciešama veselības un repatriācijas apdrošināšana. Pierādījumi par pietiekamu apdrošināšanu ir nosacījums uzņemšanai augstskolā un studijām.

ES studentiem ir tiesības izmantot Maltas valsts finansētos veselības aprūpes pakalpojumus, uzrādot Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK), par ko vari sīkāk lasīt šī materiāla sadaļā Dodoties uz ārzemēm à Praktiski padomi, un ES pilsonību apliecinošu dokumentu.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

EZ un EEZ valstu studentiem uzturēšanās atļaujas nepieciešamas, ja Maltā plāno uzturēties ilgāk nekā trīs mēnešus. Pēc trīs mēnešu uzturēšanās Maltas pilsonības un ekspatriācijas lietu departamentā ir jāiesniedz pieteikšanās anketa, pierādījums par uzturlīdzekļu avotu, veselības apdrošināšanas polise un Maltas Universitātes uzņemšanas vēstule.

Mājokļa atrašana

Informāciju par mājvietām piedāvā Maltas Universitātes Mājokļu dienests. Studentiem ir paredzēta kopmītņu veida mājvieta, kas atrodas četru kilometru attālumā no Universitātes. Starp studentu pilsētiņu un universitāti kursē bezmaksas autobuss. Kopmītņu īres maksa par 1 akadēmisko gadu ir 3191-5731 EUR.
Ceļvežos tiek norādīts, ka kopumā izdevumiem par īri Maltā ir ieteicams atvēlēt, apmēram, 500 EUR mēnesī.

Studentu apvienības

Maltā darbojas dažādas studentu apvienības, kuras pārstāv dažādas intereses. Vairāk par Maltas studentu organizācijām var uzzināt Maltas Izglītības ministrijas mājas lapā: https://gov.mt/en/Communities/Youth/Pages/Youth-in-Malta.aspx.

Noderīgas adreses

Universitātes studentu padome
University Students' Council
Student's House, University of Malta, Tal-Qroqq, Msida, Malta

tālr.: +356 2134 3085
fakss: +356 2133 7517
e-pasts: info@ksu.org.mt
mājaslapa: http://www.ksu.org.mt/index.php

Izglītības ministrija
Ministry of Education
Great Siege Road FLORIANA CMR 02 Malta
tālr.: +356 21 240419
fakss: +356 21 239842
mājaslapa: http://www.education.gov.mt/

Maltas Nacionālais akadēmiskās atzīšanas informācijas centrs (NARIC)
Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla / Ċentru Malti għal Rikonoxximent ta’ Kwalifiki u ta’ Informazzjoni (Maltese Enic-Naric)
The National Commission for Further and Higher Education (NCFHE) / Malta Qualification Recognition Information Centre (MQRIC)
National Commission for Further and Higher Education
Malta Life Sciences Park
San Gwann, SGN 3000 Malta

Malta National Academic Recognition Information Centre ( Malta NARIC)
16/18, Dawret it-Torri, St Lucia, SLC 1019
tālr.: +356 23810200
e-pasts: qric.malta@gov.mt
mājas lapa: https://ncfhe.gov.mt/en/services/Pages/All%20Services/mqric.aspx

Maltas universitātes Starptautisko studiju birojs
University of Malta , International Office
Administration Building, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta
tālr.: +356 2340 2224
fakss: +356 21 316941
e-pasts: intoff@maltanet.net
mājas lapa: www.um.edu.mt/int-eu

Maltas Universitātes mājokļu dienests
Malta University Residence
R Mifsud Bonnici Str, Lija, Malta
tālr: +356 21436168, +356 21430360
fakss: +356 21434963
e-pasts: info@universityresidence.com
mājas lapa: http://universityresidence.com

Maltas pilsonības un ekspatriācijas lietu departaments
Department for Citizenship and Expatriate Affairs
3, Castille Place, Valletta, MALTA
tālr: +356 2200 1800
fakss: +356 2200 1830
e-pasts: citizenship@gov.mt

Materiāla sagatavošanā izmatoti šādi avoti:

Mājas lapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.