Karjeras nedēļas 2022 materiāli mācībstundām

Mācību stundas Man ir ideja un es varu to īstenot materiāla vāks

Karjeras nedēļas 2022 Mācībstunda 7. - 9. klasei

Karjeras nedēļas 2022 Mācībstunda 10.-11. klasei