Materiāli Karjeras nedēļas tematisko nodarbību organizēšanai 

                             
Man ir ideja un es varu to īstenot
 

Nodarbība 1.-6. klases skolēniem "Man ir ideja un es varu to īstenot"

Diskusija vecākiem un pedagogiem "Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?"

Diskusija jauniešiem "Kādas superspējas veidos manu nākotni?"

Karjeras nedēļas 2022 Mācībstunda 7. - 9. klasei

Karjeras nedēļas 2022 Mācībstunda 10.-11. klasei

Egijas Gailumas iedvesmas stāsts

Paula Siliņa iedvesmas stāsts

Oskara Zapacka iedvesmas stāsts