Materiāli Karjeras nedēļas tematisko mācībstundu organizēšanai 

Inforamt;ivs materiāls
                                   
     
Tavs Prasmju Portfelis
                         

Video materiāls IT jomas profesiju iepazīšanai

Video izstrādāja organizācija "She Can Do IT" sadarbībā ar uzņēmumu "Mitigate"