ERA-NET NEURON Cofund (ERA NET NEURON in the area of brain-related diseases and disorders of the nervous system – ERA-NET NEURON smadzeņu slimību un nervu sistēmas saslimšanu jomāir 22 zinātni finansējošo organizāciju no Eiropas un Kanādas izveidota ERA-NET Cofund platforma, kuras darbība tika uzsākta 2016. gada 1. janvārī un turpināsies līdz 2020. gada 31. decembrim. Koordinators – Vācijas Kosmiskās aviācijas centrs (DLR).

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Kontaktinformācija: