Augstākā izglītība

Nīderlandē ir divi galvenie augstākās izglītības iestāžu tipi: universitātes (Wetenschapplelijk Onderwijs – WO) un augstākās profesionālās izglītības iestādes – profesionālās universitātes (Hoger Beroepsonderwijs – HBO).

Universitātēs apgūstamas bakalaura studiju programmas (ilgums 3 gadi) un maģistra studiju programmas (ilgums 1-2 gadi). Bakalaura studiju programmas ir vairāk piemērotas tālākām studijām maģistrantūrā nekā darbam.

Vēl pēc 4 gadu pilnā laika pētniecības studiju programmas universitātes profesoru vadībā un sekmīgas disertācijas aizstāvēšanas var iegūt doktora grādu. Nīderlandes doktora grāds tiek pielīdzināts Phd.

Profesionālo universitāšu studentiem pēc četru gadu studijām piešķir bakalaura grādu, ko pielīdzina pirmajam profesionālajam grādam. Līdzīgi kā akadēmisko universitāšu bakalaura grāda ieguvēji arī profesionālo universitāšu bakalaura grāda ieguvēji var turpināt studijas maģistrantūrā, taču šīs studijas valdība nefinansē. Vairāk informācijas Study in Holland mājaslapā.

Valoda

Lielākā daļa studiju notiek holandiešu valodā, tāpēc, lai studētu Nīderlandē, ir jākārto vai nu valsts eksāmens NT2, vai arī pašas universitātes noteiktais eksāmens (par to nepieciešams pārliecināties konkrētajā universitātē).

Holandiešu valodas kursus ārzemniekiem piedāvā gan atsevišķas universitātes, gan dažādas organizācijas. Sarakstu ar holandiešu valodu kursu sniedzējiem var atrast Study in Holland mājaslapā.

Angļu valodā bakalaura līmenī piedāvā ap 250, un maģistra līmenī vairāk par 1000 valsts akreditētām studiju programmām. Daudzas nepilna laika vai apmaiņas programmas, tādas kā SOCRATES-ERASMUS, pasniedz angļu valodā. Lai pieteiktos uz studijām angļu valodā, ir nepieciešams kārtot angļu valodas testu, piemēram, IELTS vai TOEFL. Par prasībām nepieciešams interesēties konkrētajā augstskolā.

Iestāšanās noteikumi

Vidusskolas atestāts, kas dod tiesības studēt augstskolā savā zemē, ir pamatnosacījums studijām Nīderlandē. Dažām programmām ir ierobežojumi, par kuriem vairāk var uzzināt izvēlētajā augstskolā.

Pieteikšanās

Valsts augstskolās ir iespējams pieteikties, izmantojot interneta vietni Studielink. Studijām privātajā augstskolā ir jāpiesakās izvēlētajā augstskolā. Augstskolā jāiesniedz notariāli apstiprinātas kopijas no iegūtajiem diplomiem un personīga informācija. Katra universitāte individuāli izlemj, vai iegūtā izglītība atbilst programmas izvirzītajām prasībām. Vēlams sākt gatavoties studijām Nīderlandē vismaz gadu iepriekš. Jāņem vērā, ka mācību gads ilgst no augusta beigām līdz jūnija beigām. Tie, kurus interesē apmaiņas programmas, vairāk informācijas var iegūt savas augstskolas studentu apmaiņas birojā.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Izglītības dokumentu atzīšanu veic dokumentu vērtēšanas informācijas centrs Informatiecentrum Diplomawaardering. Dokumentu atzīšanu organizē augstskola, kurā stājas ārzemju students. Valsts augstskolu studentiem dokumentu atzīšana ir bez maksas, toties privāto augstskolu studentiem ir jāmaksā administratīvo pakalpojumu maksa – 123 EUR (176 EUR par steidzamiem gadījumiem). Nīderlandes universitātes ir iesaistītas Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmā, kas nozīmē, ka Nīderlandē iegūtu diplomu atzīs visā Eiropā.

Mācību maksa

ES pilsoņiem mācību maksa ir sākot no 2 087 EUR. Citu valstu pilsoņiem studiju maksa ir ievērojami augstāka – bakalaura līmenī 6 000-15 000 EUR, maģistra līmenī 8 000 – 20 000 EUR.

Arī ārvalstu studenti var pieteikties kredītam, ko izsniedz studentiem. Vairāk par iespējām var uzzināt šeit.

Uzturēšanās izmaksas

Studentiem Nīderlandē nepieciešami vidēji apmēram 800-1.100 EUR mēnesī, atkarībā no pilsētas. No tiem apmēram trešdaļa izdevumu būs par mājokli, trešdaļa pārtikai un atlikums par mācību materiāliem un citiem izdevumiem.

Finanšu palīdzība

Ārvalstu studentiem nav pieejami tādi paši studentu pabalsti, kā vietējiem studentiem, tomēr nelielam atbalstam var pieteikties studenti no EU/EEA un Šveices.

Ir pieejamas atsevišķas augstskolu vai organizāciju stipendijas konkrētu mērķu atbalstīšanai, lielākoties maģistra līmeņa studijām. Stipendiju datu bāze: http://www.grantfinder.nl/content/index.asp.

Apdrošināšana

Ja Nīderlandē paredzēts tikai studēt, veselības aprūpes izdevumu segšanai var izmantot Eiropas Veselības apdrošināšanas karti, kas jāizņem pirms izbraukšanas no Latvijas. Ja paredzēts strādāt paralēli studijām, vai piedalīties apmaksātā studiju praksē, jāiegādājas valsts veselības apdrošināšana. To palīdz nokārtot izvēlētā augstskola. Ja netiek ievēroti noteikumi par strādājošā apdrošināšanu, jāmaksā soda nauda.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

Ja paredzēts Nīderlandē uzturēties ilgāk par trim mēnešiem, jānoformē uzturēšanās atļauja. Augstskola studentus reģistrē Imigrācijas pārvaldē, taču studentam pašam jāreģistrējas pilsētas domē, uzrādot Imigrācijas pārvaldes reģistrācijas apliecinājumu.

Mājokļa atrašana

Studentam atrast mājokli Nīderlandē ir ļoti grūti, jo tur nav kopmītņu tradīcijas. Pastāv iespēja īrēt istabu privātā mājā. Katrā augstskolā ir studentu izmitināšanas serviss, kam ir saraksts ar iespējamiem mājokļiem, taču arī uz to vien nevajadzētu paļauties. Mājvietu ieteicams atrast jau pirms došanās uz Nīderlandi. Mājoklis maksās aptuveni 400-600 EUR mēnesī atkarībā no pilsētas. Jāpārliecinās, vai komunālie maksājumi ir iekļauti īres maksā. Vairāk informācijas var iegūt izvēlētajā augstskolā. Plašāka informācija skatāma https://www.studyinholland.nl/practical-matters/housing.

Studentu apvienības

Nīderlandē ir vairākas studentu organizācijas, un tās pārstāv dažādas intereses. Ārzemju studentu informācijas birojs sniedz visu nepieciešamo informāciju tieši ārzemju studentiem, kā arī organizē brīvā laika pavadīšanu, piemēram, ekskursijas.

Kur meklēt informāciju par izglītības iespējām?

Noderīgas adreses

Nīderlandes bezpeļņas organizācijas Nuffic, kas nodarbojas ar starptautiskās sadarbības veicināšanu augstākajā izglītībā, izveidotajā mājas lapā ir atrodama informācija par studijām, stipendijām un dzīvošanu Holandē studentiem no citām valstīm.

Sadarbības organizācija augstākajā izglītībā
Nuffic, PO Box 29777, 2502 LT, The Hague, The Netherlands
tālr.: +31 (0)70 4260260
fakss: +31 (0)70 4260399
e-pasts: nuffic@nuffic.nl
mājas lapa: http://www.nuffic.nl/

Dokumentu izvērtēšanas informācijas centrs (IcDW)
Informatiecentrum Diploma Waardering
Postbus 7338, 2701 AH ZOETERMEER, The Netherlands
tālr.: +31 (079) 3217 930
fakss: +31 (079) 3217 929
e-pasts: info@idw.nl
mājas lapa: http://www.idw.nl/

Nīderlandes Karalistes vēstniecība Latvijā
Torņa iela 4 – 1a, LV-1050 Rīga, Latvija
tālr.: +371 67326147
fakss: +371 67326151
e-pasts: rig@minbuza.nl

Materiāla sagatavošanā izmantoti šādi avoti:

Mājas lapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.