Līdz 2022. gada 1. februārim Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, iesniegt pieteikumus Nordplus 2022. gada konkursā. Lai izstrādātu projekta pieteikumu, ir nepieciešams atrast sadarbības partnerus no Nordplus dalībvalstīm.

Nordplus programmā piedāvā īstenot studentu, skolēnu un pasniedzēju mobilitātes, kā arī dažādas sadarbības tīklu un projektu aktivitātes izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm, lai veicinātu starpkultūru sadarbību, uzlabotu un ieviestu jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Kopējais Nordplus finansējums projektiem 2022. gadā ir aptuveni 9,5 miljoni eiro. Projektu konkurss ir atvērts visās piecās Nordplus apakšprogrammās.

Organizācijām no Latvijas ir iespēja veidot kopīgus projektus ar Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm: Dāniju, Somiju, Islandi, Norvēģiju, Zviedriju, Grenlandi, Fēru un Ālandu salām, Lietuvu un Igauniju.

Pieteikumus līdz 2022. gada 1. februārim jāiesniedz Espresso elektroniskajā sistēmā.

Espresso video instrukcijas pieejamas VIAA mājaslapas sadaļā informatīvie materiāli. Vairāk par projektu konkursu, katras programmas mērķiem, projektu īstenotāju pieredzi un līdzfinansējuma apjomu iespējams uzzināt VIAA mājaslapā un Nordplus oficiālajā vietnē.