2022. gada 7. novembrī Ziemeļvalstu ministru padome atver pieteikšanos Nordplus programmas jaunā 2023. līdz 2027. gada perioda projektu konkursam, kurā līdz 2023. gada 1. februārim Espresso elektroniskajā sistēmā var pieteikties izglītības iestādes, citas izglītības jomas organizācijas un uzņēmumi. Programma sniedz iespēju iedzīvotājiem risināt konkrētas vajadzības un attīstīt iniciatīvas vietējā līmenī.

Nordplus programmas jaunajā periodā dalībvalstīm kopumā piešķir aptuveni 10 milj. eiro gadā. Jaunajā periodā saglabāsies arī visas piecas apakšprogrammas – Jauniešu izglītības programma, Augstākās izglītības programma, Horizontālā programma, Pieaugušo izglītības programma un Valodu programma. Nelielas izmaiņas ieviestas administratīvajās un finanšu niansēs, bet kopumā tās ir minimālas.

Jaunā perioda rokasgrāmata pieejama šeit.

Par ieteicamo virzienu 2023. gada projektiem izvirzīta sociālās ilgtspējas iekļaušana izglītības jomā, taču projekta saturs var būt saistīts ar jebkuru izglītības jomas attīstības  tēmu, kā arī ieguldījumu var sniegt Ziemeļu un Baltijas valstu izglītotāju sadarbība. Ziemeļvalstu ministru padome aicina apsvērt iespējas projektu saturu saistīt ar tēmu loku, kurš aktuāls visā Ziemeļu un Baltijas reģiona sadarbības kontekstā:

  • veicināt visiem kvalitatīvu, vienlīdzīgu un drošu veselības aprūpi un labklājību;
  • iepazīstināt un iesaistīt Ziemeļvalstu iedzīvotājus zaļās pārejas procesos un digitālajā attīstībā, un novērst sociālās šķelšanās iespēju pārejas rezultātā;
  • sniegt Ziemeļvalstu pilsoniskajai sabiedrībai, jo īpaši bērniem un jauniešiem, platformu un lielāku iesaisti Ziemeļvalstu sadarbībā, kā arī palielināt viņu zināšanas par kaimiņvalstu valodām un kultūru;
  • saglabāt sociālo uzticību, Ziemeļvalstu reģiona saliedētību, tā kopīgās vērtības un Ziemeļvalstu radniecības sajūtu, galveno uzmanību pievēršot kultūrai, demokrātijai, vienlīdzībai, iekļaušanai, ikdienai bez diskriminācijas un vārda brīvībai.

Organizācijām no Latvijas ir iespēja veidot kopīgus projektus ar Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm: Dāniju, Somiju, Islandi, Norvēģiju, Zviedriju, Grenlandi, Fēru un Ālandu salām, Lietuvu un Igauniju.