Līdz 2024. gada 1. februārim Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes, kā arī citas izglītības jomas organizācijas un uzņēmumi iesniegt starptautiskus Baltijas - Ziemeļvalstu sadarbības projektus izglītības jomā Nordplus 2024. gada konkursā.

Projektu pieteikumus var iesniegt 5 Nordplus apakšprogrammās -  Jauniešu apakšprogrammā (jauniešu formālā vispārējā un profesionālā izglītība), Augstākās izglītības apakšprogrammāPieaugušo izglītības apakšprogrammā,  Horizontālajā apakšprogrammā (starpsektorāli projekti dažādu izglītības veidu un pakāpju mijiedarbībai) un Ziemeļvalstu valodu apakšprogrammā.  Projektu pieteikumus var iesniegt tikai juridiskas personas.

Nordplus programma atbalsta izglītojamo un izglītotāju mobilitātes, projektus, kuros tiek izveidoti kopīgi mācību materiāli, un sadarbības tīklus pieredzes apmaiņai. Detalizētu informāciju par Nordplus programmas nosacījumiem un projektu pieteikumu sagatavošanu 2024. gada konkursam var atrast Nordplus Rokasgrāmatā 2024. Kopējais Nordplus finansējums visu dalībvalstu projektiem 2024. gadā ir aptuveni 9,7 miljoni eiro.

Par ieteicamo virzienu 2024. gada projektiem izvirzīta sociālā ilgtspēja izglītības jomā, taču projekts tematiski var būt veltīts jebkurai ar izglītības jomas attīstību saistītai tēmai, vai arī sniegt ieguldījumu Ziemeļu un Baltijas valstu izglītotāju sadarbībai.

Pieteikumus līdz 2024. gada 1. februārim jāiesniedz Espresso elektroniskajā sistēmā.

Organizācijām no Latvijas ir iespēja veidot kopīgus projektus ar Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm: Dāniju, Somiju, Islandi, Norvēģiju, Zviedriju, Grenlandi, Fēru un Ālandu salām, Lietuvu un Igauniju.

Vairāk par projektu konkursu, katras programmas mērķiem, projektu īstenotāju pieredzi un līdzfinansējuma apjomu iespējams uzzināt VIAA mājaslapā un Nordplus oficiālajā vietnē.