Kokneses pamatskolas un Lietuvas Ķēdaiņu speciālās skolas pedagogi

Kokneses pamatskolas – attīstības centrs sadarbībā Ķēdaiņu speciālo skolu Lietuvā īstenoja Nordplus Jauniešu apakšprogrammas projektu “Kompetents skolotājs digitālā vidē” (Smart teacher in a digital environment). Projektā pedagogi devās mobilitātē, lai iegūtu jaunu pieredzi kvalitatīva un radoša izglītības procesa organizēšanā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, akcentējot IT izmantošanu, prezentējot pedagoģisko pieredzi un labās prakses piemērus, uzlabojot svešvalodu prasmes un veidojot starpkultūru dialogu.

Lietuvas speciālās skolas pedagogi iepazīst Latvijas izglītību, vēsturi un tradīcijas

Pirmajā projekta mobilitātē 2019. gada novembrī Koknesē viesojās Lietuvas kolēģi no Ķēdaiņu speciālās skolas, kuri iepazinās ar skolu, tās administrāciju un pedagoģisko personālu, devās pieredzes apmaiņas vizītēs uz Jelgavas pamatskolu “Valdeka” – attīstības centru un Inčukalna pamatskolu. Kolēģiem no Lietuvas bija iespēja uzzināt vairāk par Latvijas izglītības sistēmu un izglītības vidi, digitālo, interaktīvo mācību līdzekļu pielietojumu izglītības procesā, vēroja dažādas stundas – sportu, matemātiku, Montessori nodarbību, ārstniecisko vingrošanu, vizuālās mākslas un latviešu valodas stundas. Tika apmeklēta arī Kokneses novada dome, lai satiktos ar domes priekšsēdētāju Daini Vingri, izglītības darba speciālisti Inesi Saulīti un pārrunātu izglītības jomas aktualitātes Kokneses novadā, Latvijā un Lietuvā.

Vēlāk projekta dalībnieki tikās seminārā, lai dalītos pieredzē un prezentētu izstrādātos mācību materiālus, pārspriestu iespējas, ko sniedz dalība starptautiskos projektos, to ietekmi uz skolēniem un skolotājiem. Abu skolu pedagogi prezentēja, diskutēja un iepazīstināja kolēģus ar saviem sagatavotajiem interaktīviem mācību materiāliem, kas izveidoti izmantojot dažādus digitālos rīkus un platformas.

Projekta dalībnieku izstrādātie materiāli ir pieejami Kokneses pamatskolas – attīstības centrs un Ķēdaiņu speciālās skolas mājaslapās.

Viesojoties Latvijā, lietuviešu kolēģi iepazina arī mūsu valsts vēsturisko un kultūras mantojumu – apmeklēja Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcu, Kokneses informācijas centru, Likteņdārzu, apskatīja pilsdrupas un Aizkraukles muzeja ekspozīciju “Padomju gadi”, bet “Radošajā mājā” izzināja latviskās tradīcijas – pīrāgu cepšanu, rokdarbu darināšanu un etnogrāfisko deju dejošanu.

IT risinājumi un pieredzes apmaiņa Lietuvas speciālajā skolā

Kokneses pamatskolas – attīstības centra projekta grupa devās mobilitātē pie saviem sadarbības partneriem uz Ķēdaiņu speciālo skolu Lietuvā 2021. gada septembrī, kur iepazinās ar skolu, dalījās pieredzē un guva zināšanas, apmeklēja mācību stundas, kurās tika akcentēta IT izmantošana, lai sniegtu kvalitatīvu atbalstu skolēniem ar speciālām vajadzībām. Pedagogiem no Kokneses bija iespēja vērot kā lietuviešu kolēģi izmanto dažādas informāciju tehnoloģiju programmas, aktīvi iesaistot skolēnus uzdevumu izpildē, ļaujot bērniem interesantā un interaktīvā veidā apgūt mācību vielu.

Projekta “Kompetents skolotājs digitālā vidē” dalībnieki no Lietuvas dalījās pieredzē par interaktīvu mācību materiālu veidošanu, izmantojot IKT rīkus – izglītības programmu “Žiburēlis”, mācību materiālu veidošanu un zīmēšanas programmu izmantošanu mācību stundās, mācību materiālu veidošanu vietnē “LearningApps”, Power Point izmantošanu, veidojot materiālus par saskaitīšanu un atņemšanu. Kokneses pamatskolas – attīstības centra pedagogi dalījās pieredzē par jēgpilnu IKT rīku un digitālo resursu izmantošanu mācību priekšmetu stundās un audzināšanas nodarbībās. Projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar video par atbalsta pieejamību skolā, interaktīviem uzdevumiem sociālo prasmju pilnveidošanā, drošības noteikumiem uz ceļa un mācību kabinetā, izmantojot skolotājas veidoto video materiālu ar interaktīvu uzdevumu, interaktīvu viktorīnu angļu valodas stundā un mācību priekšmetu mēneša pasākumā, video materiālu par learning.Apps.com vietnes izmantošanu literatūras stundās, kā arī ar Latvijā izveidoto bezmaksas interneta vietni “Bērnistaba” (bernistaba.lsm.lv).

Iepazīstot Lietuvas izglītības sistēmu Kokneses pedagogi viesojās skolā – sanatorijā “Žibute” Kačerginē, kur bērni iziet rehabilitācijas kursu un vienlaicīgi turpina mācības.

Nordplus projekts radījis motivāciju sevi pozitīvi izaicināt

Viesojoties pie lietuviešu kolēģiem, paaugstinājām ne tikai savu profesionālo kompetenci, bet arī iepazinām Lietuvas valsts vēsturisko un kultūras mantojumu, pastaigājoties pa Ķēdaiņu līkumotajām vecpilsētas ieliņām, jutāmies kā XVII gadsimta pilsētā, aplūkojot Lietuvas brīvdabas muzeju Rumšiškes, varējām apsēsties skolas solos, kādos sēdējušas mūsu vecmāmiņas vai vecvecmāmiņas, apmeklējot skaisto Gelgaudiškis muižu, iepazinām atjaunoto 19. gadsimta muižas pili.

Visi Nordplus projekta mobilitātēs iesaistītie pedagogi atzina, ka dalība šajā programmā ir motivācija sevi pozitīvi izaicināt – augt un attīstīties, lielisks veids kā iepazīt citu valstu izglītības sistēmas, kultūru un cilvēkus, apgūt jaunas zināšanas un prasmes, gūt apliecinājumu, ka Latvijas skolotāji ir profesionāli savas jomas speciālisti.

Projekts “Kompetents skolotājs digitālā vidē” tuvojas noslēgumam, taču koordinatoru un pedagogu domas jau saistās ar jaunām aktivitātēm, kas ļautu atkal satikties, dalīties pieredzē, gūt jaunas zināšanas mūsdienīgas izglītības nodrošināšanā, uzlabot svešvalodu prasmes un veidot starpkultūru dialogu.