Augstākā izglītība

Norvēģijā ir astoņas universitātes, deviņas specializētas universitātes un 20 valsts universitātes koledžas un divas valsts mākslas akadēmijas. Ir arī 16 privātas augstskolas. Augstākās izglītības iestāžu saraksts pieejams šeit.

Akadēmiskais gads parasti ilgst 10 mēnešus — no augusta vidus līdz jūnija vidum.

Norvēģijā ievēro Boloņas procesa nosacījumus vienotas Eiropas augstākās izglītības telpas izveidei, kas paredz bakalaura, maģistra un doktora grādus.
Norvēģijā parasti bakalaura grādu iegūst pēc trīs gadu studijām (mākslas studijās pēc četriem gadiem).

Maģistra grādu var iegūt valsts augstskolās un specializētajās augstskolās, dažās universitātes koledžās un privātajās augstskolās. Maģistra studijas ilgst divus gadus pēc bakalaura studijām, vai arī piecus gadus, ja vienotajā maģistra programmā ir iekļautas pamatstudijas. Lai iegūtu maģistra grādu, jāveic pētnieciska rakstura darbs. Doktora grādu iegūst vēl pēc trīs gadu studijām un pētījuma izstrādes. Doktorantūras programmas piedāvā visas universitātes tipa iestādes.

Augstskolas piedāvā arī dažādas profesionālās izglītības programmas. Tās ilgst no četriem līdz sešiem gadiem.

Valoda

Mācības pārsvarā notiek norvēģu valodā, līdz ar to, lai studentu uzņemtu augstskolā, būs jāpierāda šīs valodas zināšanas. Norvēģijas augstākās izglītības iestādes bakalaura līmenī piedāvā piecas programmas angļu valodā, savukārt maģistrantūrā vairāk nekā 200 programmu. Apmaiņas programmu ietvaros ir iespēja apgūt simtiem dažādu kursu angļu valodā, jo Norvēģijā tā ir populāra valoda.

Iestāšanās noteikumi

Lai studētu kādā no Norvēģijas augstākās izglītības iestādēm, studentam ir jābūt tiesīgam studēt Latvijas augstskolās. Respektīvi, bakalaura studijām Norvēģijā Latvijas studentiem ir nepieciešams atestāts par vidējo vispārējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību, kā arī angļu valodas tests un norvēģu valodas zināšanas. Atsevišķām programmām var pieprasīt arī konkrētu apgūto priekšmetu vai centralizēto eksāmenu atzīmes.

Maģistrantūras studijām katra universitāte izvirza savus noteikumus un prasības. Informāciju par to var iegūt izvēlētajā augstskolā. Jāņem vērā, ka uz dažām programmām ir ierobežots vietu skaits.

Pieteikšanās

Ārzemju studenti studijām, kas sākas augustā, parasti piesakās no iepriekšējā gada 1. decembra līdz 15. martam. Ja piesakās studijām angļu valodā, dokumenti jāiesniedz konkrētajā augstskolā. Ja paredzēts studēt bakalaura līmenī norvēģu valodā, vajag izmantot Norvēģijas Universitāšu un koledžu imatrikulācijas aģentūru Samordna opptak.

(!) Jāņem vērā, ka dažām augstskolām ir iepriekšējās pieteikšanās sistēmas, tādējādi pieteikšanās termiņi ir vēl agrāki par 15.janvāri.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Informāciju par ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšanu var saņemt Norvēģijas NARIC centrā. Norvēģijas augstskolas ietilpst Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmā (ECTS), tādēļ šajā zemē iegūto izglītību atzīs visās Eiropas kopienas valstīs.

Mācību maksa

Par studijām Norvēģijā nav jāmaksā, izņemot atsevišķās profesionālās, tālākās vai īpašās izglītības programmās un privātskolās. Taču katru semestri jāmaksā no 300 līdz 600 NOK studentu labklājības organizācijai, kas augstskolā sniedz dažādus pakalpojumus, piemēram, kafejnīcu un kopmītņu labiekārtošanu, sporta infrastruktūras nodrošināšanu u.c.. Šis nosacījums neattiecas uz ERASMUS apmaiņas programmas studentiem. Jāņem vērā, ka dzīve Norvēģijā ir ļoti dārga, tāpēc pirms izlemt studēt šajā valstī, jāizvērtē savas finansiālās iespējas.

Uzturēšanās izmaksas

Saskaņā ar Norvēģijas Uzņēmējdarbības augstskolas sniegto informāciju, studentiem, kas plāno segt uzturēšanās izdevumus paši, ir jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka viņu rīcībā ir vismaz 94 400 NOK (apm. 11 310 EUR) uz vienu akadēmisko gadu. Parasti studenti šos līdzekļus nodrošina ar studējošo kredītu. Ja paredzēts strādāt (studentiem ir tiesības strādāt līdz 20 stundām nedēļā, vai pilnu slodzi brīvlaikā), tad nepieciešamā uztura līdzekļu summa tiek paaugstināta. Jāņem vērā, ka bez norvēģu valodas zināšanām var strādāt tikai mazkvalificētu darbu.

Finanšu palīdzība

Latvijas studenti var izmantot studentu apmaiņas programmas, par ko vairāk varat izlasīt VIAA mājaslapā: ERASMUS+ un NORDPLUS.

Apdrošināšana

ES studentiem ir nepieciešams saņemt no savas valsts veselības aģentūras Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK). Tā dod tiesības saņemt medicīnas pakalpojumus Norvēģijas Valsts apdrošināšanas sistēmā. Apdrošināšana sedz slimnīcas izdevumus, bet ne pacienta iemaksas, zobārsta pakalpojumus, medikamentus un transporta izdevumus, ja studentam ir jāatgriežas mājās slimības dēļ. Nepieciešams iegādāties papildu apdrošināšanu, kas sedz tos ārstniecības pakalpojumus, ko neapmaksā Nacionālais Veselības apdrošināšanas plāns.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

Ja paredzēts uzturēties Norvēģijā ilgāk nekā trīs mēnešus, būs nepieciešama uzturēšanās atļauja. ES pilsoņi to var pieprasīt tuvākajā policijas iecirknī, iesniedzot pieteikuma veidlapu, pases fotogrāfiju, derīgu pasi, apliecinājumu par uzņemšanu augstskolā, apliecinājumu par uzturlīdzekļiem un veselības apdrošināšanu. Visiem studentiem, kuri uzturas Norvēģijā ilgāk nekā sešus mēnešus, ir jāreģistrējas Nacionālajā iedzīvotāju reģistrā. Precīzāku informāciju var iegūt izvēlētajā augstskolā.

Mājokļa atrašana

Norvēģijā ir liels studentu kopmītņu trūkums, tādēļ uz tām jāpiesakās laicīgi. Apmaiņas programmu studentiem ir garantēta vieta studentu kopmītnē, savukārt pārējiem ārzemju studentiem vietas lielākoties netiek rezervētas – pārliecinies par to izvēlētajā augstskolā! Ja vietu kopmītnē nebūs pieejama, nāksies īrēt istabu privāti, kas var būt ļoti dārgi.

Studentu apvienības

Visās lielākajās augstskolās ir studentu labklājības organizācija, kas sniedz informāciju par studentu kopmītnēm un veselības aprūpi. Norvēģijas nacionālajai studentu apvienībai NSO – Norsk Studentorganisasion ir nodaļa ārzemju studentiem, kur šādi studenti automātiski kļūst par biedriem no brīža, kad ir samaksāta semestra nodeva. Augstskolās ir arī klubi, kas pārstāv dažādas studentu intereses.

Kur meklēt informāciju par izglītības iespējām?

http://www.studyinnorway.no/

Noderīgas adreses

Norvēģijas Nodarbinātības un labklājības pārvalde
Norwegian Labour and Welfare Administration NAV, Postboks 354, 8601Moi Rana Norway
tālr.: +47 800 33166
e-pasts: eures@nav.no
mājas lapa: http://www.nav.no/

Oslo Universitāte
The University of Oslo
Postboks 1072 Blindern NO-0317 OSLO Norway
tālr.: +47 22 85 50 50
e-pasts: int-advisor@admin.uio.no
mājas lapa: http://www.uio.no/

Norvēģijas izglītības kvalitātes novērtēšanas aģentūra
Norwegian Agency for Quality Assurance in Education
Postboks 1708 Vika 0121 OSLO Norway
tālr.: +47 2102 18 60
fakss: +47 21 0218 01
e-pasts: utland@nokut.no
mājas lapa: http://www.nokut.no/

Norvēģijas Nacionālā Studentu apvienība
Norsk studentorganisasjon Lakkegata 3,, N-0187 Oslo Norway
tālr.: +47 22 044 970
fakss: +47 22 424 247
e-pasts: nso@studnet.no

Norvēģijas Starptautiskā studentu apvienība
International Students’ Union of Norway, Lakkegata3, 0187 Oslo
tālr.: +47 98 22 59 98
e-pasts: nationalsecretary@isu-norway.no
mājas lapa: http://www.isu-norway.no/index.php

Norvēģijas Karalistes vēstniecība Latvijā
Kaļķu iela 15, LV-1050 Rīga, Latvija; (Pasta adrese: a/k 181), LV-1050 Rīga, Latvija
tālr.: +371 6781 41 00
fakss: +371 6781 41 08
e-pasts: emb.riga@mfa.no
mājas lapa: http://www.norvegija.lv/

Materiāla sagatavošanā izmatoti šādi avoti:

Mājaslapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.