Datums 24. novembris, 2023
Laiks11.00–16.00
Vieta Rīga

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Erasmus+ semināra vizuālis

2023. gada 24. novembrī Eiropas Savienības Erasmus+ nacionālā aģentūra izglītības, mācību un sporta jomā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), organizē trešo, šajā gadā noslēdzošo, darba semināru “Profesionālās izglītības satura kvalitāte un ilgtspēja mobilitātes projektos”, kuru rīko Erasmus+ profesionālās izglītības projektu atbalsta ekspertu (VET LV Team) aktivitātes ietvaros. Pasākumā aicināti piedalīties Erasmus+ programmas projektu īstenotāji, profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji un citu iesaistīto organizāciju pārstāvji. 

Seminārā tiks prezentēts VET LV Team aktivitātes ietvaros izstrādātais e-materiāls „Profesionālās izglītības satura kvalitāte un ilgtspēja mobilitātes projektos”, kas sniedz vispusīgu pārskatu par dažādiem principiem, kuru ievērošana ļauj organizācijām kvalitatīvi sagatavot un īstenot ģeogrāfiskās mobilitātes projektus. Materiālā aprakstīta projektu pielietošana profesionālajā izglītībā kā efektīva metode, kas veicina to dalībnieku (izglītības guvēju, pedagogu, organizāciju u.c.) iesaistīšanos, prasmju attīstīšanu un praktisko pieredzi. Projekti ļauj to dalībniekiem apgūt teorētiskās zināšanas, kā arī pielietot tās reālajās situācijās, tādējādi veidojot stipru saikni starp teoriju un praksi, arī starptautiskajā kontekstā. Plānojot mobilitātes projektu organizācijai, t.sk. profesionālās izglītības iestādei, e-materiāls sniedz ieskatu par veicamajām darbībām visos projekta dzīves cikla posmos. Tajā ir aplūkota mobilitātes projekta saturiskā plānošana, izstrāde un īstenošana, kā arī projekta rezultātu ilgtspēja un izglītības kvalitātes nodrošināšana. Materiāls ir paredzēts profesionālās izglītības iestādēm, projektu koordinatoriem/projektu vadītājiem, pedagogiem un pārējiem interesentiem, kuri sniedz ar izglītību saistītus pakalpojumus un piedalās Erasmus+  programmas mācību mobilitātes (KA1) projektu (turpmāk - mobilitātes projekts) sagatavošanā un īstenošanā.   

Antra Meņģele

Nodaļas vadītāja
antra.mengele [at] viaa.gov.lv