Sadarbība zinātnē starp Latvijas Republiku un Ķīnas Republiku (Taivānu) tika uzsākta 1997. gadā ar divpusēja sadarbības līguma noslēgšanu starp Latvijas Zinātņu akadēmiju un Taivānas Nacionālo zinātnes padomi. Šī sadarbība tika paplašināta ar trīspusēja Latvijas–Lietuvas–Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda izveidošanu 2000. gadā.

Fondu izveidoja Ķīnas Republikas Nacionālā zinātnes padome, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un Lietuvas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. Šāda sadarbības Fonda izveidošana bija Taivānas iniciatīva.

2000. gada rudenī Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministra Kārļa Greiškalna vizītes laikā Taipejā tika parakstīta Taivānas–Lietuvas–Latvijas vienošanās par Fonda izveidošanu un sadarbības programmas uzsākšanu.

Atbalsta fonds veicina zinātnisko sadarbību starp dalībvalstīm, atbalstot:

  • kopēju pētniecības projektu īstenošanu, kuru izstrādē piedalās visu trīs valstu zinātnieki;
  • kopīgu zinātnisko konferenču organizēšanu;
  • vieslektoru un zinātnieku apmaiņu, lai veicinātu savstarpēju izpratni par zinātnes attīstību, kultūru, ekonomiku un politiku šajās valstīs. 

Fonda Rīcības komiteja

Dr. Dmitrijs Stepanovs
Izglītības un zinātnes ministrijas 
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta
direktora pienākumu izpildītājs
Tālrunis: +371 67047971
E-pasts: dmitrijs.stepanovs@izm.gov.lv

Dr. Jānis Kloviņš
Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs
Tālrunis: +371 26438469
E-pasts: klovins@biomed.lu.lv

Dr. Maija Bundule 
Valsts izglītības attīstības aģentūras
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja
Tālrunis:+371 67785423
E-pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv