No 2021. gada jūnija Latvijas-Baltkrievijas kopīgās zinātniskās pētniecības un zinātniski tehniskās sadarbības programmas darbība tiek pārtraukta uz nenoteiktu laiku, ievērojot šī brīža Latvijas ārpolitikas un drošības politikas prioritātes, līdzšinējās sadarbības pieredzi ar Baltkrieviju, kā arī Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas aicinājumu uz laiku pārtraukt esošās aktivitātes ar Baltkrieviju. 

Programmas 2020. gada konkurss tiek pārtraukts un konkursā iesniegtie projektu pieteikumi netiks virzīti lēmumu pieņemšanai par atbalstu labāko projektu īstenošanai.

Latvijas-Baltkrievijas kopīgās sadarbības programma uzsāka savu darbību saskaņā ar 2018. gada 7. februāra Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejas vienošanos par sadarbību zinātnē un tehnikā. Noslēgtā vienošanās sekmīgi turpina jau 2006. gadā uzsākto Latvijas un Baltkrievijas sadarbības programmu zinātnē un tehnikā. Laika posmā no 2007. gada līdz 2013. gadam ir notikuši četri projektu iesniegumu konkursi, kuros kopā atbalstīti 25 projektu iesniegumi.

Programmas mērķis

Programmas mērķis ir veicināt un attīstīt sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā starp Latvijas Republiku un Baltkrievijas Republiku, atbalstot zinātniski pētniecisko projektu, kas iesniegti programmas konkursā, īstenošanu ar pušu pārstāvēto institūciju līdzdalību. Programmas konkursā projektu var iesniegt visās pētījumu jomās.

Par programmas darbību atbildīgās institūcijas

No Baltkrievijas puses - Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komiteja, no Latvijas puses – Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija.

Konkursa īstenošanu, līgumu slēgšanu un uzraudzību Latvijā nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Kontaktpersonas no Valsts izglītības attīstības aģentūras puses

Maija Bundule
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja
Tālr.: 67785423
E-pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv  

Elza Zeidlere
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta 
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālrunis: 67785465
E-pasts: elza.zeidlere@viaa.gov.lv

Kontaktpersona no Baltkrievijas puses
Sergejs Sinukovičs

Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejas
Starptautiskās sadarbības zinātnes, tehnikas un inovāciju politikas jomā
nodaļas vadītājs
Tālr.:   +375 8-017-284-03-14
E-pasts: Sinukovich@gknt.gov.by
http://gknt.gov.by/