Latvijas un Ukrainas divpusējās sadarbības programma zinātnes un tehnoloģiju jomā uzsākta, balstoties uz 1995. gada 21. novembrī Kijevā parakstīto Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības vienošanos, lai veicinātu Latvijas un Ukrainas sadarbību zinātniskās izpētes un tehnoloģiju attīstības jomās.

Programma atbalsta:

  • zinātniski pētniecisko projektu īstenošanu ar abu pušu līdzdalībul
  • savstarpējas zinātnieku un speciālistu apmaiņas vizītes zinātnisko sakaru paplašināšanai.

Programmas darbību koordinē:

  • no Ukrainas puses – Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrija
  • no Latvijas puses – Izglītības un zinātnes ministrija

2015. gada 31. decembrī slēgta vienošanās par divpusējās sadarbības programmas īstenošanu zinātnes un tehnoloģiju jomā 2016. - 2020. gadam.