Inovatīviem uzņēmumiem un citām organizācijām nereti rodas grūtības finansējuma piesaistē jaunām idejām ar augstu riska pakāpi un to turpmākai attīstībai. Programma "Apvārsnis 2020" palīdz aizpildīt šo “inovācijas robu” ar aizdevumiem un garantijām, kā arī investīcijām inovatīvos MVU un mazos uzņēmumos ar vidēji lielu kapitālu.

Šis atbalsts kalpo kā katalizators privātā finansējuma un riska kapitāla piesaistē pētniecībai un inovācijām. Aplēses liecina, ka katrs eiro, ko Eiropas Savienība iegulda, rada papildu finansējumu 5 eiro apmērā.

Kontaktpersonu skatīt Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta ekspertu sarakstā.

Noderīga informācija

Kopējais programmas budžets 2018.-2020. gadam: 1,448 miljardi eiro

“Piekļuve riska kapitāla finansējumam” projektu konkursi

Noderīgas saites

Research Participant Portal

Apvārsnis 2020 programmas mājaslapa

Apvārsnis 2020 projektu konkursi

CORDIS – Kopienas informācijas portāls par aktivitātēm pētniecības un attīstības jomās

Tuvākie pasākumi