Augstākā izglītība

Polijā ir gan akadēmiskās, gan profesionālās studijas, kuru ietvaros var iegūt dažādas pakāpes grādus:

  • pēc 2-3 gadu akadēmiskajām studijām var iegūt bakalaura grādu (B.A. vai B.Sc);
  • pēc 3-3 ½ gadu profesionālajām studijām var iegūt licenciāta grādu, kas ir zinātniskais grāds starp bakalaura un doktora grādu;
  • maģistra grādu parasti iegūst pēc 5-6 gadu studijām (ieskaitot bakalaura studiju laiku);
  • inženiera grādu piešķir pēc 3 ½-4 gadu studijām inženierzinību, lauksaimniecības vai ekonomikas nozarē;
  • profesionālo maģistra grādu Polijā var iegūt šādās studiju nozarēs: arhitektūra, medicīna, zobārstniecība un veterinārā medicīna.
  • Šajās programmās var studēt nepārtraukti 5-6 gadus, vai arī 2- 2 ½ gadus pēc profesionālā grāda iegūšanas.
  • Doktora grādu var iegūt, pēc maģistra grāda turpinot studijas vēl 3-4 gadus.
  • Lai iegūtu doktora grādu, ir sekmīgi jāaizstāv doktora disertācija un jānokārto eksāmeni.
  • Polijā var iegūt arī habilitētā doktora un profesora akadēmisko titulu.

(!)Vairāk par augstākās izglītības sistēmu Polijā var uzzināt Zinātnes un augstākās izglītības ministrijas mājaslapā.

Valoda

Pamatā studijas notiek poļu valodā. Lai tām sagatavotos, dažas augstskolas piedāvā viengadīgus poļu valodas kursus. Studiju programmas angļu valodā piedāvā 17 valsts universitātes un sešas privātās augstskolas.

Iestāšanās noteikumi

Lai iestātos kādā no Polijas augstākās izglītības iestādēm, ir nepieciešams vidusskolas atestāts, kas dod tiesības studēt Latvijas augstskolās, kā arī vismaz vidējās pakāpes angļu valodas zināšanas.

(!) Starptautisko studiju programmu studentiem nav nepieciešamas poļu valodas zināšanas.

Mākslas, fizkultūras, skolotāju sagatavošanas un citas katedras var organizēt papildu iestājeksāmenus, lai pārbaudītu studentu sagatavotību un piemērotību attiecīgajām studijām. Kā arī vairākās augstskolās studentiem prasa uzrādīt veselības izziņu. Precīzāku informāciju iegūsi, vēršoties izvēlētajā augstskolā!

Pieteikšanās

Polijas augstskolās pieteikšanās nav centralizēta, bet gan notiek katrā augstskolā atsevišķi. tādējādi pieteikumu anketas un plašāku informāciju var iegūt izvēlētajā augstskolā.

Līdz 31. martam katra universitāte nosaka iestāšanās noteikumus un izstrādā pieteikuma anketas studentu uzņemšanai nākamajam akadēmiskajam gadam. Šie noteikumi ir pieejami universitāšu mājas lapās.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Informāciju par ārzemēs iegūtas izglītības atzīšanu Polijā var izlasīt Polijas nacionālajā akadēmisko apmaiņu aģentūras mājas lapā: https://nawa.gov.pl/en/.

Mācību maksa

Polijas valsts augstskolās ES pilsoņiem nav jāmaksā par pilna laika klātienes studijām. Privātajās augstskolās studentiem mācību maksa (par pamatstudijām) ir no 2000 līdz 6000 EUR gadā atkarībā no nozares. Maģistrantūras līmenī maksa ir 8 000-12 000 EUR par gadu. Jāmaksā ir arī studiju reģistrācijas maksa. Pēc studenta rakstiska iesnieguma attaisnojošos gadījumos augstskolas rektoram ir tiesības lemt par maksas samazināšanu vai atcelšanu.

Uzturēšanās izmaksas

Izdevumi ir atkarīgi no dzīvesveida un ieradumiem http://go-poland.pl/cost-living-poland. Būs nepieciešami vismaz 350-550 EUR mēnesī, lai segtu izdevumus par īri, vietējo transportu, pārtiku, apģērbu, higiēnas precēm, mācību materiāliem, tālruni un izklaidēm. Studiju maksa nav iekļauta šajā summā. Mēneša izdevumi aptuveni sadalās šādi: kopmītnes īre - 80-150 EUR vai dzīvokļa īre - 290-500 EUR; pārtika - apmēram, 100-150 EUR; grāmatas (30-50 EUR) un izklaides - ap 70-100 EUR, vietējais transports - 15-20 EUR.

Apdrošināšana

ES pilsoņiem ir pieejama bezmaksas veselības aprūpe ar Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK).

Papildu informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem var meklēt Polijas Valsts slimo kases pacientu informācijas mājaslapā.

Finanšu palīdzība

Informācijai par aktuālajām stipendijām var sekot Polijas Republikas vēstniecības mājaslapā, kā arī interesējošo augstskolu mājaslapās.

Mājokļa atrašana

Vienvietīga istaba studentu kopmītnēs maksā no 100 līdz 150 EUR, bet divvietīga — no 50 līdz 80 EUR. Privāta mājokļa īrēšana maksā dārgāk. Uzņemtajiem studentiem pilna laika studiju programmā universitāte parasti piedāvā vietu studentu kopmītnē. Tādi paši nosacījumi attiecas uz apmaiņas programmu studentiem. Atrast mājokli studiju laikam Polijā ieteicams ja dažus mēnešus pirms studiju sākšanās. Palīdzēt var studentu apvienības, sniedzot vairāk informācijas.

Studentu apvienības

Polijas Studentu apvienība pārstāv studentu intereses dažādos jautājumos. Tā ne tikai aizstāv studējošo tiesības, bet arī organizē dažādus kultūras, mākslas un atpūtas projektus, iesaistot tajos studentus.

Kur meklēt informāciju par izglītības iespējām?

Noderīgas adreses

Polijas Republikas vēstniecība Latvijā
Mednieku iela 6b, LV-1010, Rīga, Latvija
tālr.: +371 67031500
e-pasts: ryga.ambasada@msz.gov.pl
mājaslapa: http://www.ryga.msz.gov.pl/lv/p/ryga_lv_a_lv/

Akadēmiskās atzīšanas un starptautiskās apmaiņas birojs
Polish National Agency for Academic Exchange
Polna 40, 00-635 Warsaw Poland
tālr.: +48 22 390 35 00
fakss: +48 22 826 28 23
e-pasts: biuro@nawa.gov.pl
mājaslapa: https://nawa.gov.pl/en/

Polijas Euroguidance centrs
Euroguidance Poland
Krajowy Osrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,

ul. Spartanska 1B, 02-637 WARSAW Poland
tālr.: +48 22 844 18 68
fakss: +48 22 646 5251
e-pasts: sekret@koweziu.edu.pl
mājaslapa: http://www.euroguidance.pl/; http://www.koweziu.edu.pl/

Polijas Zinātnes un augstākās izglītības ministrija

Ministry of Science and Higher Education, 1/3 Wspólna St., Warsaw, Poland
tālr.: (+48 22) 529 27 18

fakss: (+48 22) 628 09 22,

e-pasts: dip@mnisw.gov.pl

mājaslapa: http://www.nauka.gov.pl/en/higher-education-system/

Materiāla sagatavošanā izmantoti šādi avoti:

Mājaslapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.