Augstākā izglītība

Portugālē augstāko izglītību nodrošina universitātes un politehnikumi. Abu veidu augstskolas var būt gan valsts finansētas, gan privātas, gan kooperatīvas. Gan universitātes, gan politehnikumi piedāvā bakalaura (Licenciado), gan maģistra (Mestre) studijas, bet doktora (Doutor) grādu iegūt piedāvā tikai universitātes.

Licenciado grādu politehnikumos piešķir pēc 180 kredītpunktu iegūšanas sešu semestru laikā. Atsevišķos gadījumos saskaņā ar starptautiskiem vai Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem šajā studiju ciklā politehnikumos var apgūt programmas līdz 240 kredītpunktiem, kas ilgst 7-8 semestrus. Universitātēs Licenciado programmā iegūst 180-240 kredītpunktus sešu līdz astoņu semestru laikā.

Studenti, kuriem ir Licenciado grāds, var turpināt studijas un iegūt maģistra grādu. To iegūst pēc 90-120 kredītpunktu apgūšanas trīs līdz četru semestru ilgā studiju programmā. Politehnikuma maģistra studiju cikls galvenokārt nodrošina profesionālo specializāciju. Universitātēs šis cikls sniedz akadēmisko specializāciju, kas nodrošina iespējas veikt pētniecisko darbu, strādāt inovāciju jomā vai turpināt profesionālo izaugsmi. Universitātēs pastāv arī integrētās maģistra studiju programmas (300-360 kredītpunkti, 10-12 semestri) konkrētu profesiju apgūšanai saskaņā ar ES standartiem vai pieņemto praksi. Studenti, kuriem ir maģistra grāds, var turpināt divus gadus ilgas studijas un, veiksmīgi aizstāvot izstrādāto disertāciju, iegūt doktora grādu.

Valoda

Visi kursi un lekcijas ir portugāļu valodā. Dažas augstskolas piedāvā portugāļu valodas kursus.

Iestāšanās noteikumi

Ārzemju studentiem viena no pamatprasībām uzņemšanai augstskolā ir vidusskolas atestāts vai tam līdzvērtīgs dokuments, ar kuru var iestāties augstskolā savā zemē. Ir jākārto arī iestājpārbaudījumi. Plašāku informāciju var atrast: http://www.studyinportugal.edu.pt/index.php/application/internacional-students. Dažām programmām var būt uzņemšanas ierobežojumi. Par tiem vairāk var uzzināt izvēlētajā augstskolā.

Pieteikšanās

Lai pieteiktos uz studijām valsts augstskolās, ir jāiztur centralizētais konkurss. Privātās augstskolas rīko savu konkursu uz studiju vietām. Plašāka informācija: www.studyinportugal.edu.pt/index.php/application/admission-to-the-1st-cycle.

Valsts augstskolās studenti piesakās, izmantojot tiešsaistes pieteikšanās formu. Parasti pieteikumi tiek pieņemti no jūlija sākuma līdz augusta sākumam. Uzņemšana notiek divas reizes gadā. Pirmajā reizē notiek iestājeksāmeni, bet septembra sākumā var pieteikties uz brīvajām studiju vietām.

Privātajām augstskolām ir individuālie studentu uzņemšanas plāni un prasības. Par iestāšanās kārtību nepieciešams interesēties konkrētajā augstskolā. Plašāku informāciju var meklēt: www.dges.gov.pt/en.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Informāciju par ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšanu var apskatīt Portugāles Augstākās izglītības ģenerāldirektorāta mājās lapā: http://www.dges.gov.pt/en/pagina/equivalencerecognition?plid=1536.

Mācību maksa

Mācību maksa Portugāles augstskolās 2018./2019. gadā ir 980 - 1 250 EUR. Plašāk informācija: https://www.educations.com/study-guides/europe/study-in-portugal/tuition-fees-7820.

Uzturēšanās izmaksas

Portugālē studentu kopmītnēs un ēdnīcās cenas ir piesaistītas valsts noteiktajai minimālajai algai. 2018. gadā minimālā alga sasniedza 676 EUR mēnesī. Kopmītnes cena budžeta grupas studentiem sastāda 15% no šīs summas. Kopējās izmaksas, ar kurām studentam jārēķinās ir 500-850 EUR mēnesī. Plašāka informācija: https://www.educations.com/study-guides/europe/study-in-portugal/living-costs-7821.

Apdrošināšana

Eiropas Savienības pilsoņi var izmantot Portugāles valsts veselības apdrošināšanas sistēmas medicīnas pakalpojumus, uzrādot Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK), ja nav paredzēts uzturēties Portugālē ilgāk par sešiem mēnešiem gada laikā. Ja ir paredzēta uzturēšanās ilgāk par 90 dienām, tad ir jāreģistrējas kā Portugāles Valsts veselības sistēmas (SNS) dalībniekam: http://www.dgs.pt/, Mobilidade de Doentes. Plašāka informācija: http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/europe/portugal#health.

Finanšu palīdzība

Portugāles valdība piešķir sociālo pabalstu studentiem, kuri nāk no trūcīgām ģimenēm. Pabalsts pilnībā nesedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar studiju maksu, mācību materiāliem, mājokli, uzturu u.c. izmaksām, tomēr tas nodrošina ievērojamu finanšu palīdzību. Plašāka informācija: http://www.dges.gov.pt/pt/pagina/informacoes.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

Uzturēšanās atļauja jāpieprasa tūlīt pēc ierašanās Portugālē. To var izdarīt policijas iecirknī, uzrādot nepieciešamos finansiālos līdzekļus. Sīkāku informāciju var iegūt Portugāles Imigrācijas un robežkontroles departamentā.

Mājokļa atrašana

Informāciju par mājokļu pieejamību sniedz studentu organizācijas. Ir pierasta lieta īrēt istabu pie vientuļiem pensionāriem vai klosteru namos. Studentu kopmītnēs ir ierobežots vietu skaits, tāpēc uz šīm mājvietām jāpiesakās laicīgi. Sīkāka informācija skatāma šeit: https://www.uniplaces.com/accommodation/portugal.

Studentu apvienības

Portugālē studentu apvienības pārstāv gan konkrētas augstskolas studentus, gan nozares un ģeogrāfisku apgabalu studentus. Portugālē darbojas arī vairākas starptautiskas studentu asociācijas.

Kur meklēt informāciju par izglītības iespējām?

http://www.studyinportugal.edu.pt/index.php/study/studies

Noderīgas adreses

Portugāles Zinātnes, tehnoloģiju un augstākās izglītības ministrija

Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior
Palácio das Laranjeiras; Estrada das Laranjeiras, 197-205; 1069-018 LISBON Portugal
tālr.: +351 (0) 217 231 000
fakss: +351 (0) 217 271 457
e-pasts: mctes@mctes.gov.pt

Portugāles Augstākās izglītības ģenerāldirektorāts

Direcçao-General do Ensino Superior, Av. Duque D'Ávila, 137, 1069-016 Lisboa
tālr.: +351 (0) 213 126 000
fakss: +351 (0) 213 126 001
e-pasts: dges@dges.mctes.pt
mājas lapa: http://www.dges.gov.pt/pt

Portugāles Kultūras institūts
Instituto Camoes; Rua Rodrigues Sampaio, 113; 1150-279 LISBON Portugal
tālr.: +351 21 310 9100
fakss: +351 21 314 3987
e-pasts: icgeral@instituto-camoes.pt

Portugāles NARIC centrs
NARIC Portugal, Direcçao General do Ensino Superior
Av. Duque de Avila, 137 1069 - 016 LISBON Portugal
tālr.: +351 21 3126000
fakss: +351 21 3126020
e-pasts: info.naric@dges.mctes.pt
mājas lapa: http://www.dges.gov.pt/pt/pagina/declaracoes-naric

Imigrācijas un robežkontroles departaments
Immigration and Border Control Department
Avenida do Casal de Cabanas, Urbanização Cabanas Golf Nº 1, Torre 2, 2730-277 BARCARENA Portugal
tālr.: +351 214 236 200
fakss: +351 214 236 640
e-pasts: sef@sef.pt
mājas lapa: http://www.sef.pt/

Portugāles Republikas vēstniecība Latvijā
Balasta dambis 60, Ogļu iela, Ķīpsala, Rīga, LV-1048, Latvija
tālr.: +371 678 219 24

fakss: +371 676 716 26

e-pasts: embporturiga@gmail.com

Materiāla sagatavošanā izmantoti šādi avoti:

Mājas lapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.