ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Nr.p.k. Aktuālā informācija Lejupielādēt Piezīmes
1.

2016./2017.m.g sadarbības partneri

Līdz 31.03.2017. noslēgti 52 sadarbības līgumi
2. Atskats uz projekta īstenošanu līdz 01.07.2017. Uzraudzības padomes sēdes (05.07.2017.) prezentācija
3. 2017./2018. m.g sadarbības partneri 2017./2018. m.g. projektā piedalās 93 sadarbības partneri
4. Atskats uz projekta īstenošanu līdz 31.12.2017. Uzraudzības padomes sēdes (19.01.2018.) prezentācija
5. 2017./2018. m.g. izglītības iestādes Izglītības iestādes
6. Atskats uz projekta īstenošanu līdz 30.06.2018. Uzraudzības padomes sēdes (20.07.2018.) prezentācija
7. 2018./2019. m.g. sadarbības partneri un izglītības iestādes

Sadarbības partneri

Izglītības iestādes

8. Atskats uz projekta īstenošanu līdz 31.12.2018.

 

Uzraudzības padomes sēdes (17.01.2019.) prezentācija

9. Atskats uz projekta īstenošanu līdz 30.06.2019. Uzraudzības padomes sēdes (20.06.2019.) prezentācija
10. 2019./2020. m.g. sadarbības partneri un izglītības iestādes

Sadarbības partneri

Izglītības iestādes

11. Atskats uz projekta īstenošanu līdz 31.12.2019. Uzraudzības padomes sēdes (15.01.2020.) prezentācija
12. Atskats uz projekta īstenošanu līdz 30.06.2020. Uzraudzības padomes sēdes (06.07.2020.) prezentācija
13. 2020./2021.m.g. sadarbības partneri un izglītības iestādes

Sadarbības partneri

Izglītības iestādes

14.

Atskats uz projekta īstenošanu līdz 31.12.2020.

Uzraudzības padomes sēdes (15.02.2021.) prezentācija

15. Atskats uz projekta īstenošanu līdz 31.07.2021. Uzraudzības padomes sēdes (13.08.2021.) prezentācija
VIAA ESF ansamblis