Projektu konkurss ERA-CVD (sirds un asinsvadu slimību jomā)

Izsludināts jauns projektu konkurss ERA-NET ERA-CVD par tēmu “Vaskulāras dabas kognitīvo traucējumu novēršana, savlaicīgi diagnosticējot sirds un asinsvadu slimības” (Prevention of Vascular Cognitive Impairment through Early Detection of Cardiovascular Diseases). 

Konkurss vienā kārtā ar projektu iesniegšanas termiņu 2020. gada 2. aprīlī plkst. 18:00 pēc Latvijas laika (EET). Tiek iesniegts uzreiz pilnais projekts.

Pieteikumi iespējami divos galvenajos virzienos:

  1. Starpdisciplināri pētījumi par patofizioloģiskajiem procesiem, kas balstīti dabas un lietišķajās zinātnēs, un kas var sniegt jaunas pieejas diagnostikai un terapijai;
  2. Pētījumi par dzimumu atšķirībām, blakusslimībām vai populācijas segmentiem, lai gūtu sīkāku ieskatu vaskulāras dabas kognitīvo traucējumu mehānismos, noteiktu riska un aizsargājošos faktorus un prognozētu terapijas rezultātus.

Lūdzam ņemt vērā ERA-CVD konkursa īpašos nosacījumus:

  • galvenais izpildītājs / projekta koordinators (t.i. personas, kuras pievieno savu CV) var piedalīties tikai vienā pieteikumā.
  • pieteikumā var būt ne vairāk kā viens partneris no Latvijas (attiecas uz citām dalībvalstīm arī).

Konkursā piedalās: Beļģija, Kanāda, Igaunija, Francija, Izraēla, Itālija, Latvija, Norvēģija, Polija, Slovākija, Spānija, Taivāna, Turcija.

Laika grafiks

2020. gads 2. aprīlis plkst. 18:00 pēc Latvijas (EET)

Pilno projektu iesniegšana

2020. gada maijs

Projektu  vērtēšana attālināti

2020. gada 28. maijs – 4. jūnijs

Oponēšanas iespēja vērtētāju atzinumiem (rebuttal)

2020. gada jūnija beigas

Vērtēšanas panelis

2020. gada septembris

Informācijas izsūtīšana finansēšanai atbalstīto projektu konsorcijiem

2020. gada pēdējais ceturksnis / 2021.g. pirmais ceturksnis

Projektu uzsākšana

Nosacījumi projekta pieteikšanai: Konsorcijā jābūt pārstāvētām vismaz trim dažādām valstīm, kas piedalās konkursā. Konsorcija dalībnieku skaits ir trīs līdz pieci.

Ja tiek iekļauts partneris no Latvijas, Polijas, Igaunijas, Slovākijas vai Turcijas, tad kopējais partneru skaits var būt seši.

Maksimālais projektu ilgums trīs gadi. Pārējie nosacījumi apkopoti konkursa tekstā.

Papildu informācija:

detalizēta informācija par projektu konkursu