Informatics education at school in Europe
Publicēšanas gads
2022
Publikācijas tēma
Digitālā izglītība Vispārējā izglītība
Publikācijas valoda
Angļu
Projekts
Eurydice

Šis ziņojums palīdz veidot kopīgu izpratni par informātikas izglītību, sniedzot salīdzinošu analīzi par mācību programmām un mācību rezultātiem sākumskolās un vidusskolās visā Eiropā. Tajā aplūkota arī skolotāju kvalifikācija, apmācības iespējas un citi atbalsta pasākumi. Ziņojumā izmantoti dati no tiesību aktiem un citiem oficiāliem vadošajiem dokumentiem, ko apkopojuši Eurydice tīkla dalībnieki (t.i., 27 ES dalībvalstis, kā arī Albānija, Bosnija un Hercegovina, Šveice, Islande, Lihtenšteina, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Serbija un Turcija). Izglītība informātikā ir būtiska, lai sniegtu bērniem un jauniešiem nepieciešamās prasmes, lai atbildīgi un droši varētu aktīvi piedalīties tehnoloģiju virzītajā un arvien vairāk digitālajā sabiedrībā. Covid-19 krīze ir uzsvērusi vajadzību pēc politikas pasākumiem šajā jomā, un tā noteikti ir bijusi pagrieziena punkts digitālajā izglītībā.

Lejupielādēt