Increasing achievement and motivation in mathematics and science learning in schools
Publicēšanas gads
2022
Publikācijas tēma
Vispārējā izglītība
Publikācijas valoda
Angļu

Matemātikas un dabaszinātņu izglītībai ir izšķiroša nozīme, lai sniegtu bērniem un jauniešiem nepieciešamās prasmes un zināšanas, veidojot viņus par atbildīgiem un aktīviem pilsoņiem  mūsu strauji mainīgajā un tehnoloģiju virzītajā sabiedrībā. Tomēr starptautisko studentu aptauju pierādījumi liecina, ka Eiropā ievērojama daļa 15 gadus vecu jauniešu nesasniedz pamatprasmju līmeni matemātikā un dabaszinātnēs.

Šis ziņojums var palīdzēt izglītības politikas veidotājiem un ieinteresētajām personām visā Eiropā stiprināt skolēnu motivāciju, paaugstināt sasniegumus un palīdzēt tiem, kas atpaliek. Ziņojumā ir apkopota kvalitatīva informācija no Eurydice tīkla un sasniegumu dati no diviem starptautiskiem novērtējuma apsekojumiem (2019. gada Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), ko administrē Starptautiskā izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācija (IEA), un 2018. gada Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (PISA) apsekojums, ko veica OECD).

Lejupielādēt ziņojumu