ERA-NET Cofund projekts QuantERA II (ERA-NET Cofund in Quantum Technologies) ir Eiropas Komisijas programmas Apvārsnis 2020 līdzfinansēts projekts starpvalstu pētniecības programmu koordinācijas stiprināšanai pētniecībā kvantu tehnoloģiju jomās. Šis ir ERA-NET projekta QuantERA turpinājums.

QuantERA II galvenie mērķi ir:

  • sekmēt sinerģiju starp Eiropas valstu finanšu instrumentiem pētniecības atbalstam kvantu tehnoloģiju jomā;
  • atbalstīt ilglaicīgu pētniecību kvantu informācijas un komunikācijas zinātnēs un tehnoloģijās;
  • veicināt pārrobežu zinātnisko sadarbību;
  • uzturēt un nostiprināt Eiropas pozīcijas kvantu tehnoloģiju jomā.

QuantERA II projektā sadarbojas zinātni un pētniecību finansējošas nacionālās institūcijas no Eiropas Savienības, Islandes, Izraēlas, Norvēģijas, Šveices, Turcijas un Apvienotās Karalistes. QuantERA II koordinators ir Polijas Nacionālais zinātnes centrs.

Latviju projektā pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). VIAA piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Vairāk informācijas projekta QuantERA oficiālajā mājaslapā

Kontaktinformācija: