Augstākā izglītība

Rumānijā ir 3 pakāpju augstākās izglītības sistēma: bakalaura (licenţă), maģistra (masterat) un doktora (doctorat). Augstākās izglītības iestādes, universitāšu koledžas un fakultātes piedāvā studijas dabas zinībās, humanitārajās zinībās, medicīnā un farmācijā, tehniskajās nozarēs, mākslas nozarēs, tautsaimniecības un uzņēmējdarbības vadībā, lauksamniecībā un veterinārajā medicīnā, kā arī sportā.

Valoda

Lielākajā daļā Rumānijas augstskolu daži studiju kursi tiek piedāvāti angļu, franču vai vācu valodā. Parasti ārzemju studenti rumāņu valodu apgūst sagatavošanās gadā. Reflektanti, kuri prot rumāņu valodu, var izlaist sagatavošanās gadu pēc rumāņu valodas testa nokārtošanas. Reflektanti, kas var dokumentāli apliecināt, ka mācību programmu ir apguvuši rumāņu valodā vismaz četrus gadus pēc kārtas, ir atbrīvoti gan no sagatavošanās gada, gan no valodu testa.

Iestāšanās noteikumi

Iestāšanās augstskolās pamatojas uz studentu pieteikumu konkursu. Lai iestātos arhitektūras, mākslas un sporta programmās, ārzemju studentiem ir jāiesniedz savu sasniegumu portfolio. Ārzemju studentiem ir arī jāpierāda studiju programmai atbilstošas valodas zināšanas (rumāņu, angļu, franču vai vācu). Ārzemju studentiem ir iespējams Rumānijā turpināt studijas, kas ir uzsāktas citā valstī. Šādi studentu iesniegumi tiek izskatīti individuāli, salīdzinot līdzšinējo izglītību ar apgūstamās programmas prasībām.

Pieteikšanās

Lai patstāvīgi pieteiktos studijām Rumānijā un saņemtu izsaukumu, ārzemju reflektantiem ir jāpiesakās Rumānijas Izglītības, pētniecības un inovāciju ministrijā. Pašu studiju pieteikumu var sūtīt vai nu uz izglītības ministriju, vai uz izvēlēto augstskolu.

Sīkāku informāciju par studiju pieteikumam pievienojamajiem dokumentiem var lasīt šeit: http://www.studyinginromania.com/admission-requirements.html un http://www.studyinginromania.com/international-students.html. Pieteikumi ir jāiesniedz līdz 30. septembrim tiem, kas vēlas pieteikties uz sagatavošanās gadu rumāņu valodas apgūšanai, vai līdz 30. augustam tiem, kuri vēlas uzreiz pieteikties studijām.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Ārzemēs iegūtās izglītības novērtējuma atzīšanu veic Rumānijas NARIC pārstāvniecība – Diplomu atzīšanas valsts centrs CNRED. Dokumentu iesniegšanas kārtību un iesnieguma veidlapu var atrast centra mājaslapā: http://www.cnred.edu.ro/.

Mācību maksa

Studiju maksa Rumānijā ir 2 000 - 5 000 EUR par gadu. Nedaudz dārgākas ir studijas medicīnā - maksa par gadu var sasniegt 7 000 EUR. Maksu par studijām nosaka arī studiju līmeņi - augstākā līmeņa studijas izmaksā vairāk. Studiju maksā ir iekļauti izdevumi par studiju praksi, kā arī veselības apdrošināšanas izdevumi.

Uzturēšanās izmaksas

Atkarībā no dzīves vietas un paradumiem vajadzētu rēķināties ar apmēram 600-650 EUR lieliem izdevumiem mēnesī, taču ja ir prasības pēc lielāka komforta un aktīvākas sociālās dzīves, tad vidējie mēneša tēriņi varētu sasniegt vismaz 750 EUR.

Apdrošināšana

Apdrošināšanas izdevumi ir iekļauti studiju maksā. Ārzemju studenti izmanto tos pašus veselības pakalpojumus, ko rumāņu studenti.

Finanšu palīdzība

Rumānijas izglītības ministrija piedāvā stipendijas studentiem no Rumānijas lauku apvidiem un mācību olimipāžu laurēatiem, kā arī to valstu studentiem, ar kurām ir noslēgtas divpusējās vienošanās http://www.edu.ro/facilit%C4%83%C8%9Bi-studen%C8%9Bi.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

Latvijas pilsoņiem nav nepieciešama iebraukšanas vīza, lai uzturētos Rumānijā līdz 90 dienām sešu mēnešu laika posmā. Tomēr, ja ierašanās mērķis ir studijas vai ja ir paredzama ilgāka uzturēšanās, ir nepieciešams iegādāties atbilstošu vīzu. Vīzas saņemšanai ir vispirms jāsaņem izsaukuma vēstule no Rumānijas Izglītības, pētniecības un inovāciju ministrijas. Sīkāku informāciju var uzzināt Rumānijas vēstniecības mājas lapā: http://vilnius.mae.ro/node/868.

Mājokļa atrašana

Par papildu samaksu ārzemju studenti var dzīvot izvēlētās augstskolas studentu viesnīcā. Vairumam augstskolu Rumānijā ir arī studentu ēdnīcas, kas atrodas turpat augstskolas teritorijā. Ārzemju studentiem, kas ir saņēmuši valsts stipendiju, ir priekšroka mājokļu saņemšanā. Citiem ārzemju studentiem mājokļus var piedāvāt tikai pēc studiju gada sākuma, ja ir brīvas vietas. Ārpus augstskolu piedāvājuma īres maksa par vienistabas dzīvokli ir aptuveni 200-250 EUR mēnesī. Ja dzīvoklī ir centrālapkure, tad vidējie tēriņi par siltumu, ūdeni, elektrību ir 50-100 EUR mēnesī. Maksa par TV, internetu, telefonu - vidēji 12 EUR mēnesī.

Studentu apvienības

Augstskolās ir dažādas nacionālas un starptautiskas piederības studentu apvienības, kuras pārsvarā ir saistītas ar studiju nozarēm.

Kur meklēt informāciju par izglītības iespējām?

http://www.studyinginromania.com/studying-romania.html

Noderīgas adreses

NARIC pārstāvniecība
Centrul National De Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED)
Str. Gen. Berthelot 28-30 Sector 1, 010168, Bucureşti, Romania
tālr: +40 21 313 26 77
fakss: +40 21 313 10 13
e-pasts: cornelmun@yahoo.com
mājas lapa: http://www.cnred.edu.ro/

Rumānijas Izglītības, pētniecības un inovāciju ministrija
Ministry of Education, Research and Innovation
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Str. Gender. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168, Bucharest
tālr.: +40 21/315 77 36
fakss: + 40 (21) 315 50 99
e-pasts: kleininger.nicolae@medu.edu.ro
mājas lapa: www.edu.ro

Materiāla sagatavošanā izmantoti šādi avoti:

Mājas lapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.