Augstākā izglītība

Kopš 2007./2008. akadēmiskā gada visas Serbijas augstskolas piedāvā studiju programmas atbilstoši trīs ciklu studiju sistēmai:

  • Pamata (Bakalaura)studijas ilgst 3-4 gadus un atbilst 180-240 ECTS punktiem.
  • Maģistra studijas ilgst 1-2 gadus un atbilst 60-120 ECTS.
  • Doktorantūra (Phd) ilgst vismaz 3 gadus un atbilst ne mazāk kā 180 ECTS.
  • Integrētas programmas apvieno bakalaura un maģistra studijas. Tās tiek piedāvātas medicīnas, zobārstniecības un veterinārās medicīnas jomās. Studijas ilgst 6 gadus un sniedz kā minimums 360 ECTS. Integrētās farmācijas studijas atbilst 300 ECTS.
  • Serbijā piedāvā akadēmiskās studiju programmas, kas sagatavo studentus zinātniskajai, profesionālajai un mākslinieciskajai darbībai un lietišķās studiju programmas, kas sagatavo studentus darba tirgum. Akadēmiskais gads parasti sākas oktobrī un beidzas jūnijā. To iedala divos semestros. Pilna laika studijās vienā semestrī ir jāapgūst 60 ECTS.

Valoda

Studijas pamatā notiek serbu valodā. Ir akreditētas studiju programmas svešvalodās, galvenokārt angļu valodā. Daudzās augstskolās ārzemju studentiem ir iespējas saņemt konsultācijas pie pasniedzējiem angļu valodā.

Serbu valodu var apgūt gan kursos dažādās Serbijas pilsētās, gan tiešsaistē. Vairāk informācijas par mācību iespējām StudyinSerbia mājaslapā.

Iestāšanās noteikumi

Pamata prasības, lai iestātos bakalaura vai integrētajā studiju programmā, ir atestāts par četrgadīgu vidējās izglītības programmu un sekmīgi nokārtots iestājeksāmens. Specifiskās iestāšanās prasības ir saistītas ar zināšanām studiju jomā un jānoskaidro pie konkrētās studiju programmas informācijas: http://www.studyinserbia.rs/en/education/higher-education.

Lai iestātos maģistra programmā, kas ilgst 1 gadu (60 ECTS) ir jāabsolvē bakalaura programma, kas ilgst 4 gadus (240 ECTS). Lai iestātos maģistra programmā, kas ilgst 2 gadus (120 ECTS) ir jāabsolvē bakalaura programma, kas ilgst 3 gadus (180 ECTS). Konkrētās prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību var uzzināt pie studiju programmas apraksta.

Doktorantūras studijām var pieteikties maģistri, kas ir apguvuši vismaz 300 ECTS. Augstskolas sniedz informāciju par prasībām attiecībā uz minimālajām sekmēm, publikācijām u.c. doktorantūras programmas aprakstā.

Pieteikšanās

Tiem, kuri vēlas pieteikties pilnam studiju ciklam Serbijas augstskolās, ir jāsazinās ar konkrētas augstskolas starptautisko attiecību biroju, lai noskaidrotu pieteikšanās kārtību. Jauniešiem, kuriem interesē iespējas piedalīties apmaiņas programmās Serbijā ir jābūt reģistrētiem savas valsts augstskolās. Par apmaiņas programmām informācija jāmeklē savas augstskolas ārlietu departamentā.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Lai uzsāktu studijas bakalaura līmenī, ir nepieciešams sazināties ar Serbijas Izglītības, zinātnes un tehnoloģiju attīstības ministriju (informācija serbu valodā), kura veic vidējās izglītības dokumentu pielīdzināšanu.

Lai turpinātu studijas Serbijā, nepieciešams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts studēt.

Mācību maksa

Serbijas pilsoņi valsts augstskolās var saņemt valsts apmaksātu studiju vietu vai arī maksāt par studijām paši. Privāto augstskolu studenti maksā augstskolas noteikto studiju maksu.

Ārvalstu, tai skaitā Latvijas, studenti maksā par studijām gan Serbijas valsts, gan privātajās augstskolās. Ārvalstu studentiem studiju maksu nosaka pati augstskola. Iespējams, ka ārvalstu studentiem tiek noteikta augstāka studiju maksa, nekā vietējiem studentiem. Par studiju gadu jāmaksā 1000-5000 EUR robežās atkarībā no augstskolas un studiju programmas. Par aktuālajām studiju maksām jākonsultējas ar konkrēto augstskolu.

Uzturēšanās izmaksas

Serbijā iedzīvotāju pirktspēja ir nedaudz zemāka kā Latvijā, taču cenas ir ~25% zemākas, atkarībā no izdevumu pozīcijas. Ir iespējams salīdzināt dzīves dārdzību interneta vietnē numbeo.com.

Apdrošināšana

Serbija nepiedalās Eiropas Veselības apdrošināšanas kartes programmā, un Latvijai nav arī divpusēja starptautiska līguma par veselības pakalpojumu nodrošināšanu. Neatliekamā medicīniskā palīdzība ir bez maksas. Lai segtu citus ārstniecības izdevumus, nepieciešama veselības apdrošināšanas polise. Taču, jāņem vērā, ka par pakalpojumiem būs vispirms jānorēķinās ar ārstniecības iestādi un izdevumus varēs atgūt tikai, piestādot čekus apdrošinātājam. Apmaiņas studentiem ir svarīgi augstskolā pārliecināties, uz kādiem nosacījumiem viņi ir tiesīgi izmantot studentu poliklīnikas pakalpojumus.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

Latvijas iedzīvotājiem ar derīgu pasi ir iespējams bez vīzas uzturēties Serbijā 90 dienas sešu mēnešu laika posmā. Iebraukšanai Serbijā ir derīgas arī ES pilsoņu identitātes kartes. Ja paredzēts apmesties pie privātpersonas, ceļotājam pašam ir jāreģistrējas tuvākajā policijas iecirknī 24 stundu laikā no ierašanās brīža. Ja paredzēts apmesties viesnīcā, reģistrāciju veic viesnīcas administrācija.

Ja mācību nolūkos uzturēšanās pārsniedz 90 dienas, ir nepieciešams iegūt īstermiņa uzturēšanās atļauju, ko izsniedz uz 1 gadu un ko iespējams atjaunot. Uzturēšanās atļaujas iegūšanai ir nepieciešami pietiekami uzturlīdzekļi, veselības apdrošināšana un augstskolas apliecinājums par imatrikulāciju. Uzturēšanās atļauju var pieprasīt Serbijas vēstniecībā pirms iebraukšanas, vai arī teritoriālajā Iekšlietu sekretariātā, esot uz vietas Serbijā.

Mājokļa atrašana

Serbijā daudzi studenti dzīvo studentu kopmītnēs vai īrētos dzīvokļos. Vietas kopmītnēs ir jāpiesaka laicīgi, jo ierobežoto vietu dēļ pastāv konkurss. Apmaiņas programmu studentiem vajag noskaidrot, vai programma paredz vietu kopmītnē, vai ne. Palīdzību mājokļa meklēšanai var sniegt studentu centri, kas atrodas katrā universitāšu pilsētā.

Studentu apvienības

Serbijā darbojas dažādas starptautiskas studentu profesionālās organizācijas, Serbijas Studentu apvienība, atsevišķo augstskolu studentu apvienības un pārvaldes. Studenti apvienojas arī interešu grupās un biedrībās ar sporta, kultūras un citām ievirzēm. Par augstskolas studentu dzīvi var interesēties augstskolu mājaslapās meklējot „student organizations”.

Kur meklēt informāciju par izglītības iespējām?

Informāciju par piedāvātajām studiju programmām var atrast Study in Serbia studiju programmu datubāzē.

Noderīgas adreses

Serbijas Republikas vēstniecība Zviedrijā
Valhallavägen 70, Box 26209, S-10041 STOCKHOLM, SWEDEN
Tālr: +468 218-436, +468 218-482, +468 218-485
Fakss: +468 218-495
e-pasts: serbiaemb.consular@telia.com
Mājaslapa: http://www.stockholm.mfa.gov.rs

Materiāla sagatavošanā izmantoti šādi avoti:

Mājaslapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.