Augstākā izglītība

Slovākijā ir trīspakāpju augstākās izglītības sistēma.

 • Bakalaura studijas ilgst trīs gadus.
 • Maģistra līmeņa studijās var iegūt trīs dažādus grādus. Maģistra grādu var iegūt sociālajās zinātnēs, dabas zinātnēs, jurisprudencē, teoloģijā, mūzikā un mākslā, bet inženiera grādu iegūst tehniskās studiju programmas nozarē, ekonomikā un lauksaimniecībā. Maģistra un inženiera grādus parasti iegūst pēc divu gadu studijām, izņemot skolotāju mācības, kas ilgst vienu gadu un studiju programmas aktiermākslā, tēlotājmākslā, dizainā un arhitektūrā, kur jāstudē trīs gadi. Maģistra grādu medicīnā iegūst ārsti, zobārsti un veterinārārsti. Arī šajās programmās maģistra līmenī ir jāstudē trīs gadi.
 • Doktora grādu var iegūt pēc maģistra grāda, papildus studējot vēl trīs līdz četrus gadus. Atsevišķās medicīnas specialitātēs, ieskaitot gatavošanos specializācijas eksāmenam, studijas var ilgt piecus gadus.

(!) Informāciju par izglītības iespējām Slovākijā var apskatīt Slovākijas Akadēmiskās informācijas aģentūras mājas lapā: www.saia.sk (publicēts saraksts ar Slovākijas augstākās izglītības iestādēm).

Valoda

Slovākijas augstskolās pamata mācību valoda ir slovāku, taču daži mācību kursi notiek arī angļu valodā. Sīkāku informāciju var uzzināt izvēlētajā augstskolā.

Daudzas universitātes piedāvā studiju sagatavošanās kursus. Intensīvos slovāku valodas kursus piedāvā arī institūts, kura mērķis ir rūpēties par ārvalstu studentu valodas prasmju apguvi un akadēmisko sagatavošanu.

Iestāšanās noteikumi

Viena no ārzemju studentu uzņemšanas pamatprasībām ir vidusskolas atestāts vai tam līdzvērtīgs izglītības dokuments, kas dod tiesības studēt augstskolā savā zemē. Jākārto arī iestājpārbaudījumi. Dažām programmām var būt ierobežojumi. Precīzu informāciju par to var iegūt izvēlētajā augstskolā. Plašāka informācija apskatāma ārvalstu studentiem veidotajā ceļvedī.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Ārzemēs iegūtas izglītības dokumentu salīdzināšanu veic Slovākijas Izglītības ministrija. Lai to izdarītu, studentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • aizpildīta dokumentu salīdzināšanas pieprasījuma veidlapa,
 • salīdzināmā dokumenta notariāli apstiprināta kopija un tulkojums slovāku valodā,
 • pēdējā iegūtā izglītības dokumenta kopija,
 • pases kopija.

(!) Salīdzināšanas procesam jāparedz 30 dienas.

Mācību maksa

Studijas Slovākijas pilsoņiem ir bez maksas. Arī ES pilsoņiem, kuri stājas augstskolā ar līdzvērtīgiem nosacījumiem par studijām nav jāmaksā. Savukārt studijas angļu valodā maksā aptuveni 7 000 - 10 000 eiro gadā. Precīzu mācību maksu var uzzināt izvēlētajā augstskolā.

Uzturēšanās izmaksas

Vidējie izdevumi mēnesī, ieskaitot mājvietas īri, studentam ir apmēram no 300 līdz 1000 EUR, atkarībā no pilsētas, no mājokļa, transporta un ēdināšanas variantiem un no tā, cik bieži tiek apmeklēti izklaides un sporta pasākumi. Slovākijā studentiem tiek piemērotas dažādas atlaides, plaši tiek izmantota starptautiskā studentu identifikācas karte ISIC, kas kopumā ļauj ietaupīt.

Izmaksu kalkulators, kas ņem vērā visus šos faktorus, ir atrodams Study in Slovakia mājas lapā: http://www.studyin.sk/. Jāņem vērā, ka kalkulatora uzrādītā summa ir paredzēta 1 nedēļai, nevis mēnesim!

Apdrošināšana

Atkarībā no konkrētiem apstākļiem valsts veselības apdrošināšana pilnībā vai daļēji nosedz šādus pakalpojumus: diagnostika, veselības aprūpe un profilakse, stacionārā un ambulatorā aprūpe, ieskaitot rehabilitāciju, obligātās potes, zāles, medicīnisko palīdzību un diētas ēdienus. Spa procedūras var nodrošināt ar ārsta norīkojumu, ja tās ir nepieciešamas ārstniecības procesa ietvaros. ES pilsoņiem ir tiesības saņemt valsts veselības apdrošināšanas pakalpojumus tāpat kā Slovākijas pilsoņiem, uzrādot Eiropas Veselības apdrošināšanas karti. Svarīgi pārliecināties, ka apmeklētajam ārstam ir līgums ar valsts veselības apdrošināšanas organizāciju.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

Ja uzturaties Slovākijā ilgāk nekā trīs mēnešus, nepieciešama uzturēšanās atļauja. To var pieprasīt policijas iecirknī 10 dienu laikā kopš ierašanās Slovākijā. Lai to izdarītu ir nepieciešama:

 • derīga pase,

 • apliecinājums uzturēšanās iemeslam,

 • nodrošināta mājvieta,

 • trīs pases fotogrāfijas,

 • veselības apdrošināšana;

 • nepieciešamie finansiālie līdzekļi, lai varētu uzturēties Slovākijā gadu.

Mājokļa atrašana

Vairumam augstskolu ir studentu kopmītnes. Bieži vien divi vai trīs studenti dzīvo vienā istabā. Ir pieejamas arī atsevišķas istabas vienam cilvēkam. Vieta studentu kopmītnē maksā no 67 EUR mēnesī, un tā jārezervē vismaz 2 mēnešus pirms mācību sākuma. Studentiem, kuri piesakās studijām ārpus apmaiņas vai stipendiju programmām, nav garantēta vieta kopmītnēs. Pastāv arī iespējas privāti īrēt dzīvokli.

Studentu apvienības

Slovākijas augstskolu studentu padome pārstāv studentu intereses un organizē dažādus pasākumus, kā arī sniedz nepieciešamo informāciju. Darbojas arī vairākas Eiropas studentu organizācijas, kas apvieno kādas atsevišķas nozares studentus.

Kur meklēt informāciju par izglītības iespējām?

Noderīgas adreses

Ārzemju studentu akadēmiskās sagatavošanas un valodas institūts
Istitute for Language and Academic Preparation of Foreign Students
Comenius University Óltésovej 4 811 08 BRATISLAVA Slovak Republic
tālr.: +421 2 59 238 124
e-pasts: ilps@cdv.uniba.sk
mājas lapa: https://cdv.uniba.sk/en/ilps/

Slovākijas Izglītības ministrijas Diplomu atzīšanas centrs
Stromová 1 813 30 BRATISLAVA Slovak Republic
tālr.: +421 (0)2 59 238 121
fakss: +421 (0)2 59 238 124
e-pasts: naric@minedu.sk
mājas lapa: http://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/

Slovākijas akadēmiskās informācijas aģentūra
Slovak Academic Information Agency
Nám. Slobody 23, 812 20 BRATISLAVA 1, Slovak Republic
tālr.: +421 (0)2 544 11 464
fakss: +421 (0)2 544 11 429
e-pasts: saia@saia.sk
mājas lapa: http://www.saia.sk/

Slovākijas Republikas vēstniecība Latvijā
Smilšu iela 8, Rīga LV 1050, Latvija
tālr.: +371 6781 42 80
fakss: +371 6781 42 90
e-pasta adrese: embassy@riga.mfa.sk

Mājaslapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.