Augstākā izglītība

Somijas augstākās izglītības iestādes ir universitātes un tehniskās universitātes.

Studijas universitātēs notiek trīs ciklos — bakalaura, maģistra un doktora grāda ieguve.

Bakalaura grādu var iegūt, studējot trīs gadus un sakrājot 180 kredītpunktus. Maģistra grādu var iegūt divu studiju gadu laikā pēc bakalaura grāda iegūšanas. Maģistra grādam nepieciešams iegūt 120 kredītpunktus. Pēc maģistra grāda iegūšanas var turpināt studijas un iegūt Licenciate vai doktora grādu četru gadu laikā.

Tehniskajās universitātēs (arī sauktas par politehnikumiem),studijas ir orientētas uz konkrētu profesiju. Bakalaura studijām līdzvērtīgas izglītības sasniegšanai politehnikumā jāstudē trīsarpus līdz četri gadi (pirmais līmenis), ieskaitot viena gada praksi. Lai studētu politehnikuma maģistrantūrā, ir jābūt pamatā politehnikuma bakalaura grādam un vismaz trīs gadu darba pieredzei. Maģistra studiju programma ilgst pusotru līdz divus gadus.

Universitātes un politehnikumi piedāvā arī īstermiņa un ilgtermiņa kursus. Tie ir paredzēti profesionālo iemaņu pilnveidei.

Valoda

Somijā ir divas oficiālās valodas — somu un zviedru. Vairums mācību notiek somu valodā, taču studijas tiek piedāvātas arī zviedru un angļu valodā. Somijā netiek piedāvāts tā saucamais „sagatavošanās gads” valodas prasmju uzlabošanai. Reflektantiem ir jāpierāda atbilstošas valodas zināšanas, lai tiktu uzņemtiem studiju programmā. Valodas zināšanu prasības atšķiras dažādos studiju līmeņos un var būt atšķirības arī starp dažādām programmām, tādēļ svarīgi precizēt prasības izvēlētajā augstskolā.

Iestāšanās noteikumi

Vidējās izglītības dokuments, kas dod tiesības studēt savā mītnes zemē ir pamatnosacījums bakalaura studijām Somijas augstskolās. Studentiem jāapliecina studiju valodas zināšanas un ar izvēlētās studiju programmas saturu saistītās zināšanas, saskaņā ar augstskolas prasībām. Studiju programmām ir ierobežots studentu skaits un var būt arī ievērojams konkurss uz studiju vietām. Vairāk informācijas var uzzināt izvēlētajā augstskolā.

Pieteikšanās

Somijā pieteikšanās kārtība atšķiras parastajās un tehniskajās universitātēs, kā arī dažādos studiju līmeņos un programmās, un atkarībā no studiju valodas. Skaidrojumus var meklēt Somijas Mobilitātes centra veidotajā mājaslapā StudyinFinland. Lai precīzi uzzinātu pietiekšanās kārtību, nepieciešams iepazīties ar konkrētās universitātes vai tehniskās universitātes mājaslapā norādīto informāciju par uzņemšanu. Ir ļoti svarīgi precīzi ievērot dokumentu iesniegšanas termiņu! Konkrētajām studiju programmām var būt specifiskas pieteikšanās prasības. Iespējams, ka angļu valodas zināšanas būs jāapliecina ar TOEFL/IELTS testu rezultātiem vai arī jākārto iestāšanās eksāmeni, tāpēc precīzākas informācijas iegūšanai ieteicams sazināties ar izvēlēto augstskolu.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Lēmumus par iepriekšējās atbilstību uzņemšanai Somijas augstskolās pieņem pati augstskola nepieciešamības gadījumā, konsultējoties ar Somijas Izglītības pārvaldi. Informāciju par ārzemēs iegūtas izglītības atzīšanu Somijā var iegūt Izglītības pārvaldes mājaslapā: http://www.oph.fi/english/services/recognition.

Mācību maksa

Par bakalaura līmeņa studijām nav jāmaksā, jo tās nodrošina valsts budžets. Arī vairums maģistra līmeņa programmu ir bez studiju maksas. Mācību maksa ir tikai dažās Somijas augstskolās.

Uzturēšanās izmaksas

Ņemot vērā Somijas starptautiskās mobilitātes centra CIMO (Discover Finland) apkopotos datus, studentam mēnesī vidēji jārēķinās ar 700-900 EUR lieliem izdevumiem, atkarībā no pilsētas. Izdevumos tiek iekļautas grāmatas, mācību materiāli, mājokļa un citi uzturēšanās izdevumi. Plašāku informāciju var meklēt: https://www.studyinfinland.fi/admissions/fees-and-costs

Finanšu palīdzība

Studentu apmaiņu programmu dalībniekiem ir iespējams iegūt stipendiju. Plašāka informācija jāmeklē savā augstskolā. Somijas valdības stipendiju bakalaura un maģistra līmeņa studijām var iegūt, atbilstot vairākiem nosacījumiem: esi dzīvojis Somijā vismaz trīs gadus (tas nevar būt studiju iemesls), vecāki strādā Somijā u.c. Tiesības pieteikties uz stipendijām doktorantiem, pētniekiem un pasniedzējiem nosaka katra atsevišķa stipendiju programma. Plašāka informācija atrodama: https://www.studyinfinland.fi/scholarships.

Apdrošināšana

Somijā ES studentiem nepieciešams izmantot Eiropas Veselības apdrošināšanas karti EVAK, lai varētu bez maksas saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Tūlīt pēc iestāšanās studentu apvienībā var izmantot Somijas studentu veselības pakalpojumus. Tie nodrošina bezmaksas medicīnas pakalpojumu grozu un ļauj apmeklēt universitātes medicīnas centrus, taču ieteicams iegādāties arī apdrošināšanu, kas segtu zobārsta pakalpojumus, izdevumus ceļojumu laikā vai nelaimes gadījumā. Informāciju par studentu veselības pakalpojumiem var apskatīt Somijas studentu veselības pakalpojumu biroja mājaslapā: https://www.yths.fi/en/frontpage/.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

ES pilsoņiem ir jāreģistrē sava uzturēšanās Somijā, ja paredzēts tur uzturēties ilgāk par trim mēnešiem. Reģistrāciju veic vietējā policijas iecirknī. Ja paredzēts Somijā studēt gadu vai ilgāk, nepieciešams reģistrēties iedzīvotāju informācijas sistēmā (Maistraatit). Turpat var pieteikties, ja nepieciešams iegūt Somijas personas kodu (piemēram, lai iestātos darbā).

Mājokļa atrašana

Studentam atrast mājvietu Somijā ir grūti, jo īpaši rudens semestra sākumā. Jo drīzāk tiek iesniegts pieteikums uz mājokļu rindu, jo lielākas izredzes mājokli saņemt. Dažos Somijas rajonos ir ārzemju studentu kvotas uz mājokļiem, citur ārzemju studentiem ir priekšroka. Ir pieejami vairāki mājokļu veidi: kopmītnes ar vienvietīgām istabām, atsevišķu dušu un tualeti un koplietojamo virtuvi pa stāviem, vienvietīgi līdz četrvietīgi dzīvokļi un ģimenes tipa dzīvokļi. Jāņem vērā, ka īres līgumu var noslēgt tikai mēneša pirmajā darba dienā. Ja paredzēts ierasties citā laikā, ir jāmeklē, kur apmesties līdz mēneša pirmajai darba dienai. Ir pieejamas jauniešu viesnīcas jeb tā saucamie hosteļi tiem, kuri uzturas Somijā neilgu laiku. Informāciju par mājokļa atrašanu var atrast arī Studentu mājokļa biroja informācijas lapā: http://www.soa.fi/. Papildinformāciju par uzturēšanos Somijā var uzzināt šeit: https://www.studyinfinland.fi/life-finland/accommodation.

Studentu apvienības

Dalība studentu arodbiedrībā ir obligāta visiem studentiem, kas Somijā apgūst pilnu studiju ciklu. Ārzemju studenti un studentu apmaiņas programmu dalībnieki var stāties studentu arodbiedrībā, ja viņi Somijā studē ilgāk par trīs mēnešiem valsts apmaksātā bakalaura vai maģistra programmā. Studentu veselības aprūpe un studentu atlaides ir saistītas ar arodbiedrības biedra statusu. Studentu arodbiedrībās ir jāmaksā dalības maksa, kas parasti ir no 30 līdz 100 EUR. Tās piedāvā daudzveidīgu informāciju un organizē dažādus pasākumus.

Kur meklēt informāciju par izglītības iespējām?

Noderīgas adreses

Somijas Studentu veselības dienests
Finnish Student Health Service
Töölönkatu 37 A, 00260 HELSINKI, Finland
Tālr.: +358 (0)46 710 1000
Fakss: +358 (0)46 710 1362
Mājas lapa: http://www.yths.fi/

Somijas izglītības un kultūras ministrija (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
PO Box 29, FIN - 00023 GOVERNMENT, Finland
Tālr.: +358 (0) 2953 30004
Fakss: +358 (0) 9 135 9335
E-pasts: kirjaamo@miendu.fi
Mājas lapa: http://www.minedu.fi/

Somijas NARIC centrs, Valsts izglītības pārvalde

Finnish National Board of Education (ENIC-NARIC Finland)
Hakaniemenranta 6, FIN-00531 HELSINKI, Finland
Tālr.: +358 (0) 40 348 7555
Fakss: +358 (0) 40 348 7865
E-pasts: recognition@oph.fi
Mājas lapa: www.oph.fi/english

Somijas Studentu nacionālā apvienība
National Union of University Students in Finland (SYL)

Lapinrinne 2, 00180 HELSINKI, Finland
Tālr: +358 (0) 29 009 0990
Fakss: +358 (0) 29 009 0999
E-pasts: syl@syl.fi
Mājas lapa: http://www.syl.fi/

Somijas Studentu mājokļu asociācija
The Finnish Association of Student Housing Organisations

Annankatu 24, 2nd floor, 00100 HELSINKI, Finland
Tālr.: +358 (0)9 6803 3450
Fakss: +358 (0)9 4767 5700
E-pasts: info@soa.fi
Mājas lapa: http://www.soa.fi/

Somijas Republikas vēstniecība Latvijā
Kalpaka bulvāris 1, LV-1605, Rīga, Latvija
Tālr.: +371 6707 88 00
Fakss: +371 6707 88 14
E-pasts: sanomat.rii@formin.fi
Mājas lapa: http://www.finland.lv/

Mājas lapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.