Augstākā izglītība

Spānijā augstāko izglītību pēc tās satura iedala trīs ciklos.

  • Pirmā ciklā (īsais cikls, t.i., trīs gadi) izglītība pamatā ir profesionāli orientēta. Saņemot diplomu par šīs izglītības apguvi (Diplomado, Arquitecto Tecnico arhitektūrā un Ingeniero Tecnico inženieriem), dažos gadījumos ir iespējams turpināt studijas tā pašā virziena 2. cikla programmās.
  • Pirmā un otrā cikla (garais cikls, t.i., no četriem līdz sešiem gadiem) izglītības studijās pēctecīgi apgūstot abus ciklus, students iegūst vai nu grādu, vai kādu specifisku profesionālo kvalifikāciju (Licenciado, Arquitecto vai Ingeniero grāds).

  • Trešā cikla izglītība ir doktorantūra (studiju ilgums ir divi līdz pieci gadi). Tā ir orientēta uz specializāciju kādā zinātnes nozarē, tehnikā vai mākslā.

Valoda

Kursi un lekcijas parasti notiek spāņu valodā. Lai pierādītu studijām vai stipendijas saņemšanai atbilstošas spāņu valodas zināšanas, var tikt pieprasīts oficiālais spāņu valodas eksāmens Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE). Spānijas autonomajos rajonos, tādos kā Valensija, Katalonija, Galīcija un Basku zeme, mācības notiek vietējā valodā. Ir atsevišķi kursi un programmas, ko dažas augstskolas piedāvā arī angļu valodā, bet šāda informācija nav apkopota vienuviet. Plašāku informāciju var meklēt spāņu valodas eksāmenu mājaslapā.

Pieteikšanās

Valsts augstskolu lēmējinstitūcija Conferencia General de Politica Universitaria katru gadu februārī/martā izsludina studiju peiteikšanās grafiku. Tajā ir norādīti termiņi, līdz kuriem augstskolām ir jāpieņem dokumenti uz pirmo pieteikšanās kārtu (parasti līdz jūlija sākumam), kad jāizsludina pirmajā kārtā uzņemto studentu saraksti (jūlija beigas) un no kura brīža var sākt imatrikulēt uzņemtos studentus (pēc uzņemto studentu sarakstu publicēšanas). Privātās augstskolas pašas nosaka pieteikšanās kārtību.

Iestāšanās noteikumi

Lai iestātos augstskolā Spānijā, ES pilsoņiem ir nepieciešams vidējās izglītības dokuments, kas dod tiesības studēt savā mītnes zemē. Katra augstskola nosaka atzīmju līmeni un specifisko zināšanu un prasmju pārbaudes, lai iestātos konkrētā studiju programmā.

Mācību maksa

Spānijas valsts universitātēs mācību maksa tiek noteikta par vienu kredītpunktu. Piemēram, ja 1 kredītpunkts maksā 13 EUR un gadā jāapgūst 60 kredītpunkti, tad gadā studiju maksa sanāk 13EUR x 60 kredītpunkti = 780 EUR. Cena par kredītpunktu svārstās atkarībā no izvēlētā studiju virziena un studiju līmeņa. Privātajās augstskolās mācību maksa ir augstāka. Precīzu mācību maksu var uzzināt izvēlētajā augstskolā.

Finanšu palīdzība

Informāciju par stipendijām var meklēt Spānijas Ārlietu un sadarbības ministrijas mājaslapā.

Apdrošināšana

Spānijā darbojas Eiropas Veselības apdrošināšanas karte. Precīzāku informāciju par ārstniecības pakalpojumu saņemšanu var uzzināt augstskolas studentu sociālo pakalpojumu centrā.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

Ja paredzēts uzturēties Spānijā ilgāk par trīs mēnešiem, ES pilsoņiem jāpieprasa uzturēšanās atļauja attiecīgās provinces imigrācijas birojā vai arī policijas iecirkņa ārzemnieku reģistrā. Pieprasījums ir jāiesniedz trīs mēnešu laikā no ierašanās Spānijā.

(!) Plašāku informāciju var meklēt Spānijas iekšlietu ministrijas mājaslapā.

Mājokļa atrašana

Augstskolu kopmītnes Spānijā sauc par “koledžām” – “colegios”. Vietu kopmītnēs mēdz piedāvāt komplektā ar ēdināšanu (pension completa) vai bez (solo alojamiento). Koledžas var organizēt arī dažādus atpūtas pasākumus, kursus un pat interešu pulciņus. Cenas ir atkarīgas no pilsētas un no iestādes. Augstskolu kopmītnēs vidējā īres maksa ir 360 - 650 EUR mēnesī. Dzīvokļa īres maksa ir aptuveni 470 - 700 EUR, lielpilsētās - Madridē, Barselonā - 900 - 1 20 EUR. Jārēķinās arī ar atsevišķu maksu par pieteikšanās dokumentu apstrādi un drošības naudu. Tiem, kas vēlas dzīvot studentu kopmītnē, jāpiesakās pēc iespējas savlaicīgāk – vismaz trīs mēnešus pirms ierašanās. Uz studentu kopmītni mēdz būt garas rindas. Ja neizdodas saņemt vietu kopmītnē, var īrēt arī dzīvokli, bet tas jāmeklē individuāli.

Studentu apvienības

Spānijas augstskolās studentu apvienības organizē gan fakultāšu ietvaros, gan starpfakultāšu līmenī, kas pārstāv dažādas intereses, tai skaitā arī starptautiskas studentu apvienības.

Noderīgas adreses

Izglītības ministrija
Ministerio de Educación y Formación Profesional mājaslapa

Spānijas Ārlietu un sadarbības ministrija
Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación, Plaza de la Provincia 1, 28012 Madrid, Spain
tālr.: +34 91 379 9700
fakss: +34 91 366 7076

Spānijas NARIC centrs
Spanish NARIC
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
SG de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
C/ Torrelaguna, 58 - 28027 Madrid
Phone: 00 34 91 506 55 93

Fax: 00 34 91 506 57 06
E-mail: naric@mecd.es
mājaslapa

Spānijas Karalistes vēstniecība Latvijā
Elizabetes iela 11, 3. stāvs, Rīga, LV-1010, Latvija
tālr.: +371 732 02 81
fakss: +371 732 50 05

e-pasts: emb.riga@maec.es
mājaslapa

Materiāla sagatavošanā izmatoti šādi avoti:

Mājaslapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.