NIID karjeras testi

Karjeras pašizpētes rīks “NIID.lv karjeras izvēles testi” ir izstrādāts 9. - 12. klašu skolēniem. Rīkā iekļautie testi paredzēti kā palīglīdzeklis karjeras atbalsta nodrošināšanā pusaudžiem un jauniešiem, sniedzot iespēju novērtēt savu interesi par dažādām profesionālajām jomām, noskaidrot svarīgākās darba vērtības, apzināties savas stiprās un vājās puses, kā arī iegūt personības raksturojumu un ieteikumus atbilstošākajai karjeras jomai.

“NIID.lv karjeras izvēles testi” iekļauj četrus dažādus karjeras izvēles testus: 

  • Interešu laboratorija, sniedz iespēju novērtēt savu ieinteresētības līmeni dažādās profesionālajās jomās. Šāda analīze ir īpaši vērtīga gadījumos, kad ir pārdomas par mācību, studiju virziena izvēli. Intereses šajā laboratorijā raksturo jau apjausto un vēl iespējamo aizraušanos ar noteiktām aktivitātēm, patiku pret specifiskām tēmām, mācību un darba jomām.
  • Vērtību svērtuve sniedz iespēju noskaidrot, kuras darba vērtības dzīvē ir vissvarīgākās un kāda varētu būt piemērotākā darba vide. Savukārt, aizpildot testu Spēju detektors var iegūt kopskatu par to, kuras spējas ir vairāk izteiktas - lingvistiskās, loģiski matemātiskās, telpiskās, muzikālās, fiziski kinestētiskās, interpersonālās, intrapersonālās vai naturālistiskās. Iestrādātais
  • Jaudas mērījumu detektors būs īpaši vērtīgs, lai noskaidrotu, kuras spējas ir uzskatāmas par lielāko resursu, jo detektora primārais mērķis ir palīdzēt apzināties savas stiprās un vājās puses vairākās sfērās.
  • Karjeras iespēju diagnostika – piedāvā jauniešiem salīdzināt dažādas profesijas, apdomāt un novērtēt, cik lielā mērā katra no tām patīk. Testa rezultātā tiek iegūts personības raksturojums - noteikti vadošie personības tipi un tiem atbilstošas karjeras iespējas. 

testi.niid.lv

ParProf spele

Lai palīdzētu izzināt profesiju pasaules dažādību, 1.-6. klašu skolēniem Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar psiholoģi, karjeras konsultanti, Vidzemes Augstskolas (ViA) docenti Agitu Šmitiņu un SIA “MIDIS” ir izstrādājusi digitāli interaktīvu spēli “Kļūšu par profesionāli”. 

Digitāli interaktīvā spēle “Kļūšu par profesionāli” neprasa iepriekšēju sagatavošanos vai speciālas zināšanas. To ieteicams spēlēt ar pieaugušajiem, kopā pārdomāt, vai spēlētājam piemīt attiecīgajam profesionālim vajadzīgās īpašības, dalīties ar savu pieredzi un viedokli, tomēr rūpīgi sekot bērna domām un respektēt viņa vēlmes. 

Spēli “Kļūšu par profesionāli” iespējams lietot gan datorā, gan mobilajā tālrunī tīmekļa lietotnes formātā, saglabājot telefonā vai datorā bez nepieciešamības to lejuplādēt. Plašāka informācija par spēli un tās metodiku skatāma VIAA Youtube kontā.

parprof.lv

Spēle "Iepazīsti profesijas" paredzēta sākumskolas skolēniem. Spēle rosina skolēnu interesi un izpratni par profesiju daudzveidību un to saturu.

 

Interaktīva infografika par karjeras palīgiem un pieejamajiem resursiem karjeras lēmumu pieņemšanā. Uzzini, kā Tev var palīdzēt klases audzinātājs, mācību priekšmetu un pulciņu skolotāji, karjeras konsultants, psihologs, ģimene, draugi, treneri, uzņēmumu pārstāvji un citi iedvesmotāji. Uzklausi, padomā, un lēmumu pieņem pats!

Karjeras izvēles rīks