Augstākā izglītība

Šveices augstākā izglītība ir iedalīta pētniecības/doktorantūras līmeņa universitātēs, lietišķo zinātņu un mākslas universitātēs, kā arī universitātēs, kas specializējušās pedagoģijā.

Kopš 2006.gada sākuma izglītības sistēma Šveices augstskolās tiek organizēta saskaņā ar Boloņas deklarāciju. Tā paredz ECTS izmantošanu, lai veicinātu studējošo mobilitāti, nodrošinot citur iegūto kredītpunktu atzīšanu. Kvalifikācijas ietvarstruktūra Nqf.ch-HS3 palīdz definēt un aprakstīt līmeņus un kvalifikāciju sistēmu augstākajā izglītībā Šveicē, vienlaikus uzlabojot izglītības salīdzināmību nacionālā un starptautiskā mērogā. Izglītības līmeņi augstākajā izglītībā:

  • 1. līmeņa grāds - bakalaura grāds (180 Eiropas kredītpunkti – ECTS – jeb trīs gadi),
  • 2. līmeņa grāds - maģistra grāds (90-120 ECTS jeb pusotra līdz divu gadu studijas pēc bakalaura grāda iegūšanas). Maģistrantūras līmeņa programmas padziļina pirmās pakāpes zināšanas un ļauj studentiem specializēties kādā konkrētā jomā vai iegūt starpdisciplīnu apmācību,
  • 3. līmeņa grāds - doktora grāds (3-5 gadi veltīti pētnieciskam darbam un disertācija) - ir augstākais akadēmiskās grāds.

(!) Doktorantūrā var iestāties, ja maģistrantūra ir pabeigta kādā no pētniecības/doktorantūras universitātēm, kā arī - ja kandidāts ir ieguvis maģistra grādu cita veida universitātē, bet ar savu akadēmisko sniegumu kvalificējas zinātniskam darbam.

Plašāku informāciju var izlasīt: https://www.swissuniversities.ch/de/hochschulraum/studieren/studieren-in-der-schweiz/ un https://www.studyinswitzerland.plus/education-system/.

Valoda

Šveicē ir vairākas oficiālās valodas, kuras lieto dažādos valsts rajonos jeb kantonās. Studiju valoda augstskolā var būt vācu, franču, vācu un franču vai itāļu, atbilstoši tās kantonas oficiālajai valodai, kurā atrodas augstskola. Arvien biežāk tiek piedāvātas studiju programmas angļu valodā, īpaši maģistrantūras līmenī. Augstskolās pieprasa valodu zināšanas, kas atbilst Eiropas Valodu pases B1 vai B2 līmenim.

Iestāšanās noteikumi

Lai iestātos Šveices universitātēs, jāiesniedz Šveices vidējās izglītības sertifikāts maturita vai tam pielīdzināms ārvalstīs izsniegts izglītības dokuments. Ja vidējās izglītības dokuments netiek atzīts par derīgu, vajag kārtot iestājeksāmenu, ko divreiz gadā (jūnijā un augustā/septembrī) organizē Vorbereitungskurse auf das Hochschulstudium (VKHS). Šī organizācija piedāvā arī sagatavošanās gadu studentiem, kas ir nosacīti uzņemti kādā Šveices augstskolā. Sagatavošanās gada studijas ilgst no septembra līdz nākamā gada jūnijam un par tām ir jāmaksā.

Medicīnas studijām ir specifiski iestāšanās noteikumi, jo studiju vietu skaits ir ļoti ierobežots. Augstskolas individuāli lemj par to, kuru valstu izglītības dokumentus tās atzīst.

Abi Šveices valsts tehniskie institūti, kā arī St. Gallen Univeristāte ārzemju studentus uzņem, pamatojoties uz savas iestādes organizētiem iestājeksāmeniem. Plašāku informāciju lasiet: https://www.unisg.ch/en/studium/zulassungundanmeldung/zulbachelorstufe.

Pieteikšanās

Pieteikšanās notiek konkrētajā augstskolā. Atsevišķas augstskolas organizē pieteikšanos tiešsaistes režīmā. Vēlams divus gadus iepriekš noskaidrot visas prasības un termiņus, lai būtu iespējams laicīgi sagatavoties.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Latvijas atestāts par vidējo izglītību netiek uzskatīts par līdzvērtīgu Šveices maturita sertifikātam. Lai iestātos Šveices augstskolā, ir vai nu jākārto Šveices valsts eksāmens (Freiburger jeb Friborg tests), vai arī jāiestājas kādā Latvijas augstskolā un jāiesniedz pierādījumi par uzņemšanu. Sīkāku informāciju var saņemt Šveices Rektoru padomes ENIC centra mājas lapā.

Mācību maksa

Studiju maksa Šveices augstskolās ir vidēji no 500 līdz 2 000 Šveices frankiem (CHF) par 1 semestri jeb aptuveni 455 - 1 800 EUR semestrī: https://www.studyinswitzerland.plus/tuition-fees/.

Dzīvošana un citas izmaksas

Uzturēšanās izdevumiem vajag paredzēt aptuveni 1 680 EUR mēnesī. Izdevumi ir atkarīgi no augstskolas atrašanās vietas un personīgajiem ieradumiem.

Apdrošināšana

Ja uzturēšanās nepārsniedz trīs mēnešus, ir iespējams saņemt ārstēšanas pakalpojumus valsts veselības aprūpes sistēmā, uzrādot Eiropas Veselības apdrošināšanas karti. Ja paredzēts uzturēties ilgāk par trīs mēnešiem, ir obligāti apdrošināties, izmantojot Šveices valsts apstiprinātus apdrošināšanas pakalpojumus: https://www.studyinswitzerland.plus/health-insurance/.

Finanšu palīdzība

Šveices valdība piešķir ārzemju studentiem stipendijas ar Federālo ārzemju studentu stipendiju komisijas (FCS) starpniecību. Stipendijas ir paredzētas maģistrantūras studijām vai pētnieciskā darba veikšanai dažādos studiju virzienos valsts finansētajās vai valsts atzītajās augstskolās. Plašāku informāciju var atrast:

Uzturēšanās un studiju atļaujas

Četrpadsmit dienu laikā kopš ierašanās Šveicē Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas pilsoņiem ir jāreģistrējas vietējās pašvaldības iedzīvotāju reģistrācijas birojā un jāpiesakās uzturēšanās atļaujas saņemšanai: https://www.swissinfo.ch/eng/permits-and-visas/29285514.

Lai iegūtu uzturēšanās atļauju, ir jāuzrāda nepieciešamie uzturēšanās līdzekļi, veselības apdrošināšana un apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem. Uzturēšanās atļauju izsniegšana ir rajonu jeb kantonu kompetencē. Lai precizētu nepieciešamo uzturlīdzekļu daudzumu, pieteikšanās vietu, aizpildāmās veidlapas, un dokumentu kārtošanas termiņus, vajag sazināties ar attiecīgās kantonas atbildīgajām iestādēm. Studentiem tiek piešķirta uzturēšanās atļauja uz mācību laiku, kas katru gadu jāatjauno.

Mājokļa atrašana

Šveicē studentu mājokļu atrašanas jautājumus pārsvarā organizē katras augstskolas mērogā. Vāciski runājošajā Šveices daļā ir arī citi pakalpojumu sniedzēji. Studentu mājokļu dienestu kontaktus var atrast šajā mājaslapā: https://www.swissuniversities.ch/de/hochschulraum/studieren/studieren-in-der-schweiz/wohnen/.

Studentu apvienības

Šveices augstskolās studenti apvienojas profesionālo interešu, kultūras un sabiedrisko interešu organizācijās. Šveicē darbojas vairākas starptautiskas nozaru studentu asociācijas, kas palīdz arī nodrošināt studentu prakses iespējas.

Kur meklēt informāciju par izglītības iespējām?

Noderīgas adreses

Šveices Rektoru padome

Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS), Postfach 607, CH - 3000 Berne 9
tālr.: +41 (0)31 306 60 36
fakss: +41 31 306 60 50
e-pasts: anita.reber@crus.ch
mājas lapa: www.crus.ch/homenavigation/home.html?L=2

Šveices Federācijas migrācijas birojs
Federal Office for Migration Quellenweg 6, CH-3003 Bern-Wabern
tālr.: +41 31 325 11 11
fakss: +41 31 325 93 79
e-pasts: elektroniskie ziņojumi nosūtāmi mājas lapas kontaktu sadaļā
mājas lapa: www.bfm.admin.ch/bfm/en/home.html

Valsts izglītības un pētniecības sekretariāts

State Secretariat for Education and Research SER, Hallwylstrasse 4, CH-3003 Bern, Switzerland
tālr.: +41 31 322 96 91
fakss: +41 31 322 78 54
e-pasts: info@sbf.admin.ch

Šveices Konfederācijas vēstniecība Latvijā
Pasaules tirdzniecības centrs, Elizabetes iela 2, 3. stāvs, Rīga, LV-1340, Latvija

tālr.: + 371 673 383 51
fakss: +371 673 383 54
e-pasts: rig.vertretung@eda.admin.ch
mājas lapa: http://www.eda.admin.ch/riga

Mājas lapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.