Augstākā izglītība

Turcijā visas izglītības programmas, ko apgūst pēc vidējās izglītības pabeigšanas, tiek uzskatītas par augstāko izglītību. Pastāv pirmsbakalaura (Associate degree), bakalaura, maģistra un doktora grādi.

Universitātes sastāv no fakultātēm un četrgadīgajām skolām, kas attiecīgi piedāvā akadēmiskā un profesionālā bakalaura grāda programmas, kā arī divgadīgām profesionālās izglītības skolām, kas piedāvā pirmsbakalaura programmas.

Maģistra un doktora grāda programmas piedāvā pēcdiploma studiju institūti. Lai iestātos maģistrantūrā, ir jābūt bakalaura grādam, kas aptver četru gadu studijas. Maģistra līmeņa studijas, kas ilgst vismaz divus gadus, tiek iedalītas programmās ar un bez maģistra darba aizstāvēšanas. Lai iestātos doktorantūrā, ir jābūt maģistra grādam. Doktora līmeņa studijas ilgst kā minimums četrus gadus, kurās ietilpst arī kvalifikācijas eksāmens un doktora disertācijas aizstāvēšana.

Valoda

Dažās augstskolās Turcijā atsevišķās vai pat visās programmās studijas notiek svešvalodā. Pārējās augstskolās studijas notiek turku valodā. Studenti ir tiesīgi veltīt vienu gadu nepieciešamo turku valodas prasmju apguvei un pēc tam uzsākt studijas programmā, kurā viņi ir uzņemti.

Iestāšanās noteikumi

Stājoties augstskolā, ir jāuzrāda Turcijas vidējās izglītības līmenim pielīdzināms vidējās izglītības dokuments un jāuzrāda atbilstoši rezultāti Ārzemju studentu eksāmenā (YOS) vai citā starptautiski atzītā eksāmenā (piemēram, SAT, ACT, GCSE A Level, International Baccalaureate). Augstskolas pašas nosaka, kādus eksāmenus tās atzīst par piemērotiem. Lai iestātos mākslas, kultūras un sporta nozares studijās, papildus vispārējiem eksāmeniem ir jākārto testi, kas apliecina atbilstošas prasmes. Savukārt starptautisko zinātnes olimpiāžu laureāti ir tiesīgi pieteikties attiecīgās programmās bez papildu eksāmenu kārtošanas.

Ārzemju studentu eksāmenu YOS organizē Augstākās izglītības padomes Studentu atlases un imatrikulācijas centrs ÖSYM. Pieteikšanās termiņš eksāmenam ir marta sākumā, eksāmeni notiek aprīļa sākumā. Eksāmeni jākārto Turcijā vai arī kādā apstiprinātā ārvalstu eksaminācijas centrā. Lai saņemtu attiecīgā gada eksāmena instrukciju, jāsazinās ar ÖSYM.

Pieteikšanās

Katrai augstskolai ir sava apstiprinātā pieteikšanās kārtība. Lai noskaidrotu pieteikšanās prasības un termiņus konkrētajā studiju programmā, jāsazinās ar izvēlēto augstskolu.
Papildus informācija pieejama Studentu atlases un koordinēšanas centrā: http://www.osym.gov.tr/TR,8832/hakkinda.html.

Mācību maksa

Mācību maksu nosaka studiju līmenis, augstskolas veids (valsts vai privāta), valoda, kādā notiek mācības, kā arī pilsonības statuss (Turcijas pilsoņiem mācību maksa mēdz būt zemāka) http://www.studyinturkey.com/content/sub/tuition_fees.aspx. Valsts dibinātās augstskolās studiju maksa bakalaura līmeņa programmās ir robežās starp 400 - 1 300 EUR (par gadu), salīdzinājumam - Turcijas pilsoņiem maksa ir 130 - 400 EUR (par gadu). Maģistrantūras līmeņa programmās, kurās mācības notiek angļu valodā, ārvalstu studentiem paredzētā gada maksa ir 525 - 790 EUR.
Privātās augstskolās mācību maksa par gadu ir 4400 - 17 500 EUR robežās.

Apdrošināšana

Tā kā Turcija nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Veselības apdrošināšanas karte Turcijā nedarbojas. Augstskolas ārējo sakaru birojā nepieciešams noskaidrot, kāda veida apdrošināšana ir nepieciešama, lai saņemtu veselības aprūpi.

Dzīvošana un citas izmaksas

Lai iegūtu priekšstatu par pārtikas un patēriņa preču izmaksām, var ieskatīties divu plaši izplatītu veikalu mājas lapās: http://www.migros.com.tr/.

Finanšu palīdzība

Turcijas valsts stipendijas pienākas tikai Turcijas un Turku vēsturisko teritoriju pilsoņiem. Turcijas valdība piešķir stipendijas ārvalstu studentiem, pamatojoties uz starpvalstu līgumiem. Patlaban Latvijai ar Turciju šāda starpvaldību līguma nav.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

Latvijas pilsoņiem vīza ieceļošanai Turcijā ar tūrisma mērķi nav nepieciešama, ja uzturēšanās nepārsniedz 90 dienas 180 dienu laikā un attiecīgi 30 dienas katrā ieceļošanas reizē. Stājoties augstskolā, ir jāuzrāda pase ar studentu vīzu: http://www.studyinturkey.com/content/sub/student_visa.aspx. Vīzu var saņemt Turcijas vēstniecībā Rīgā. Ja uzturēšanās tiek plānota uz ilgāku laiku vai arī ieceļošanas mērķis ir cits, ir jānoformē vīza, izmantojot e-Vīzas sistēmu (www.evisa.gov.tr) vai vēršoties Turcijas vēstniecībā Rīgā, vai citā Jums tuvākajā Turcijas vēstniecībā ārvalstīs. Latvijas nepilsoņiem ieceļošanai Turcijā gan ir nepieciešama vīza. Plašāku informāciju var meklēt: http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/europe/turkey.

Atgādinām, ka pasei ieceļošanas brīdī jābūt derīgai vismaz 6 mēnešus.

Mājokļa atrašana

Gandrīz visām universitātēm, kas piedāvā klātienes studijas, ir dažādas studentu izmitināšanas iespējas. Bez augstskolu kopmītnēm pastāv arī valsts studentu kopmītnes, kas uzņem studentus no dažādām augstskolām. Valsts un augstskolu kopmītnēs ir augsts drošības līmenis. Turcijā ir sieviešu un vīriešu kopmītnes. Parasti kopmītnēs ir ierīkotas virtuves, lai studenti varētu gatavot sev ēst, kā arī nelielas ēdnīcas, kuras strādā līdz pusnaktij. Atkarībā no servisa līmeņa vidējā istabas cena kopmītnēs svārstās starp 26 un 260 EUR mēnesī. Lielākajās pilsētās var atrast īrējamus mājokļus. Dažādās pilsētās īrējamu dzīvokļu cenas svārstās no 175 līdz 437 EUR mēnesī. Informāciju par mājokļa atrašanas iespējām var jautāt izvēlētajā augstskolā.

Studentu apvienības

Studentiem Turcijā ir pieejami dažādi klubi un asociācijas. Par tiem var interesēties konkrētajā augstskolā.

Noderīgas adreses

Turcijas Republikas Izglītības ministrija
Turkish Republic Ministry of Education
Tālr: +90 312 425 41 80
Fakss: +90 312418 82 89
Mājas lapa: http://www.meb.gov.tr

Studentu atlases un koordinēšanas centrs

Student Selection and Placement Centre (ÖSYM).

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, ÖSYM-SHB, 06538 Bilkent, Ankara, TÜRKİYE

Tālr.: +90 (312) 298 80 50

Mājas lapa: http://www.osym.gov.tr/

Turcijas NARIC centrs pie Rektoru padomes

Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Birimi

European Union and International Relations Office - ENIC-NARIC Turkey

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 06539 Bilkent – ANKARA, Turkey

Tālr.: +90 312 298 72 40-42
Fakss: +90 312 266 47 44
E-pasts: naric@yok.gov.tr

Turcijas Republikas vēstniecība Latvijā
A. Pumpura iela 2, LV-1010 Rīga, Latvija
Tālr.: + 371 67 821 600, + 371 67 821 601 (konsulārā nodaļa)
Fakss: +371 67 320 334
E-pasts: turkishembassy.riga@gmail.com

Materiāla sagatavošanā izmantoti šādi avoti:

Mājaslapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.