Augstākā izglītība

Augstāko izglītību Vācijā var iegūt universitātēs, profesionālajās universitātēs un specialajās uzņēmumu izglītības iestādēs.

Universitātes studijas beidzās ar diploma (Diplom) ieguvi (zinātne, vadība, inženierija), maģistra (Magister) grāda ieguvi mākslā vai valsts eksāmeniem, atkarībā no studiju programmas un līmeņa.

Skolotājiem, juristiem, ārstiem, veterināriem, zobārstiem, farmaceitiem un pārtikas ķīmiķiem studiju noslēgumā ir jākārto valsts eksāmeni (Staatsexamen), jo šo nozaru studenti var pretendēt uz darbu valsts dienestos.

Skolotājiem un juristiem ir nepieciešamas tālākas studijas un otrs eksāmens (Zweites Staatsexamen), lai iegūtu tiesības strādāt. Teoloģijas programmas pabeidz vai nu ar baznīcas eksāmenu (Kirchliche Prüfung), vai arī diplomu vai maģistra grāda ieguvi, atkarībā no tālākiem karjeras mērķiem.

Profesionālo universitāšu (Fachhochschulen) absolventi pēc studijām vismaz četru gadu garumā saņem diplomu (Diplom (FH)). Profesionālās studiju programmas apgūstamas tādās nozarēs kā menedžments, inženierija, sociālais darbs, dizains un arhitektūra.

Boloņas procesa ietekmē Vācijā sāka ieviest arī studijas bakalaura (Bachelor) un maģistra (Master) grādu ieguvei. Bakalaura grāda studiju programmas ir orientētas uz kādas profesijas apguvi, savukārt maģistra programmas – uz zinātniskās pētniecības metožu apguvi.

Pēc maģistra grāda ieguves, iespējams studēt doktorantūrā. Vācijā tradicionāli doktora grāda ieguvei ir nepieciešams ilgstošs pētnieciskais darbs, kā rezultātā rodas oriģināli zinātniskie atklājumi, kas jāaizstāv zinātniskā padomē. Pēdējos gados tiek veidotas arī strukturētās doktorantūras programmas.

Valoda

Visi studiju kursi Vācijas augstskolās pārsvarā ir vācu valodā. Ārzemju studentiem ir jāpierāda savas vācu valodas zināšanas, uzrādot kādu no daudzās universitātēs atzītiem sertifikātiem: DSH - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber, DSD - Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz, TestDaF-Deutsch als Fremdsprache.

(!) Medicīnas un humanitāro zinību studiju programmās var būt papildus iestāšanās prasība pierādīt latīņu valodas zināšanas.

Atsevišķas programmas apgūstamas arī angļu valodā. Lai to varētu darīt, studentiem ir jāuzrāda kāds no šādiem ASV vai Lielbritānijas sertifikātiem: TOEFL (USA) / IELTS, Cambridge First Certificate (UK).

Informāciju par studiju kursiem angļu valodā meklējiet datu bāzē http://www.hochschulkompass.de/, kur apkopota informācija par izglītību Vācijā.

Iestāšanās noteikumi

Ārzemju studenti, kuri atbilst studiju prasībām savā zemē, var pretendēt uz studijām kādā no Vācijas augstskolām. Dažām studiju programmām ir papildus uzņemšanas noteikumi, ar kuriem var iepazīties izvēlētajā augstskolā. Par iestāšanās prasībām vēlams interesēties vismaz gadu pirms paredzēts uzsākt studijas, lai būtu iespējams laikus nodrošināt nepieciešamos dokumentus konkrētu zināšanu apliecināšanai.

Pieteikšanās

Tā kā Vācijā nav centralizēta pieteikšanās sistēma, tad pieteikšanās kārtība jānoskaidro izvēlētajā augstskolā. Lielākoties ES valstu studenti var pieteikties studijām Vācijā centrālajā studentu uzņemšanas birojā Zentrale Vergabestelle für Studienplätze (ZVS). Dažās studiju programmās uzņemšana notiek ziemas semestrī, dažās rudens semestrī. Tā kā dokumentu apstrāde ir ilgstošs process, tad rudens semestrim dokumentu iesniegšanas termiņš ir jau 15. janvāris un ziemas semestrim – 15. jūlijs.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Sīkāku informāciju par ārzemēs iegūtas izglītības atzīšanu var apskatīt Vācijas NARIC centra mājas lapā: https://www.kmk.org/themen/anerkennung-auslaendischer-abschluesse.html. Ārzemju studentu sertifikātu atbilstību Vācijas augstskolu prasībām pārbauda Vācijas universitāšu asociācija. Katra augstskola individuāli nolemj vai iegūtās zināšanas atbilst izvirzītajām prasībām, lai varētu studēt izvēlētajā programmā.

Mācību maksa

Augstākā izglītība bakalaura līmenī Vācijā daudzviet joprojām ir bez maksas (ES , EEZ valstu pilsoņiem), izņemot privātās augstskolas. Valsts augstskolās studentiem ir jārēķinās vien ar maksu par uzņemšanu, reģistrēšanos studijām, administratīvo nodevu (kopā ne vairāk par 250 EUR semestrī). Precīzu summu var uzzināt izvēlētajā augstskolā. Papildus izdevumus veido transporta kartes iegāde - tā sedz transporta izmaksas 6 mēnešiem. Transporta kartes maksu nosaka tas, cik plašs transporta pakalpojumu klāsts tajā ir ietverts.
Ja mācību process iekavējas vairāk par 4 semestriem, tad augstskola no studenta var pieprasīt maksu 500 EUR apmērā (par katru nākamo semestri).

Privātajās augstskolās maksa par studijām ir aptuveni 20 000 EUR gadā.

Dzīvošanas un citas izmaksas

Dzīve Vācijā ir dārga, taču, salīdzinot ar Lielbritāniju vai Skandināvijas valstīm, tā ir nedaudz lētāka. Studenta vidējās izmaksas mēnesī ir 794 EUR, ieskaitot mājokļa īri, ceļa izdevumus, tēriņus pārtikai, apģērbam, mācību materiāliem, veselības apdrošināšanai, telefonam, internetam, TV. Īre paredz lielākos izdevumus, taču var izmantot iespēju dzīvot dalītā mājoklī, piemēram, īrējot atsevišķu istabu - šāda veida mājoklis izmaksās vidēji 280 - 340 EUR mēnesī. Dzīvojot studentu kopmītnē, īres maksa ir 234 - 290 EUR mēnesī.

Lai mazinātu finansiālo slogu, studenti var pieteikties kādai no studentu atbalsta programmām. Par dažādām atbalsta gūšanas iespējām var uzzināt šajā saitē: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/en/. Ir arī organizācija, kas sniedz atbalstu īpaši ārvalstu studentiem: http://www.internationale-studierende.de/en/services/international_services/service_package/.

Finanšu palīdzība

Ar dažādām stipendiju programmām, kas ir pieejamas ārzemju studentiem var iepazīties Vācijas Ārzemju studentu apvienības mājas lapā: http://www.bas-ev.de/, sadaļā Studienfinanzierung.

Vācijā kopumā ir vairākas organizācijas, kas piešķir stipendijas, kuras iespējams saņemt arī ārzemju studentiem. Ir iespējams pieteikties arī uz kāda uzņēmuma stipendiju, ja vien ir saņemta darba atļauja Vācijā. Plašāka informācija pieejama šeit: https://www.daad.de/deutschland/in-deutschland/arbeit/en/.

Apdrošināšana

Visiem studentiem ir obligāta veselības apdrošināšana, kas sedz ārsta apmeklējumus, slimnīcas izdevumus un medikamentu iegādi. ES pilsoņiem daļu no šīm prasībām nodrošina Eiropas Veselības apdrošināšanas karte (EVAK). Par apdrošināšanu nepieciešams interesēties izvēlētās augstskolas studentu servisa birojā - ārzemju studentiem var būt īpaši apdrošināšanas piedāvājumi. Apdrošināšana maksā apmēram 30-90 EUR mēnesī. Noderīgu informāciju par apdrošināšanu studentiem var atrast šeit: www.germanyhis.com/health-insurance-students/.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

ES pilsoņiem, kuri studē Vācijā, ir jāreģistrējas reģistrācijas birojā (Einwohnermeldeamt) septiņu dienu laikā no ierašanās dienas. Reģistrācijai ir nepieciešami pierādījumi par atbilstošu veselības apdrošināšanu un pietiekamiem uzturlīdzekļiem.

Informācija par vīzām ir pieejama šeit: www.germany-visa.org/student-visa/

Mājokļa atrašana

Vērtīgus padomus par mājokļa atrašanu var atrast Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienesta mājas lapā: https://www.daad.de/deutschland/nach-deutschland/bewerbung/en/6222-renting-a-room/. Pastāv iespēja uzturēties augstskolu kopmītnēs, kur ikmēneša īres maksa ir aptuveni no 234 - 290 EUR. Uz kopmītni jāpiesakās izvēlētajā augstskolā laicīgi!

Informāciju par studentu kopmītnēm var izlasīt: http://www.studentenwerke.de/. Kopmītnes piedāvā arī baznīcas organizācijas (http://katholische-studentenwohnheime.de/).

Alternatīva kopmītnei var būt arī privāti īrēts mājoklis, piemēram, kopā ar citiem studentiem. To cenas ir atkarīgas no pilsētas un no īrējamās platības.

Studentu apvienības

Pēc uzņemšanas kādā no Vācijas augstskolām, students kļūst par studentu apvienības biedru. Studentu apvienības dalībmaksa semestrī ir no 35 līdz 130 EUR. Augstskolu studentu apvienības organizē kopmītnes, ēdināšanu, kā arī informācijas, kultūras un sporta pasākumus.

Kur meklēt informāciju par izglītības iespējām?

Noderīgas adreses

Vācijas Akadēmiskās apmaiņas pakalpojumu birojs
Deutscher Akademischer Austauschdienst

Kennedy Allee, 53175 BONN, Germany

Postfach 20 04 04, 53134 BONN, Germany
tālr.: +49 (0)228 8820
fakss: +49 (0)228 882444
e-pasts: postmaster@daad.de
mājaslapa: http://www.daad.de/

Vācijas studentu apvienība
Deutsches Studentenwerk

Monbijouplatz 11, 10178 BERLIN, Germany
tālr.: +49 (0)30 29772710
fakss: +49 (0)30 29772799
e-pasts: dsw@studentenwerke.de
mājaslapa: http://www.studentenwerke.de/


Vācijas Rektoru padome
Hochschulrektorenkonferenz

Ahrstraße 39, D-53175 BONN, Germany
tālr.: +49 (0)228 8870
fakss: +49 (0)228 887110
mājaslapa: http://www.hochschulkompass.de/

Vācijas NARIC centrs

Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB)
im Sekretariat der Kultusministerkonferenz
Lennestraße 6, 53113 BONN, Germany
tālr.: +49 (0)228 501 352
fakss: +49 (0)228 501 229
e-pasts: zab@kmk.org
mājaslapa: https://www.kmk.org/themen/anerkennung-auslaendischer-abschluesse.html


Vācijas Federālās Nodarbinātības aģentūra
Eiropas pakalpojumu centrs Rostokā

ZAV Auslandsvermittlung Rostock
Doberaner Str. 10-12
18057 Rostock
tālr.: +49 381 4612 3731
fakss: +49 381 4612 3747
e-pasts: Rostock@arbeitsagentur.de

Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība Latvijā
Raiņa bulvāris 13 (Latvija Pasta adrese: a/k 183), LV-1050 Rīga, Latvija
Tālr.: +371 6708 51 00
Fakss: +371 6708 51 48
e-pasts: info@riga.diplo.de
mājaslapa: http://www.riga.diplo.de/

Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienesta (DAAD) informācijas centrs

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12 - 1. stāvs
LV-1050 Rīga, Latvija
Tālr.:+371 67228800
ic@daad.lv
www.daad.lv
Facebook:
Daad-ic Riga
Instagram: DAAD Estonia, Latvia & Lithuania

Materiāla sagatavošanā izmatoti šādi avoti:

Mājas lapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.