Zinātne sabiedrībā un sadarbībā ar to

Efektīva zinātnes un sabiedrības sadarbība ir nepieciešama jaunu talantu piesaistei zinātnē, kā arī lai apvienotu zinātnes izcilību ar atbildību par sasniegtajiem rezultātiem un sabiedrības izpratni par zinātnes nozīmi. Tas nozīmē problēmu visaptverošu izpratni.

Tādēļ programma "Apvārsnis 2020" atbalsta projektus, kuros pilsoņi iesaistīti procesos, kas nosaka viņu ikdienas dzīvi ietekmējošās pētniecības raksturu. Dziļāka izpratne speciālistu un nespeciālistu kopienās par mērķiem un to īstenošanas līdzekļiem joprojām tiks uzskatīta par izcilību zinātnē un ļaus sabiedrībai dalīties rezultātu īpašumtiesībās.

Kontaktpersonu skatīt sarakstā.

Programmas budžets: 2018. gadā 62,5 miljoni eiro, 2019. gadā 62,5 miljoni eiro un 2020.gadā 69,2 miljoni eiro.