Eiropas Pētniecības padome

Eiropas Pētniecības padome (European Research Council, ERC) konkursa kārtībā nodrošina elastīgu finansējumu talantīgiem, radošiem un izciliem zinātniekiem un to vadītajām zinātniskajām grupām, lai veiktu pētījumus visdaudzsološākajās zinātnes avangarda jomās.

 ERC atbalsta jaunas konkurētspējīgas idejas, starpdisciplinārus pētījumus, tādus pētījumus, kas paver ceļu jauniem pētījumu virzieniem un var radīt inovatīvas pieejas problēmu risinājumiem.

ERC finansējumu piešķir granta veidā un to var saņemt Eiropā strādājošs zinātnieks vai zinātnieku grupa, pamatojoties uz granta pieteicēja līdzšinējo zinātnisko izcilību un neatkarīgi no zinātnieka dzimuma, tautības vai vecuma. ERC grantus pētījumiem var saņemt visās zinātnes nozarēs.

Grantu piešķir jebkuras valstspiederības zinātniekiem, kuru sasniegumi ir vispāratzīti, kuri ir zinātniski neatkarīgi un ir attiecīgajā zinātnes nozarē vadošie speciālisti.

ERC piešķir šādus piecu veidu grantus:

  • Starting grant  tiek piešķirts izciliem jaunajiem zinātniekiem, kuriem ir 2-7 gadu zinātniskā darba pieredze pēc doktora zinātniskā grāda aizstāvēšanas. Granta apjoms 1,5 miljoni eiro;
  • Consolidator grant var pieteikt pieredzējuši zinātnieki ar 7-12 gadu zinātniskā darba pieredzi. Granta apjoms 2 miljoni eiro;
  • Advanced grants ir pieejams izciliem zinātniekiem - zinātnes līderiem. Granta apjoms 2,5 miljoni eiro;
  • Proof of Concept - grants inovatīvu ideju realizēšanai tiem zinātniekiem, kuri jau ir saņēmuši kādu no ERC grantiem. Projekta ilgums šajā gadījumā ir līdz 5 gadiem." lūdzu papildināt ar "Granta apjoms ir 150 000 eiro.
  • Synergy Grant var pieteikt 2-4 pētnieki, kas pētījumu veiks kopā. Granta apjoms - 10 miljoni eiro.

Kopējais programmas budžets 2020. gadam - 2,2216 miljardi eiro