Augstākā izglītība

Zviedrija reformēja augstākās izglītības struktūru 2007. gadā, saskaņā ar Boloņas Procesu, tai pat laikā ieviešot jaunu kredītpunktu sistēmu, kurā pilna laika studijas atbilst 60 kredītpunktiem gadā.

Augstāko izglītību Zviedrijā iedala trīs līmeņos:

  • 1. līmenī studiju noslēgumā piešķir universitātes diplomu un bakalaura grādu,
  • 2. līmenī pēc viena vai divu gadu programmas piešķir maģistra grādu,
  • 3. līmenī studenti saņem licenciāta (zinātniskais grāds starp bakalaura un doktora grādu) vai doktora grādu.

(!) Pirmajā un otrajā līmenī pastāv īpašas kvalifikācijas lietišķajā, skatuves un tēlotājmākslā, kā arī profesionālajā augstākajā izglītībā.

Valoda

Vairumu studiju programmu pasniedz zviedru valodā, taču mācību literatūra pieejama arī angļu valodā, tāpēc studentiem labi jāzina abas valodas. Ārzemju studentiem ir jākārto TISUS (Test in Swedish for University Studies) pārbaudījums. Dažas Zviedrijas Universitātes piedāvā valodu kursus.

Angļu valodā iespējams apgūt vairāk nekā 200 maģistra grāda studiju programmu. Vairāk informācijas Zviedrijas institūta mājas lapā: http://www.si.se/.

Iestāšanās noteikumi

Tie studenti, kuri atbilst Latvijas augstskolu prasībām, var pretendēt uz studijām arī kādā no Zviedrijas augstskolām, taču katra universitāte izvirza papildus savus noteikumus un prasības. Informāciju par to var iegūt izvēlētajā augstskolā. Visās programmās ir ierobežots studentu vietu skaits, līdz ar to parasti ir arī konkurss un studiju vietām. Lai Zviedrijā studētu maģistrantūrā nepieciešama izglītība, kas ir līdzvērtīga Zviedrijā iegūtiem bakalaura līmeņa 120 kredītpunktiem.

Pieteikšanās

Pieteikšanās studijām kādā no Zviedrijas augstskolām notiek tikai internetā - Zviedrijas valsts augstākās izglītības aģentūras (Högskoleverket) un Nacionālajā studentu uzņemšanas biroja (Verket för högskoleservice) kopīgi uzturētajā mājas lapā: http://www.studera.nu/. Studenti no ES valstīm, aizpildot vienu studiju pieteikuma formu, drīkst vienlaicīgi pieteikties uz 20 bakalaura līmeņa vai 4 maģistra līmeņa studiju programmām. Pieteikšanās termiņi ir 15. aprīlis un 15. oktobris. Informāciju par studiju programmām, ko var apgūt angļu valodā, skatieties Zviedrijas institūta izveidotajā mājas lapā http://www.studyinsweden.se/ .

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Zviedrijas Universitāšu un augstskolu padome (Universitets- och högskolerådet) atbild par ārzemēs iegūto izglītības dokumentu atzīšanu.

Mācību maksa

Gan vietējiem, gan ārzemju studentiem augstākā izglītība Zviedrijā ir bezmaksas. Ar dažiem izņēmumiem visu mācību maksu sedz Zviedrijas valdība. Jāmaksā tikai neliela dalības maksa studentu apvienībā — no 5 līdz 35 EUR par semestri. Biedra statuss ļauj piedalīties īpašās studentu aktivitātēs un nodrošina studentam dažādas atlaides.

Dzīvošana un citas izmaksas

Zviedrijas Migrācijas dienests pieprasa studentiem nodrošināties ar uzturēšanās līdzekļiem - vismaz 8190 SEK (apmēram 800 EUR) mēnesī 10 mēnešus (akadēmiskā gada laikā). 800 EUR - tās ir arī vidējās ikmēneša izmaksas, ar ko studentam jārēķinās, studējot Zviedrijā.

Finanšu palīdzība

Latvijas iedzīvotāji var pretendēt uz Visbijas Programmas stipendijām doktorantūras studentiem un pētniekiem, kas jau ir pabeiguši doktorantūras studijas, kā arī zviedru valodas un literatūras studentiem bakalaura līmenī. Pretendentiem ir jābūt Latvijas augstskolu studentiem. Stipendijas ir paredzētas dzīvošanas izmaksu segšanai pētnieciskā darba izstrādes laikā (6, 12 vai 18 mēnešus) vai arī bakalaura studiju laikā ne vairāk kā vienu vai divus semestrus. Visiem stipendiātiem tiek nodrošināti ceļa izdevumi un veselības apdrošināšana.

Dzīves vieta un studiju atļaujas

Ja uzturaties Zviedrijā ilgāk nekā trīs mēnešus, jāpieprasa uzturēšanās atļauja. Detalizētāku informāciju par to lasiet Zviedrijas imigrācijas padomes mājas lapā: http://www.migrationsverket.se/.

Mājokļa atrašana

Zviedrijas universitātes nodrošina mājvietas galvenokārt tikai apmaiņas studentiem, dažkārt arī citiem ārzemju studentiem. Par mājokli ieteicams vispirms interesēties augstskolas ārējo sakaru daļā vai pie studentu arodbiedrības. Mazās pilsētās īres maksa ir no 200 līdz 300 EUR, bet lielās - no 300 līdz 650 EUR mēnesī. Daudzās universitāšu kopmītnēs trūkst vietu, tādēļ ir izveidojušās studentu mājokļu firmas. Tā kā, mājokli piešķirot, ņem vērā, cik sen students ir pieteicies uz dzīvokļu rindu, uz vietu studentu mājoklī ieteicams pieteikties pēc iespējas ātrāk – pat līdz diviem gadiem pirms studiju uzsākšanas!

Vairāk informācijas var meklēt Zviedrijas studentu mājokļu asociācijas (Svenska Studentbostadsföreningen – SSBF) mājas lapā: http://www.sokstudentbostad.se/.

Studentu apvienības

Katrai Zviedrijas augstskolai ir studentu apvienība. Arī vairākām studiju nozarēm ir savas studentu biedrības. Tās piedāvā dažāda veida informāciju un pakalpojumus. Informāciju par Zviedrijas studentu apvienībām var apskatīt Zviedrijas Nacionālās studentu apvienības mājas lapā: www.sfs.se.

Kur meklēt informāciju par izglītības iespējām?

Noderīgas adreses

Universitāšu un augstskolu padome
tālr: +46 (0) 10 470 03 00
Pasta adrese: Box 45093, 104 30 Stockholm
Biroja adrese: Wallingatan 2
e-pasts: registrator@uhr.se
mājas lapa: www.uhr.se

Zviedrijas Migrācijas departaments
Migrationsverket, 601 70 NORRKÖPING, Sweden
tālr.: +46 (0)771 235 235
fakss: +46 (0)11 10 81 55
e-pasts: migrationsverket@migrationsverket.se
mājas lapa: http://www.migrationsverket.se/

Zviedrijas Nacionālā studentu apvienība

Sveriges Förenade Studentkårer
Wollmar Yxkullsgatan 16, 118 50 STOCKHOLM, Sweden
tālr.: +46 (0)8 54570100
fakss: +46 (0)8 54570110
e-pasts: sfs@sfs.se
mājas lapa: http://www.sfs.se/

Zviedrijas Institūts

Svenska institutet
Slottsbacken 10, Box 7434, 103 91 STOCKHOLM, Sweden
tālr.: +46 (0)8 453 78 00
fakss: +46 (0)8 20 72 48
e-pasts: si@si.se
mājas lapa: http://www.si.se/

Zviedrijas vēstniecība Rīgā
A. Pumpura iela 8, LV-1010 Rīga, Latvija
tālr.: + 371 6768 66 00
fakss: +371 6768 66 01
e-pasts: ambassaden.riga@foreign.ministry.se
mājas lapa: http://www.swedenabroad.com/riga

Materiāla sagatavošanā izmatoti šādi avoti:

Mājas lapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.