Latvijas dalība COST akcijās

Latvijas pārstāvji COST akciju vadības komitejās 

Jaunās COST akcijas 

2021. gada 25. maijā COST Vecāko amatpersonu komiteja apstiprināja 40 jaunas COST akcijas (sadarbības tīklus)