Eiropas Pētniecības padomi (EPP) 2007. gadā izveidoja Eiropas Savienība kā organizāciju, kura atbalsta un finansē izcilu un progresīvu pētniecību. Katru gadu tā finansē labākos un radošākos jebkuras tautības un vecuma pētniekus, lai tie realizētu pētniecības projektus Eiropā. Līdz šim EPP ir finansējusi vairāk nekā 9500 pētniekus dažādos viņu karjeras posmos un vairāk nekā 70 000 postdoktorantu, doktorantu un citu darbinieku, kas strādājuši šo pētnieku komandās. EPP vada neatkarīga pārvaldes struktūra - Zinātniskā padome. Tās priekšsēdētājs ir profesors Žans Pjērs Burgiņjons. Kopējais EPP budžets no 2021. līdz 2027. gadam ir vairāk nekā 16 miljardi eiro programmas Apvārsnis Eiropa ietvaros.

Eiropas Pētniecības padome piedāvā piecu veidu grantus (dotācijas):

  • Starting Grant (StG) tiek piešķirts izciliem jaunajiem zinātniekiem, kuriem ir > 2 līdz ≤ 7 gadu zinātniskā darba pieredze pēc doktora zinātniskā grāda aizstāvēšanas. Granta apjoms 1,5 miljoni eiro; Projekts maksimums uz 5 gadiem.
  • Consolidator Grant (CoG) var pieteikt pieredzējuši zinātnieki ar > 7 līdz ≤ 12 gadu zinātniskā darba pieredzi. Granta apjoms 2 miljoni eiro, projekta maksimālais ilgums 5 gadi.
  • Advanced grant (AdG) ir pieejams izciliem zinātniekiem - zinātnes līderiem. Vērā ņem sasniegumus pēdējo 10 gadu laikā. Granta apjoms 2,5 miljoni eiro, projekta maksimālais ilgums 5 gadi.
  • Synergy Grant (SyG) var pieteikt 2-4 pētnieki, kas pētījumu veiks kopā. Granta apjoms - 10 miljoni eiro. Netiek izsludināts 2021. gadā. 
  • Proof of Concept (PoC) grants inovatīvu ideju realizēšanai tiem zinātniekiem, kuri jau ir saņēmuši kādu no ERC grantiem. Projekta ilgums šajā gadījumā ir līdz 5 gadiem. Granta apjoms ir 150 000 eiro. Netiek izsludināts 2021. gadā. 

Pieņemamības (Admissibility) kritērijs, kas ir šīs programmas jauninājums, nozīmē, ka visiem pieteikumiem jābūt pilnīgiem, lasāmiem un pieejamiem. Tos iesniedz kritērijiem atbilstoši galvenie pētnieki pirms pieteikuma gala termiņa beigām. Tāpat, visiem EPP projektiem obligāts ir datu pārvaldības plāns (Data Management plan). 2021. gada darba programma ir galvenais darba dokuments. 

Budžets 2021. gadam 1,897 miljardi (noapaļotos skaitļos).

Apvārsnis eiropa 2021 2022
Avots: EK mājaslapa

Provizoriskie Eiropas Pētniecības padomes 2022. gada uzsaukumu datumi.  Tā kā ir sākta jauna ietvara programma Apvārsnis Eiropa,  uzsaukumu kalendārs var atšķirties no iepriekšējiem gadiem.