Nordplus Projektu pieredze
Aglonas vidusskola nordplus pieredze jaunieši

2018./2019. mācību gadā Aglonas vidusskola realizēja Nordplus Jauniešu izglītības programmas projektu „To get to know each oher” sadarbībā ar partneri no Lietuvas – Alantas ģimnāziju. Projekta laikā notika apmaiņas vizītes skolēnu grupām un divas vizītes skolu pedagoģiskajiem darbiniekiem, kurās gan skolēni, gan pedagogi iepazinās ar projekta dalībvalstu izglītības sistēmām, dabu, apkārtējo vidi, kultūras, vēstures objektiem un tradīcijām. Šis Aglonas vidusskolai bija pirmais starptautiskais projekts, tāpēc gan skolēni, gan skolotāji bija gatavi jaunam izaicinājumam un iespējām.

Pirmie apmaiņas vizītes braucienā 2018. gada oktobrī devās Aglonas vidusskolas skolēni uz Lietuvu – Alantas ģimnāziju.

“Ceļš uz Lietuvu bija garš, baiļu un neziņas pilns, jo pārņēma domas par to vai spēsim sarunāties un atrast kopīgās intereses. Uz Alantu aizbraucām desmit Aglonas vidusskolas skolēni. Par laimi, lietuviešu skolnieki mūs draudzīgi sagaidīja un izrādīja savu skolu. Pirmajā dienā mēs tuvāk iepazinām viens otru. Mēs jutāmies omulīgi viņu klātbūtnē. Visu piecu dienu garumā katram no mums bija savs domubiedrs” tā ar iespaidiem vizītes laikā dalās Aglonas skolnieces Laila Repele un Lāsma Repele.

Otrajā dienā skolēni devās uz Lietuvas galvaspilsētu - Viļņu. Brauciena dalībnieki sadalījās nelielās grupiņās, un viņu uzdevums bija apskatīt iedalītos vēstures objektus. Jaunieši izstaigāja Viļņas senās un izsmalcinātās ielas un guva jaunas zināšanas par Lietuvas vēsturi, kā arī izjuta saliedēšanās garu.

Vizītes trešajā dienā skolēniem no Aglonas bija iespēja piedalīties Alantas ģimnāzijas mācību stundās, kur viņi varēja salīdzināt mācību procesu un skolas iekārtojumu ar Aglonas vidusskolu un atrast arī atšķirības. Pēcpusdienā jaunieši devās uz Anyščai, kur apmeklēja parka labirintu, pastaigas ceļu starp koku galotnēm un Laimes kalnu. Vakaros pēc ekskursijām bērni pavadīja laiku kopā, spēlējot dažādas spēles.

Ceturtajā dienā skolēni devās uz ģimnāziju, kur viņiem bija jāsagatavo prezentācija par to, kā mainījās Latvijas un Lietuvas apkārtne 100 gadu laikā, ko cilvēki dara, lai atrisinātu un uzlabotu dabas problēmas, kā arī kādas sekas cilvēks pēc sevis atstāj ekosistēmā. Darba gaitā jaunieši jutās saliedēti un uzklausīti, tāpēc varēja arī brīvi izpausties. Pēcpusdienā visi devās uz Viļņas iedzīvotājiem populāru kūrortpilsētu Moletai. Viesi izstaigāja ievērojamākos pilsētas objektus, kā arī apskatīja jaunāko tehnoloģiju istabu. Jāpiebilst, ka visos ekskursiju braucienos varēja novērot Latvijas un Lietuvas jauniešu saliedētību, jo kopā viņi pat dziedāja visdažādākās dziesmas.
Tik ātri un nemanot pienāca arī piektdiena, atvadu diena. Rītā uzklausījām visu grupu prezentācijas. Katrs projekta dalībnieks spēja izteikt savu viedokli par šīm piecām burvīgajām dienām Lietuvā.

“Mums bija ļoti skumji atvadīties, jo ļoti pieradām pie lietuviešu draugu valodas, smiekliem, spēlēm un apkārtējās vides. Tie jaunieši ir pozitīvi, enerģiski, drosmīgi, izpalīdzīgi un atklāti, tāpēc mūsu labās attiecības vēl joprojām tiek uzturētas. Esam priecīgi, ka satikām tieši šos vienaudžus, kuri iedvesmoja un atstāja mums neaizmirstamas atmiņas. Liekas, ka nekad šo projektu neaizmirsīsim” tā par savām sajūtām Laila un Lāsma Repeles.

2019. gada martā Aglonas vidusskolu apmeklēja Alantas ģimnāzijas direktore Dalia Skebiene, angļu valodas skolotāja Ingrida Ivanauskaite un ģeogrāfijas skolotāja Jūrate Petauskiene. Aglonas vidusskolas skolotāji bija sagatavojuši interesantu un aizraujošu darba grafiku katrai vizītes dienai. Pirmajā dienā skolēni vadīja ekskursiju pa skolu, viesi apmeklēja Maizes muzeju un Aglonas baziliku. Nākamajās dienās līdz pusdienām skolotāji piedalījās mācību stundās, pārrunāja ar Latvijas kolēģiem par kopējo un atšķirīgo izglītības sistēmā sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas posmos, salīdzināja priekšmetu standartus un programmas. Pēcpusdienā viesi apmeklēja M.Rotko mākslas centru, Daugavpils cietoksni, Krāslavas muzeju, Leļļu galeriju, mākslas galeriju MOTO & METAL Nester Custom. Aglonas vidusskolas 6. klases skolēni vadīja ekskursiju, iepazīstinot viesus ar neparastākajiem Aglonas ciemata objektiem (akmeni ar krusta zīmi, priedi ar svārkiem, u.c.). Viesiem no Lietuvas bija iespēja arī vērot latgaliešu rakstniecei un sabiedriskajai darbiniecei Naaizmērstulei veltīto Latgales novada lauku skolu jaunrades darbu un ilustrāciju konkursa noslēguma pasākumu. Kopumā Alantas ģimnāzijas pedagogi ļoti atzinīgi izteicās par organizēto vizīti, viņi ieguva daudz idejas, kuras pielietot savā skolā.

Jau aprīlī Aglonas vidusskolu apmeklēja desmit Alantas ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes pārstāvji (9.-11. klašu skolēni) ar skolotājiem Vitautas Šerelis un Henrikas Danišauskas. Skolēnu vizītes darba kārtību sastādīja Aglonas vidusskolas 8.-11.klašu audzēkņi. Saspringtajā dienas gaitā līdz pusdienām skolēniem bija iespēja piedalīties mācību stundās un iepazīt Aglonas vidusskolas ikdienas dzīvi. Pēcpusdienā skolēni devās izglītojošās ekskursijās: Maizes muzeju, kur katrs izcepa maizes kukulīti, Daugavpils skrošu rūpnīcu, Vides izglītības centriem ”Ķepa” un ”Jaundome”, Kristus karaļa kalnu un Velnezeru. Vakaros notika radošās darbnīcas Aglonas vidusskolā un BJBLPC Strops, tika spēlētas dažādas sporta spēles un izdziedātas jautras karaoke dziesmas. Pēdējā vizītes dienā skolnieki sadalījās grupās un apkopoja savus viedokļus par pavadītajām dienām.

Pateicoties šim projektam, Aglonas vidusskolas skolēni un skolotāji ieguva jaunu pieredzi, jaunas zināšanas, jaunus domubiedrus, draugus un idejas nākamajiem projektiem.