Nordplus
Auroras balva

Zviedrijas Augstākās izglītības padome līdz 30. septembrim aicina balsot par vienu no trīs Nordplus Jauniešu programmas projektiem, kuri ar žūrijas balsojumu izvirzīti ikgadējās Nordplus Junior Aurora balvas finālam.

2022. gadā Nordplus kontaktpunkti ir nominējuši finālam projektus, kuru:

 • tematika ir saistīta ar izglītības iestāžu starptautiskās sadarbības attīstīšanu zaļākas un ilgspējīgākas nākotnes veidošanai;
 • projekta rezultāti ir integrēti visu projekta partneru īstenotajās izglītības programmās un iesaistīto izglītības iestāžu ikdienas darbā.

No katras Nordplus dalībvalsts konkursā varēja piedalīties divi šīs valsts izglītības iestāžu koordinēti projekti. Konkursam izvirzāmo projektu atlasi no Latvijas veica Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Žūrija, kuras sastāvā piedalījās pārstāvji no Ziemeļvalstu Ministru padomes, Nordplus galvenā kontaktpunkta un Nordplus Jauniešu programmas, izvirzīja trīs finālistus:

1. Zvejniecības apmācības Ziemeļvalstu nākotnei (Fisheries training for a Nordic future)

Zvejniecība

Islandes Zvejniecības koledžas koordinētais projekts tapa sadarbībā ar Islandi, Dāniju, Grenlandi, Fēru salām un Norvēģiju. Šis projekts apvieno gan izglītību, gan darba dzīvi. Projektā iesaistītās institūcijas savstarpēji sadarbojas rekrutēšanas, integrācijas, mācību metožu, jauno tehnoloģiju, ilgtspējas un kvalitātes kontroles jautājumus, lai stiprinātu izglītību par Ziemeļvalstu zvejniecību.

Žūrijas komentāri:

 • plašs Ziemeļvalstu sadarbības loks;
 • sadarbība starp profesionālās izglītības skolām;
 • zvejniecība ir plaša industrija Ziemeļu valstīs, kas uzskatāmi parāda saistību starp izglītību un darba dzīvi;
 • pārdomātas tēmas mācību saturam.

2. No gultnes līdz virspusei (From the bottom to the surface)

Meitene tur rokās zivi

Somijas Lappajärvi pamatskolas projektā savstarpēji sadarbojās Somija, Igaunija un Lietuva. Projektā īsteno skolēnu mobilitātes, kurās mācību saturu veido par zaļu un ilgtspējīgu attīstību un klimata pārmaiņām. Projektā pēta ūdeni un tā ietekmi uz dzīves apstākļiem.

Žūrijas komentāri:

 • konkrētība ar spēcību fokusu uz vietējo izglītību;
 • apvieno vairākus skolas mācību priekšmetus;
 • piedāvā zinātnisko metožu prasmes;
 • pārdomāts projekts;
 • Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbība.

Vairāk par projektu var uzzināt šeit.

3. Ziemeļvalstu Changemaker skolas uzņemas sasniegt Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) globālos mērķus (Nordic Changemaker Schools take on the challenge of the UN global goals)

Norvēģijas kalnu ainava

Nacka YBC (Young Business Creatives) kopīgi ar Zviedriju, Dāniju un Norvēģiju īsteno skolēnu un skolotāju mobilitātes, kurās mācības notiek par zaļās izaugsmes, klimata pārmaiņu un ilgstpējas attīstības tēmām.

Žūrijas komentāri:

 • fokuss uz jaunu cilvēki iesaisti klimata problēmu risināšanā;
 • spēcīga saikne ar ANO mērķiem par ilgstpējas attīstību un mācību norise notiek lokāli;
 • projektā iespējams piedalīties lielām skolu grupām;
 • fokusējas uz Ziemeļvalstu valodām.

Vairāk par projektu var uzzināt šeit. Video stāsti no 2022. gada mobilitātēm. Publikācija par projektu.

Uzvarētāju paziņošana

Uzvarētājus paziņos 1. novembrī konferencē EMIL (a meeting place for international learning), kas notiks Stokholmā, Zviedrijā, kā arī Zviedrijas augstākās izglītības padomes mājaslapā. Uzvarētāji iegūs diplomus un braucienu ar nakšņošanu Stokholmā. Balvas pasniegšana izceļ un popularizē labākos Nordplus Jauniešu programmas rezultātus un atzīmē studentu, skolotāju, pirmsskolu, skolu un citu organizāciju sasniegumus.