Nordplus
Nordplus konkursa rezultati 2021

Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības sadarbības programmas Nordplus 2021. gada projektu konkurss ir noslēdzies un ir pieejams tā rezultātu apkopojums Nordplus programmas starptautiskajā mājaslapā. Latvijas organizācijas 2021. gada projektu konkursam bija iesniegušas 56 projektu pieteikumus visās piecās Nordplus apakšprogrammās. No tiem apstiprināti 39 projekti ar kopējo finansējumu 1 147 730 eiro.

Iesniegtie projekti ir vērsti uz sadarbības stiprināšanu ar Ziemeļvalstīm, pilnveidojot izglītības sistēmu un ieviešot tajā jauninājumus. Salīdzinot ar 2020. gadu, kad tika iesniegti 86, bet apstiprināti 54 Latvijas iesniedzēju projekti, iesniegto un atbalstīto projektu skaits ir samazinājies. Arī visās programmas dalībvalstīs kopumā 2021. gadā tika iesniegts 331 projekta pieteikums, savukārt 2020. gadā - 500. Tādējādi, līdzīgi kā iepriekšējā gadā, Latvijas iesniedzēji sagatavoja ap 17% no visiem konkursa pieteikumiem, savukārt piesaistītais finansējums ir līdzīgs, kā 2020. gadā (1 142 767 eiro).

Pieaugušo izglītības apakšprogrammā vislielākais atbalstīto projektu skaits ir tieši no Latvijas – 36% no visiem 2021.gadā atbalstītajiem Nordplus  pieaugušo izglītības apakšprogrammas projektiem. No 26 iesniegtajiem Latvijas organizāciju pieteikumiem no Latvijas ir apstiprināti 16 projekti ar kopējo piešķirto finansējumu 514 760 eiro.

Jauniešu apakšprogrammā atbalstīto projektu ziņā Latvija dala 1. vietu ar Lietuvu – 23% no visiem 2021. gadā atbalstītajiem Nordplus jauniešu apakšprogrammas projektiem. No 15 Latvijas izglītības iestāžu iesniegtajiem projektu pieteikumiem Nordplus programmas komiteja apstiprināja 14 projektus ar kopējo finansējumu 339705 eiro.

Augstākās izglītības apakšprogrammā atbalstu saņēma 6 Latvijas projektu pieteikumi no 11 iesniegtajiem ar kopējo finansējumu 136 835 eiro apmērā.

Horizontālajā apakšprogrammā, kas veido saikni starp Jauniešu, Augstākās izglītības un Pieaugušo izglītības apakšprogrammām, šogad Latvijas projektu pieteicēji uzsāks 2 projektus no 3 iesniegtajiem par kopējo finansējumu 118 930 eiro. Savukārt Ziemeļvalstu valodu apakšprogrammā šogad saņemts un finansēts viens projekta pieteikums 37 500 eiro apmērā.

Kopumā 2020. gadā Nordplus programmas komiteja apstiprināja 256 projektu pieteikumus no 8 valstīm ar kopējo finansējumu 8,6 milj. eiro. Informācija par visu programmas dalībvalstu apstiprinātajiem projektiem 2021. gada Nordplus konkursā ir pieejama Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas katras Nordplus programmas apakšprogrammas sadaļā.  

Nākamo Nordplus programmas projektu konkursu plānots izsludināt 2021. gada 1. novembrī ar projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2022. gada 1. februārim. Ikgadējā Nordplus projektu konkursā projektus var iesniegt izglītības iestādes, uzņēmumi un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, veidojot sadarbību ar kādu no Baltijas vai Ziemeļvalstīm.

Paredzams, ka 2021.gada rudenī tiks izsludināts papildus konkurss Jauniešu apakšprogrammā, konkursa izsludināšanas datums un pieteikumu iesniegšanas termiņi tiks precizēti. Savukārt no 2021. gada 1. septembra līdz 1. oktobrim būs iespēja iesniegt projektu pieteikumus sagatavošanas vizītēm Jauniešu, Pieaugušo un Valodu apakšprogrammās. Informācija par Nordplus programmas izsludinātajiem konkursiem tiks publicēta VIAA mājaslapā. VIAA pilda Nordplus nacionālā informācijas biroja funkcijas Latvijā.