Nordplus Projektu pieredze
BaltNord projekts veicinājis zinātnes komunikācijas virziena attīstību

Daugavpils Universitāte (DU) ar sadarbības partneriem no Šauļu Universitātes (SU), AHHAA Zinātnes centra un Islandes Universitātes (IU) izstrādāja kopīgu Nordplus Horizontālās programmas projektu „BaltNord zinātnes komunikācijas tīkls”, lai veicinātu zinātnes komunikācijas virziena attīstību.

Zinātnes komunikācija universitātēs un zinātniskajās institūcijās

Daugavpils Universitāte daudzu gadu garumā strādā ne tikai fundamentālo zinātņu jomā, bet attīsta arī zinātnes komunikācijas virzienu. Zinātnes komunikācija ir visu to darbību kopums, ar kuru palīdzību zinātniskā kultūra un kompetence tiek iekļauta sabiedrības kultūrā. Tā kā zinātnes komunikācijas mērķis ir mazināt plaisu starp zinātni un sabiedrību, celt zinātnes prestižu, vairot jauniešu interesi par zinātni un tehnoloģijām, kā arī piesaistīt jaunos speciālistus tādējādi veicinot valsts ekonomisko izaugsmi, universitātēm un zinātniskajām institūcijām šajā ziņā ir svarīga loma.

Projektā īstenota virkne nozīmīgu aktivitāšu zinātnes komunikācijas popularizēšanai

Projekts tika īstenots vienu gadu, laika posmā no 2016. gada jūlija līdz 2017. gada jūnijam. Tā galvenais mērķis bija izveidot sadarbības tīklu pieredzes apmaiņai un labās prakses piemēru pārņemšanai, lai veicinātu izglītības attīstību starpnozaru dimensijā, uzlabojot zinātnes komunikācijas jomu Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā. Projektā tika attīstītas studentu, skolotāju, pasniedzēju, speciālistu, un pētnieku profesionālās prasmes zinātnes komunikācijā, lai dažādotu un uzlabotu zinātnes komunikācijas pasākumu kvalitāti. Projekta gaitā organizēta aktivitāšu virkne: zinātnes komunikācijas apmācību kursi, pieredzes apmaiņas semināri, jauno zinātnieku konkursi, projekta partneru tikšanās un dažādi publicitātes pasākumi.

  1. 2016. gada 29. – 30. septembrī – Zinātnieku nakts festivāls un jauno zinātnieku konkurss „FameLab” (kurā piedaījās jaunie zinātnieki no Latvijas un Igaunijas) AHHAA Zinātnes centrā Tartu, Igaunija.
  2. 2016. gada 8. – 9. novembrī – Zinātnes komunikācijas apmācību kurss Daugavpilī, Latvijālatviešu un lietuviešu auditorijām. Mērķa auditorija: zinātnieki, pētnieki, akadēmiskais personāls, skolotāji, studenti, pašvaldību speciālisti u.c.
  3. 2016. gada 6. – 7. decembris – Starptautiskais pieredzes apmaiņas seminārs Šauļos, Lietuvā  ar četriem projekta partneru pārstāvjiem, kā arī Zinātnes festivāls skolēniem, skolotājiem, studentiem.
  4. 2017. gada 20. marts - Zinātnes komunikācijas apmācību kurss Reikjavikā, Islandēislandiešu auditorijai, 21. martā – Igaunijas, Latvijas, Lietuvas partnerorganizāciju pārstāvjiem.  
  5. 2017. gada 22. – 23. marts Starptautiskais pieredzes apmaiņas seminārs Reikjavikā, Islandē.
  6. 2017. gada 27. aprīlī  – Jauno zinātnieku konkurss Daugavpilī, Latvija latviešu un lietuviešu auditorijām angļu valodā.
  7. 2017. gada 27. maijā – Jauno zinātnieku konkurss vidusskolēniem Daugavpilī, Latvijalatviešu auditorijai latviešu valodā.

Gada laikā kopumā  noorganizēti desmit pasākumi (tajā skaitā projekta partneru tikšanās), kas kopā ilga 14 dienas. Projekta pasākumus kopumā apmeklēja 347 dalībnieki – skolotāji, skolēni, studenti, pasniedzēji, pētnieki, speciālisti u.c., kas kopā ar projektu partnerorganizāciju pārstāvjiem ir galvenie ieguvēji.

Neatsveramas projektā iegūtās vērtības – pieredze un zināšanas

Vērtības, ko nevar izmērīt un izskaitļot, ir iesaistīto mērķa grupu augušais kompetences līmenis zinātnes komunikācijas jautājumos. Pateicoties projekta rezultātu izplatīšanai video formātā, materiāliem no apmācībām Islandes Universitātē un tulkotajām vadlīnijām no zinātnes komunikācijas darbnīcām, daudz lielākam cilvēku skaitam ir iespēja piekļūt noderīgiem resursiem, lai uzlaboti savas zināšanas un prasmes par šo komunikāciju veidu, kas ir viena no pamatjomām starpsektoru izglītībā.

Projekta pasākumu realizēšana visiem projekta partneriem ir bijusi radošu ideju un iedvesmas avots, kas mudina attīstīt zinātnes komunikācijas pasākumus savās institūcijās, pilsētās un reģionos, piesaistot gan pašmāju zinātniekus, gan ārzemju ekspertus.

BaltNord projekta konsorcijs vienbalsīgi atzīst, ka projekta ieviešanas laikā ir guvuši neatsveramu pieredzi zinātnes komunikācijas pasākumu organizēšanā. Visiem partneriem ir pozitīva pieredze ar Nordplus programmu, kas ir ļoti labi strukturēta un viegli saprotama. Programmas rokasgrāmatā iekļautie noteikumi ir skaidri un kodolīgi izklāstīti, kā arī ļoti noderīgi gan pieteikuma izstrādes procesā, gan projekta ieviešanas laikā. Arī sadarbība ar Latvijas Nacionālo informācijas biroju – VIAA un Starptautisko augstākās izglītības centru Norvēģijā bija veiksmīga. Darbinieki ir ļoti atsaucīgi un vienmēr laipni atbildēja uz neskaidrību gadījumā uzdotiem jautājumiem.

Papildu resursi par BaltNord projektu

DU mājas lapā (angļu valodā): Par BaltNord projektu 

Video no zinātnes komunikācijas apmācību dienām Islandes universitātē:

  • Pirmā apmācību diena veltīta islandiešu auditorijai, islandiešu valodā: skatīt
  • Otrā apmācību diena angļu valodā, paredzēta plašākai auditorijai: skatīt

BaltNord projekts sociālajā tīklā Facebook